Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard znak: Och.Ś.6220.1.2024.MK z dnia 15.05.2024 r. informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Barzkowice wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej użytkowania" 2024-05-20 08:06:54
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.7.2024 z dnia 07 maja 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-05-08 15:18:20
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.7.2024 z dnia 07 maja 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-05-08 15:17:34
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.4.2024 z dnia 06 maja 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-05-06 14:03:36
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.5.2024 z dnia 06 maja 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-05-06 14:03:09
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.6.2024 z dnia 06 maja 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-05-06 14:02:42
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.18.2024 z dnia 26 kwietnia 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-04-26 14:43:42
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: OŚ.6220.2.2021 z dnia 23.04.2024 r. informujące o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia wątpliwości w kwestii mocy przyłączeniowej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 2024-04-23 14:02:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard znak: Och.Ś.6220.1.2024.MK z dnia 10.04.2024 r. informujące o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrownie fotowoltaicznej PV Barzkowice wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej użytkowania" 2024-04-15 10:21:28
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.7.2024 z dnia 12 kwietnia 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-04-12 14:30:39
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.6.2024 z dnia 12 kwietnia 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-04-12 14:30:15
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.5.2024 z dnia 12 kwietnia 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-04-12 14:29:48
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.4.2024 z dnia 12 kwietnia 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-04-12 14:29:04
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.14.2024 z dnia 09 kwietnia 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-04-09 14:31:17
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: OŚ.6220.1.2021 z dnia 08.04.2024 r. informujące o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia wątpliwości w kwestii mocy przyłączeniowej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2024-04-08 15:19:33
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.11.2024 z dnia 15 marca 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-03-15 14:36:48
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z znak:GN.6730.42.2023 z dnia 19.02.2024r. o wydaniu Decyzji Nr 43/2023 z dnia 16.02.2024r. o ustaleniu warunków zabudowy 2024-02-20 12:56:15
Decyzja Nr 43/2023 z dnia 16.02.2024r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polagającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110MW na działkach nr geod. 208/27 i 212/5 obręb Wapnica - (artykuł stracił ważność) 2024-02-19 13:54:31
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: OŚ.602.1.2023 z dnia 14.02.2024 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchań na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030” 2024-02-14 15:27:59
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.7.2024 z dnia 13 lutego 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-02-13 14:39:45
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.6.2024 z dnia 13 lutego 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-02-13 14:39:05
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.5.2024 z dnia 13 lutego 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-02-13 14:38:18
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.4.2024 z dnia 13 lutego 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-02-13 14:37:46
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan , znak: OŚ.6220.4.24.2023 z dnia 06.02.2024 r. o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 13 i 14 obr. Sierakowo, gm. Dobrzany, powiat stargardzki o pow. 1,82 ha". 2024-02-12 08:17:25
Obwieszczenie Burmistrza Suchania, znak: OŚ.6220.3.2021 z dnia 31.01.2024 r. o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża pisaków "Żukowo III". 2024-01-31 14:37:18
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: OŚ.602.1.2023 z dnia 25.01.2024 r. informujące o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchań na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030". 2024-01-25 14:49:11
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan, znak: OŚ.6220.4.22.2023 z dnia 19.01.2024 r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przepeowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 13 i 14 obr. Sierakowo, gm. Dobrzany, powiat stargardzki o pow. do 1,82 ha". 2024-01-23 14:29:29
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.44.2023 z dnia 16.01.2024r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-01-16 14:47:22
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: OŚ.6220.3.2021 z dnia 05.01.2024r. zawiadamiające o wpłynięciu wniosku w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Eksploatacja złoża piasków "Żukowo III"". 2024-01-05 15:29:58
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan znak: OŚ.6220.4.16.2023 z dnia 12.12.2023 r. zawiadamiające o przesłaniu do organów opiniujących uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia złożonego przez Inwestora dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna zlokalizowaną na dz. nr 13 i 14 obr. Sierakowo, gm. Dobrzany, powiat stargardzki o pow. do 1,82 ha". 2023-12-18 15:06:47
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.44.2023 z dnia 14.12.2023r. w sprawie przygotowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia: Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej 110/SN kV Wapnica na części działki nr 212/5 obręb Wapnica gm. Suchań 2023-12-14 13:18:16
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.44.2023 z dnia 12.12.2023r. w sprawie przygotowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia: Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej 110/SN kV Wapnica na części działki nr 212/5 obręb Wapnica gm. Suchań 2023-12-12 14:43:48
