Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii średniego napięcia i światłowodu w gminie Suchań"

 

Suchań dnia, 22.04.2011r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

 

w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa linii średniego napięcia i światłowodu w gminie Suchań

na działkach nr ewidencyjny 173, 37, 38 oraz