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.65.2023 z dnia 05 grudnia 2023r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustaalenia warunków zbudowy 2023-12-05 14:03:01
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 20.11.2023 r. w sprawie wydania postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.3.2023 z dnia 09.10.2023 r. 2023-11-20 14:41:44
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: GN.6722.2.2023 z dnia 13 listopada 2023r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań 2023-11-13 15:16:04
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: GN.6730.65.2023 z dnia 06 listopada 2023r. w sprawie przygotowania projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jendorodzinnego na działkach nr geod. 702/3 i 702/4 obręb 2 m. Suchań 2023-11-06 14:28:15
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: GN.6730.65.2023 z dnia 27 października 2023r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polagającej na budowie budynku mieszklanego jednorodzinnego na działkach nr geod. 702/3 i 702/4 obręb 2 m.Suchań 2023-10-27 14:15:48
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan znak: OŚ.6220.4.1.2023 z dnia 12.10.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 13 i 14 obręb Sierakowo, gmina Dobrzany, powiat stargardzki" . 2023-10-16 15:33:32
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 13.10.2023 r. w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.3.2023 z dnia 09.10.2023 r. dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 208/27 i 212/5, obręb Wapnica, gmina Suchań". 2023-10-16 07:51:39
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 09.10.2023 r. w sprwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.3.2023 z dnia 09.10.2023 r. dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 208/27 i 212/5, obręb Wapnica, miejscowość Wapnica, gmina Suchań". 2023-10-09 13:17:03
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6733.2.2023 z dnia 05 października 2023r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-10-05 14:22:34
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6733.1.2023 z dnia 05 października 2023r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-10-05 14:22:03
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 15 września 2023r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dotyczącej "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 208/27 i 212/5, obręb Wapnica, miejscowość Wapnica, gmina Suchań" 2023-09-15 15:35:32
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 12 września 2023r. o przygotowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo" 2023-09-12 15:15:25
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 12 września 2023r. o przygotowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo" 2023-09-12 15:14:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard znak: Och.Ś.6220.4.2023.MK informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek, położonych w obrebie Golina, gmina Stargard" 2023-09-08 12:15:33
Ogłoszenie Burmistrza Suchania z dnia 07 września 2023r. o przystąpieniu do sporządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań 2023-09-07 11:54:09
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 22 sierpnia 2023r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postepowania administracyjnego dotyczącego wydania deycyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo 2023-08-22 15:18:05
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 22 sierpnia 2023r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postepowania administracyjnego dotyczącego wydania deycyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo 2023-08-22 15:17:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard znak: Och.Ś.6220.4.2023.MK w sprawie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek, położonych w obrebie Golina, gmina Stargard" 2023-08-11 15:28:52
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.2.2023 z dnia 08 sierpnia 2023 r. dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej oraz remontu dróg w miejscowości Żukowo gm. Suchań” na działkach nr. ewid. 20, 30, 39/2, 41/1, 41/2, 53, 54/6, 108, 121/1, 121/2, 121/3, 121/9, 121/10, 122/1, 122/2, 122/3, 188/1, 188/2, 240, 263/1, 263/2, 325, 359/1, 359/2, obr. Żukowo gm. Suchań. 2023-08-09 13:33:32
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.1.2023 z dnia 08 sierpnia 2023 r. dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej oraz remontu dróg w miejscowości Sadłowo gm. Suchań” na działkach nr. ewid. 189, 234/3, 234/4, 329, 517, 543, 544, 556 obr. Sadłowo gm. Suchań. 2023-08-09 13:30:19
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: OŚ.6220.2.2023 o możliwości wypowiedzenia się co zebranych dowodów i materiałów w sprawie „Budowy kanalizacji sanitarnej oraz remontu dróg w miejscowości Żukowo gm. Suchań” na działkach nr. ewid. 20, 30, 39/2, 41/1, 41/2, 53, 54/6, 108, 121/1, 121/2, 121/3, 121/9, 121/10, 122/1, 122/2, 122/3, 188/1, 188/2, 240, 263/1, 263/2, 325, 359/1, 359/2, obr. Żukowo gm. Suchań. 2023-07-31 08:04:50
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: OŚ.6220.1.2023 o możliwości wypowiedzenia się co zebranych dowodów i materiałów w sprawie „Budowy kanalizacji sanitarnej oraz remontu dróg w miejscowości Sadłowo gm. Suchań” na działkach nr. ewid. 189, 234/3, 234/4, 329, 517, 543, 544, 556 obr. Sadłowo gm. Suchań. 2023-07-31 08:02:11
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie informujące o wydaniu decyzji z dnia 14 lipca 2023 r. znak SKO/PG/450/2133/2022 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Suchania z dnia 28 kwietnia 2022 r. znak OŚ.6220.3.2021 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewięcia pn. "Eksploatacja złoża piasków Żukowo III na działkach ewidecnyjnych nr 27 i 28 obręb Żukowo, gmina Suchań". 2023-07-18 12:51:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard znak Och.Ś.6220.4.2023.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzwięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częściach działek, położonych w obrębie Golina, gmina Stargard". 2023-07-17 12:04:46
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 208/27 i 212/5, obręb Wapnica, miejscowość Wapnica, gmina Suchań” 2023-07-14 15:01:20
Ponowne Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: GN.6722.1.2022 z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego Gminy Suchań dla terenów położonych w rejonie miejscowości: Suchań, Sadłowo i Żukowo 2023-06-28 14:21:22
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 czerwca 2023r. - znak WOŚ-IV.7440.7.2023.MM - decyzja w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn.: Budowa drogi S10 Szczecin-Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu- początek obwodnicy Piły (z węzłem "Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz. Część 1: odcinek 2 węzeł "Stargard Szczeciński Wschód" /bez węzła/ - węzeł Recz. Odcinek realizacyjny nr 1: Stargard (bez węzła) od km 0+000 do km 13+800, długość: ok. 13,8 km", na terenie gminy Suchań i gminy Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie. 2023-06-16 09:01:16
Rok 2023 2023-06-07 13:12:43
Obwieszczenie Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2023r. znak: WOŚ-IV.7440.8.2023.MM w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn.: Budowa drogi S10 Szczecin - Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek obwodnicy Piły (z węzłem "Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz. Część 1: odcinek 2 węzeł "Stargard Szczeciński Wschód" /bez węzła/ - węzeł Recz. Odcinek realizacyjny nr 2: Suchań (z węzłem) - Recz (z węzłem) od km 13+800 do km 33+400, długość: ok. 19,6 km", na terenie gminy Suchań, powiat stargardzki oraz gminy Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2023-05-31 15:01:52
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 2023-05-26 15:04:49
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2023r. - znak WOŚ-IV.7440.7.2023.MM - zawiadamiające o zapoznaniu się z aktami sprawy dotyczącej zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn.: Budowa drogi S10 Szczecin-Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu- początek obwodnicy Piły (z węzłem "Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz. Część 1: odcinek 2 węzeł "Stargard Szczeciński Wschód" /bez węzła/ - węzeł Recz. Odcinek realizacyjny nr 1: Stargard (bez węzła) od km 0+000 do km 13+800, długość: ok. 13,8 km", na terenie gminy Suchań i gminy Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie. 2023-05-05 09:37:54
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniiopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2023r. znak WOŚ-IV.7440.8.2023.MM zawiadamiające o zapoznaniu się z aktami sprawy dotyczącej zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologicno-iżnynierskich dla inwestycji pn.: Budowa drogi S10 Szczecin - Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu-początek obwodnicy Piły (z węzłem "Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz. Część 1:odcinek 2 węzeł "Stargard Szczeciński Wschód" /bez węzła/ - węzeł Recz. Odcinek realizacyjny nr 2: Suchań (z węzłem) - Recz (z węzłem) od km 13+400, długość: ok 19,6 km", na terenie gminy Suchań, powiat stargardzki oraz gminy Recz, powiat choszczeński, woejwództwo zachodniopomorskie" 2023-05-05 09:09:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej "Suchań" o mocy do 13 MW " 2023-04-27 08:40:56
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji na "Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w obrębie Sadłowo" 2023-04-19 15:38:26
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2023r. - znak:WOŚ-IV.7440.7.2023.MM zawiadamiające o wszęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. Budowa drogi S10 Szczecin-Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek odbwodnicy Piły ( z węzłem "Koszyce" ) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz. Część pierwsza odcinek 2 węzeł "Stargard Szczeciński Wschód" /bez węzła/ - węzeł Recz. Odcinek realizacyjny nr 1: Stargard (bez węzła) - Suchań (bez węzła) od km 0+000 do km 13+800, długość ok.: 13,8 km." 2023-04-04 10:41:13
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2023r. - znak:WOŚ-IV.7440.8.2023.MM zawiadamiające o wszęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. Budowa drogi S10 Szczecin-Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek odbwodnicy Piły ( z węzłem "Koszyce" ) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz. Część pierwsza odcinek 2 węzeł "Stargard Szczeciński Wschód" /bez węzła/ - węzeł Recz. Odcinek realizacyjny nr 2: Suchań (z węzłem) - Recz (z węzłem) od km 13+800 do km 33+400, długość: ok. 19,6 km." 2023-04-04 10:37:44
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak OŚ.6220.7.2022 z dnia 15.02.2023 r. w sprawie "Budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej "Suchań" o mocy do 13 MW" 2023-02-15 14:55:53
Obwieszczenie nr OŚ.6220.5.2022 z dnia 04.01.2022 r. - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w Gminie Suchań 2023-01-04 15:32:43
Obwieszczenie Burmistrza Suchania OŚ6220.7.2022 z dnia 03.01.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej "Suchań" o mocy do 13 MW" 2023-01-03 14:33:36
Obwieszczenie Burmistrza Suchania OŚ.6220.5.2022 z dnia 25.10.2022 r. w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2022-10-27 14:38:56
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok? 2022-10-18 14:39:57
Obwieszczenie Burmistrza Suchania OŚ.6220.4.2022 z dnia 30.05.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 2022-05-30 13:57:37
Obwieszczenie Burmistrza Suchania OŚ.6220.3.2021 z dnia 18.05.2022 r. o wniesieniu odwołania do decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2022-05-18 14:55:01
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 10 maja 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań 2022-05-10 14:26:20
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie OŚ.6220.4.2022. 2022-05-04 14:24:18
Obwieszczenie Burmistrza Suchania numer OŚ.6220.3.2021 z dnia 28.04.2022 r. o wydaniu decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia 2022-04-28 11:18:56
Obwieszczenie Burmistrza Suchania OŚ.6220.1.2022 z dnia 19.04.2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji OŚ.6220.8.2021 z dnia 28.01.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 2022-04-20 14:22:33
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: OŚ.6220.4.2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2022-04-01 08:24:10
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie OŚ.6220.1.2022 2022-03-28 12:44:01
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie OŚ.6220.3.2021 2022-03-28 12:12:57
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 25 marca 2022r. w sprawie wydania Decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 2022-03-25 09:22:21
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 14 marca 2022r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-03-14 14:34:37
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 11 marca 2022r. w sprawie wydania Decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 2022-03-11 14:40:21
Obwieszczenie Burmistrza Suchania OŚ.6220.1.2022 z dnia 04.03.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji OŚ.6220.8.2021 z dnia 28 stycznia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 2022-03-04 10:10:10
Obwieszczenie Burmistrza Suchania OŚ.6220.3.2021 z 23.02.2022 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ?Eksploatacji złoża piasków ?Żukowo III? na działkach ewidencyjnych nr 27 i 28 obręb Żukowo, gmina Suchań?. 2022-02-23 13:26:51
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie przygotowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-02-10 14:52:23
Obwieszczenie Burmistrza Suchania OŚ.6220.8.2021 z dnia 31.01.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 2022-01-31 14:37:17
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 28 stycznia 2022r. o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-01-28 14:29:43
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie wydania Decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 2022-01-19 14:43:08
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06 grudnia 2021 r. Znak: OŚ.6220.2.2021 2021-12-06 14:20:13
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06 grudnia 2021 r. Znak: OŚ.6220.1.2021 2021-12-06 14:15:59
Decyzja Burmistrza Suchania o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.6.2021 - (artykuł stracił ważność) 2021-11-26 11:27:01
Decyzja Burmistrza Suchania o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.5.2021 - (artykuł stracił ważność) 2021-11-26 11:23:11
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 listopada 2021 r. Znak: OŚ.6220.6.2021 2021-11-25 15:01:50
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 listopada 2021 r. Znak: OŚ.6220.5.2021 2021-11-25 14:59:57
Postanowienie Burmistrza Suchania z dnia 23 listopada 2021r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-11-23 11:48:09
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: OŚ.6220.8.2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-11-19 11:46:30
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie OŚ.6220.6.2021 2021-11-08 12:37:03
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie OŚ.6220.5.2021 2021-11-08 12:34:35
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ? 1 typ projektu, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2021-10-29 14:39:17
Postanowienie Burmistrza Suchania o podjęciu postępowania znak: OŚ.6220.3.2021 z dnia 15.10.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji złoża piasków Żukowo III na działkach ewidencyjnych nr 27 i 28 obręb Żukowo, gmina Suchań. 2021-10-15 15:19:42
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2021-10-12 08:53:07
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: OŚ.6220.7.2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-09-20 14:42:18
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie wydania Decyzji Nr 20/2021 o ustaleniu warunków zabudowy - (artykuł stracił ważność) 2021-08-31 12:40:28
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie wydania Decyzji Nr 24/2021 o ustaleniu warunków zabudowy - (artykuł stracił ważność) 2021-08-31 12:39:05
Postanowienie Burmistrza Suchania o zawieszeniu postępowania znak:OŚ.6220.3.2021 z dnia 05.08.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji złoża piasków Żukowo III na działkach ewidencyjnych nr 27 i 28 obręb Żukowo, gmina Suchań. 2021-08-05 15:01:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: OŚ.6220.6.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-08-05 10:30:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa drogi S10 Szczecin - Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu początek - obwodnicy Piły (z węzłem "Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz. 2021-07-27 09:23:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: OŚ.6220.5.2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-07-26 13:57:26
Ocena oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji złoża piasków Żukowo III na działkach ewidencyjnych nr 27 i 28 obręb Żukowo, gmina Suchań 2021-07-13 14:18:50
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa drogi S10 Szczecin Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu początek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz. 2021-05-05 09:03:30
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: OŚ.6220.3.2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-04-08 14:09:48
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 07 kwietnia 2021r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-04-07 14:54:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej prowadzone postępowanie administracyjne 2021-04-06 14:46:22
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 24 marca 2021r. 2021-03-24 14:48:50
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 24 marca 2021r. 2021-03-24 14:48:30
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23 lutego 2021r. 2021-02-23 14:41:40
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: OŚ.6220.2.2021 z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-02-11 14:44:29
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak: OŚ.6220.1.2021 z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-02-11 11:08:55
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa drogi S10 Szczecin-Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu-początek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz 2021-02-11 08:33:05
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09 lutego 2021r. 2021-02-09 14:27:03
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 9 grudnia 2020 r. o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.5.2019 2020-12-09 13:53:17
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok" 2020-12-03 13:26:50
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 listopada 2020r. Znak: OŚ.6220.7.2020 2020-11-19 13:51:33
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 listopada 2020r. Znak: OŚ.6220.6.2020 2020-11-19 13:51:19
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 listopada 2020r. Znak: OŚ.6220.5.2020 2020-11-19 13:50:45
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 października 2020r. Znak: OŚ.6220.7.2020 2020-10-23 13:27:57
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 października 2020r. Znak:OŚ.6220.6.2020 2020-10-23 13:27:07
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 października 2020r. Znak: OŚ.6220.5.2020 2020-10-23 13:25:43
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok? 2020-10-12 14:34:25
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 25.09.2020 - OŚ.6220.6.2020 2020-09-25 13:03:21
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 25.09.2020 - OŚ.6220.5.2020 2020-09-25 13:02:47
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 25.09.2020 - OŚ.6220.7.2020 2020-09-25 13:02:08
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 22 września 2020r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie 2020-09-22 11:15:50
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 02.09.2020 r. 2020-09-07 11:31:49
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 18.08.2020r znak: OŚ. 6220.7.2020 2020-08-18 14:17:43
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 18.08.2020r znak: OŚ. 6220.6.2020 2020-08-18 14:17:21
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 18.08.2020r znak: OŚ. 6220.5.2020 2020-08-18 14:16:56
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 29 czerwca 2020r. w wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-06-29 14:35:31
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 15.06.2020r. o wydaniu decyzji: OŚ.6220.3.2020 2020-06-15 15:02:40
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 15.06.2020r. o wydaniu decyzji: OŚ.6220.2.2020 2020-06-15 15:02:11
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 15.06.2020r. o wydaniu decyzji: OŚ.6220.1.2020 2020-06-15 15:01:35
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 08 czerwca 2020r. 2020-06-08 14:14:47
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 19 maja 2020r. 2020-05-19 13:06:27
zapytanie ofertowe pn: Usuwanie odpadów z opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Suchań 2020-05-13 13:55:24
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 13.05.2020 znak: OŚ.6220.3.2020 2020-05-13 13:47:44
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 13.05.2020 znak: OŚ.6220.2.2020 2020-05-13 13:47:16
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 13.05.2020 znak: OŚ.6220.1.2020 2020-05-13 13:46:49
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Suchań w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. 2020-04-30 14:13:59
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 20 kwietnia 2020r. 2020-04-20 13:45:04
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 26 marca 2020r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-03-26 13:45:52
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 03/03/2020r. 2020-03-03 14:57:06
Ogłoszenie Burmistrza Suchania o przetargu na dzierżawę działek nr 96/8 i 97/5 w Suchaniu 2020-02-25 14:02:02
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie znak, WONS-OŚ.420.72.2019.AW.20 2020-02-19 08:49:25
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie znak, WONS-OŚ.420.72.2019.AW.21 2020-02-19 08:45:57
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie znak, WONS-OŚ.420.72.2019.AW.2 2020-02-19 08:42:10
Obwieszczenie BURMISTRZA SUCHANIA z dnia 18/02/2020 2020-02-18 14:04:51
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji 2020-01-14 14:06:14
wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-01-03 14:02:42
Ogłoszenie Burmistrza Suchania z dnia 30 grudnia 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań 2019-12-30 12:01:18
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 27.12.2019r. 2019-12-27 14:55:12
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zawiadomienia stron postepowania administracyjnego 2019-12-16 13:22:47
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego - (artykuł stracił ważność) 2019-11-22 15:07:30
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 2019-10-09 10:20:42
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 08.07.2019 2019-07-08 14:55:21
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 26.06.2019 2019-06-26 11:25:02
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 8 maja 2019 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2019-05-15 09:40:05
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 11.04.2019 r. 2019-04-12 12:43:50
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 28.02.2019 r. 2019-03-01 10:16:16
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 2018-12-05 10:17:58
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 2018-10-30 13:39:43
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-10-30 11:32:14
Obwieszczenie w sprawie "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brudzewice" 2018-10-11 11:58:13
Obwieszczenie Burmistrza Suchania 2018-09-26 08:09:16
Obwieszczenie Burmistrza Suchania 2018-08-31 08:18:05
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-30 15:25:56
Obwieszczenie Burmistrza Suchania 2018-07-03 12:59:30
Obwieszczenie Burmistrza Suchania 2018-06-12 13:51:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. 2018-03-16 13:47:40
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie konsultacji społecznych dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok. - (artykuł stracił ważność) 2018-02-16 10:44:20
Obwieszczenie Burmistrza Suchania 2018-01-12 13:59:35
Obwieszczenie Burmistrza Suchania 2017-12-18 10:14:24
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego 2017-12-14 11:50:04
Obwieszczenie Burmistrza Suchania 2017-11-30 08:26:07
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-11-03 08:41:27
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-10-18 08:34:31
Obwieszczenie Burmistrza Suchania 2017-10-10 14:05:51
Obwieszczenie Burmistrza Suchania 2017-09-29 12:06:01
Obwieszczenie Burmistrza Suchania 2017-09-29 11:02:54
Obwieszczenie Burmistrza Suchania 2017-09-26 13:56:37
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" 2017-09-25 15:25:05
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" 2017-09-25 15:21:55
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o odstąpieniu od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022" 2017-09-19 15:10:38
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" 2017-08-24 14:35:56
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2017-08-09 09:08:41
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. 2017-07-31 15:06:37
Obwieszczenie Burmistrza Suchania 2017-07-19 14:46:05
Obwieszczenie Burmistrza Suchania 2017-07-13 09:10:05
Obwieszczenie Burmistrza Suchania 2017-06-13 11:24:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2017-03-31 12:06:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA 2017-03-10 11:45:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA o możliwości wglądu w akta sprawy "Budowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr geod. 89 obręb 2 w miejscowości Suchań" 2017-03-10 11:44:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA 2017-02-22 14:18:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przejęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019. 2017-02-07 11:01:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przejęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021. 2017-02-07 10:59:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przejęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. 2017-02-07 10:58:56
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-10-12 14:22:01
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr geod. 709, 294/1, 221/13, 734, 732, 221/4, 728, 717, 718, 243, 222/5, 1, 71, 69, 54, 63, 74/1, 116, 195, 194, 18, 755, 222/10, 221/12, 222/68, 222/22, 242/12, 242/11, 64/4, 64/3 obręb Wapnica gm. Suchań woj. zachodniopomorskie 2016-08-29 11:23:32
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań 2016-07-01 09:14:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-12-29 08:37:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-12-29 08:37:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-12-29 08:36:24
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na Przebudowie drogi w miejscowości Nosowo obejmującej działki o nr ewid. 21/1, 23/1, 169 obręb Nosowo 2015-11-13 15:15:30
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na Przebudowie drogi w miejscowości Nosowo obejmującej działki o nr ewid. 21/1, 23/1, 169 obręb Nosowo 2015-11-13 15:14:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok"" 2015-11-05 15:37:45
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na Przebudowie drogi w miejscowości Żukowo obejmującej działki o nr ewid. 20, 30, 41, 54/6, 108, 121/8, 122/1, 188, 263, 359, 395 obręb Żukowo 2015-11-04 15:06:59
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na Przebudowie drogi w miejscowości Żukowo obejmującej działki o nr ewid. 20, 30, 41, 54/6, 108, 121/8, 122/1, 188, 263, 359, 395 obręb Żukowo 2015-11-04 15:05:45
Obwieszczenie kończące postępowanie w spr. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz grawitacyjnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z instalacją elektroenergetyczną w miejscowości Słodkowo i Suchaniu gm. Suchań 2015-10-28 14:36:05
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi w miejscowości Nosowo" 2015-10-19 14:23:51
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi w miejscowości Żukowo" 2015-10-09 14:56:05
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o odstapieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchań" 2015-09-30 15:15:29
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegającego na "Przebudowie drogi w miejscowosci Nosowo" 2015-09-29 14:43:14
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegającego na "Przebudowie drogi w miejscowosci Żukowo" 2015-09-17 15:16:06
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na budowiesieci kanalizacyjnej z przyłaczami oraz przepompowni ściekow z zasilaniem elektrycznym 2015-09-15 14:46:51
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z przyłaczami oraz przepompowni ściekow z zasilaniem elektrycznym 2015-09-15 14:44:05
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o przystąpieniu do procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchań" 2015-09-08 15:20:43
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsiewziecia polegającego na budowiesieci kanalizacyjnej z przyłaczami oraz przepompowni ściekow z zasilaniem elektrycznym 2015-08-18 09:14:04
OBWIESZCZENIE: o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-08-14 11:47:32
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji clu publicznego 2015-08-10 11:21:35
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegającego na budowiesieci kanalizacyjnej z przyłaczami oraz przepompowni ściekow z zasilaniem elektrycznym 2015-07-24 15:33:08
Zawiadomienie o przekazaniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnenia 2015-07-21 11:10:31
Zawiadomienie o przekazaniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnienia 2015-07-01 10:22:29
Obwieszczenie: dot: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-06-24 09:11:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA dot: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-06-02 13:01:58
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia OŚ.6220.2.2015 z dnia 19.05.2015 r. o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 11 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 55MW zlokalizowanych na terenie gminy Suchań 2015-05-20 10:48:30
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 11 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 55MW zlokalizowanych na terenie gminy Suchań 2015-04-08 14:49:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-12-19 08:36:56
OBWIESZCZENIE: o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach programu LIFE+ 2014-11-27 14:52:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-11-26 12:41:02
Obwieszczenie z dnia 19 listopada 2014 r. 2014-11-24 12:28:35
Obwieszczenie z dnia 03 listopada 2014 r. 2014-11-03 12:16:40
Obwieszczenie Burmistrza Suchania dotyczące zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn.: \"Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Ina i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizacji programu LIFE+\" - Budowa przepławki na istniejącym jazie w miejscowości Suchań rzeka Reczyca km 6+340 pow. Stargard Szczeciński woj. 2014-10-15 12:41:16
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Suchania znak OŚ.6220.3.2014 z dnia 01.10.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,9 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Żukowo, na działkach nr 202/1, 202/2, 202/3 obręb Żukowo, gmina Suchań." 2014-10-02 10:30:34
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Suchania znak: OŚ.601.1.1.2012 z dnia 21.07.2014 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa 4 elektrowni wiatrowych do mocy 4MW każda realizowanej na działkach nr 36, 37, 105, 117, 118, 40, obręb Brudzewice, gmina Suchań - (artykuł stracił ważność) 2014-07-21 10:53:56
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań w obrębach Żukowo i Sadłowo 2014-05-09 18:15:46
OBWIESZCZENIE w sprawie możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami dot. postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego . 2014-04-25 09:50:42
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu postanowienia OŚ.6220.2.2014, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie "Farmy wiatrowej Suchań" dla której została wydana decyzja Burmistrza Suchania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia z dnia 31.08.2010 r., znak: RGG.7624-7-7/09/10 ? przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się warunki zawarte w w/w decyzji. 2014-04-24 14:41:26
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia... 2014-04-03 09:49:28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - projekty planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 - konsultacje społeczne 2013-12-10 13:14:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-11-13 15:33:50
OBWIESZCZENIE: o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 282, 24/4, 176, 149/1, 150/1 obręb 2 m. Suchań, w celu doprowadzenia wody do trzech działek nr 149/2, 150/3, 150/4 obr. 2 m. Suchań" 2013-09-03 13:47:45
OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej 2013-08-26 09:27:14
OBWIESZCZENIE: w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie odcinka sieci wodociągowej w celu doprowadzenia wody do trzech działek o nr geod. 149/2, 150/3, 150/4 obręb 2 miasto Suchań przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2013-08-21 14:31:44
OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia stron o możliwości wglądu do akt sprawy i wnoszeniu uwag w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej 2013-08-09 12:06:37
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Suchania znak: OŚ.6220.4.2013 z dnia 29.07.2013 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW dz. ew. 264, obr. 2 miasto Suchań. 2013-07-31 15:14:59
OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia stron o rozszerzeniu wniosku w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej 2013-07-12 10:40:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW dz. ew. 264, obr. 2 miasto Suchań. 2013-07-11 15:09:09
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu postanowienia znak OŚ.601.2.2.2013 z dnia 20.06.2013 r. o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Suchania z dnia 16.05.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Suchanówko" 2013-06-25 11:18:53
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-06-05 14:08:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Suchanówko w gminie Suchań 2013-05-17 12:26:00
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie i eksploatacji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Suchanówko w gminie Suchań 2013-04-25 08:44:29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym i złączami kablowo ? pomiarowymi na działkach nr geod. 176, 150/1, 150/2 obręb 2 miasto Suchań na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań 2013-04-08 13:44:19
Obwieszczenie o uzupełnieniu przez inwestora RENPRO Sp. z o.o. ul. Małopolska 43, 70-515 w Szczecinie "Raportu o oddziaływaniu na środowisko i obszary Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu elektrowni wiatrowych Suchanówko w gminie Suchań" 2013-03-19 14:47:46
OBWIESZCZENIE o możliwości wglądu w akta sprawy w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowa sieci elektroenergetycznej- linii kablowej NN 04 kV wraz ze złączem kablowym i złączami kablowo - pomiarowymi do zasilenia w energie elektryczną działek geodezyjnych nr 150/3 - 150/6 w obręb ewidencyjnym 2 miasto Suchań". Inwestycja prowadzona na działkach nr geod. 176, 150/1, 150/2 obręb 2 miasto Suchań 2013-03-12 11:12:35
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku złożenia uzupełnień do przedłożonego \"Raportu o oddziaływaniu na środowisko i obszary Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu elektrowni wiatrowych Suchanówko w gminie Suchań\" w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku RENPRO Sp. z o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin. 2013-03-11 11:40:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Suchaniu realizowanego na działce 245,264 obręb 2 miasto Suchań 2013-03-11 11:25:33
Obwieszczenie: w sprawie zawiadomienia stron o zawieszeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia na: "Budowie sieć elektroenergetycznej - linia kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym i złaczami kablowo - pomiarowymi do zasilenia energią elektryczną działek nr 150/3 - 150/6 obręb 2 miasto Suchań" Inwestycja prowadzona na działkach nr geod. 176, 150/1, 150/2 obręb 2 miasto Suchań" 2013-02-25 09:56:29
Obwieszczenie: w sprawie zawiadomienia stron o zawieszeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia na: "Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa nn 0,4 kV wraz z szafką kablową do zasilenia działki nr 44/2 obręb 1 miasto Suchań" 2013-02-04 09:03:26
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przejęcia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016.? 2013-01-10 09:43:43
OBWIESZCZENIE w sprawie: zawiadominia stron o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na realizacją przedsięwzięcia polegającego na : Sieć elektroenergetyczna-linia kablowej NN 04 kV wraz z szafką kablową do zasilenia działki nr 44/2 obręb 1 miasto Suchań. Inwestycja prowadzona na działkach nr geod. 40/1, 36, 34, 35, 77 obręb 1 miasto Suchań, do uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych. 2013-01-03 15:30:46
OBWIESZCZENIE w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa NN 04 kV wraz z szafką kablową do zasilenia działki nr 44/2 obręb 1 miasto Suchań. Inwestycja prowadzona na działakach nr geod. 40/1, 36, 34, 35, 77 obręb 1 miasto Suchań. 2012-12-27 14:53:02
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy Wiatrowej Brudzewice do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziałowywaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 2012-12-19 11:22:20
OBWIESZCZENIE o dopuszczeniu na prawach strony Stowarzyszenie Ochrony Przyrody, Zabytków i Krajobrazu z siedzibą we Wrocławiu zastępowane przez radcę prawnego Rafała Wiatr, w postępowaniu toczącym się z wniosku Prokon New Energy Polans Sp. z . o. o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni wiatrowcyh do 4MW każda" w z wiązku z celami Stowarzyszenia. 2012-12-19 11:14:14
OBWIESZCZENIE o dopuszczeniu na prawach strony Stowarzyszenie Ochrony Przyrody, Zabytków i Krajobrazu z siedzibą we Wrocławiu zastępowane przez radcę prawnego Rafała Wiatr, w postępowaniu toczącym się z wniosku Prokon New Energy Polans Sp. z . o. o. o wydanie decyzji o środowiskowcyh 2012-12-19 11:14:13
OBWIESZCZENIE o dopuszczeniu na prawach strony Stowarzyszenie Ochrony Przyrody, Zabytków i Krajobrazu z siedzibą we Wrocławiu zastępowane przez radcę prawnego Rafała Wiatr, w postępowaniu toczącym się z wniosku Prokon New Energy Polans Sp. z . o. o. o wydanie decyzji o środowiskowcyh 2012-12-19 11:14:13
OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi wewnętrznej na terenie działek o nr geod. 999/1, 294/1 i 294/2 obręb Wapnica gm. Suchań. 2012-11-21 14:44:02
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Brudzewice 2012-11-14 11:41:02
OBWIESZCZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przejęcia "Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok." 2012-11-05 15:10:26
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i odbudowie przepławek dla ryb na działkach nr geod. 447, 449 obręb Suchanówko, na działce nr geod. 233 obręb 1 miasto Suchań. 2012-10-30 08:41:48
OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ 2012-08-31 09:16:52
Obwieszczenie w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn.: \"Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Ina i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramch realizacji programu LIFE+\" 2012-06-04 13:26:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na działkach nr 202/1, 202/2, 202/3 obręb Żukowo, gmina Suchań. 2012-01-19 12:54:32
Obwieszczeni o zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2012-01-11 08:28:49
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko 2011-12-22 14:28:04
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2011-12-20 12:35:08
Wykaz nieruchomości do zbycia 2011-11-29 13:27:50
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przejęcia "Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok." 2011-11-10 14:55:09
Obwieszczenie w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa " Zespołu Elektrowni Wiatrowych Suchanówko " . 2011-11-04 12:22:15
OBWIESZCZENIE w sprawie uzupełnienia raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: 2011-10-28 14:19:56
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa fermy wiatrowej "Brudzewice" 2011-10-21 14:55:05
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchań 2011-08-11 08:14:46
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie okreslenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2011-08-05 11:50:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej średniego napięcia i światłowodu na działkach o nr geod. 37, 38, 173 obręb Sadłowo gm. Suchań woj. zachodniopomorskie. 2011-06-10 08:59:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dacyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców 2011-06-07 13:59:43
Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Słodkówko, Słodkowo, Tarnowo, Wapnica, Suchanówko, Suchań 1, Sadłowo w gminie Suchań 2011-05-20 09:51:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii średniego napięcia i światłowodu w gminie Suchań" 2011-04-22 11:43:48
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań 2011-03-24 11:43:28
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości 2011-02-11 12:51:28
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie okreslenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2011-02-08 10:53:43
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postepowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż okreslone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposbu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego 2011-02-03 08:13:02
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok 2011-01-13 09:21:30
Ogłoszenie Burmistrza Suchania o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań 2010-11-19 10:46:43
OGŁOSZENIE BURMISTRZA SUCHANIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2010-10-22 10:17:32
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji 2010-09-27 10:38:31
O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Farma wiatrowa" 2010-09-27 10:30:48
Konsultacje społeczne w sprawie budowy drogi S10 2010-07-23 08:15:25
Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej Operatora P4 nadziałce numer 229/1 obręb Słodkowo gm. Suchań 2010-07-12 11:24:50
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gminy Suchań. 2010-07-12 11:22:21
Ogłoszenie. Burmistrz Suchania zleci wykonanie następujących robót: 2009-12-07 09:27:57
Postanowienie Burmistrza Suchania o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.:"Farma wiatrowa Suchań" 2009-11-09 14:29:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Farma wiatrowa >Suchań<" 2009-10-05 11:44:18
Decyzja środowiskowa w sprawie oczyszczalni ścieków w Wapnicy 2009-06-19 10:45:23
Obwieszczenie w sprawie: wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja nowoczesnej linii technologicznej do cięcia kamieni- na nieruchomości zaewidencjonowanej pod numerem działki 237 obręb 2 w Suchaniu 2009-06-12 21:46:36
Postanownienie Burmistrza Suchania o nałożeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu do decyzji środowiskowej 2009-05-12 13:51:50
obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja energooszczędnej suszarni próżniowej do drewna na potrzeby Zakładu Stolarskiego w Suchaniu. 2009-05-12 13:49:01
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi nr 160, odc. Suchań - Piasecznik 2009-05-12 13:47:05
Obwieszczenie o prowadzonej procedurze projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań w części obrębów geodezyjnych Sadłowo i Żukowo wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu 2009-05-11 14:43:53
Obwieszczenie o prowadzonej procedurze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań 2009-03-04 14:03:23
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT. Gmina Suchań reprezentowana przez Burmistrza Suchania zaprasza do składania ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie miejskich, wiejskich i szkolnych klubów sportowych. 2009-02-06 15:02:19
OBWIESZCZENIE O REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH MĘŻCZYZN URODZONYCH W 1990 R. 2008-10-07 10:34:58
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT. Gmina Suchań reprezentowana przez Burmistrza Suchania zaprasza do składania ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie miejskich, wiejskich i szkolnych klubów sportowych. 2008-03-20 09:29:51
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2007r. 2007-04-16 13:45:15
Gmina Suchań reprezentowana przez Burmistrza Suchania zaprasza do składania ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie szkolnych klubów sportowych. 2007-01-05 12:40:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Wieczorkiewicz

Data wytworzenia:
08 mar 2005

Osoba dodająca informacje

Redaktor BIP

Data publikacji:
08 mar 2005, godz. 10:57

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Wieczorkiewicz

Data aktualizacji:
08 mar 2005, godz. 10:57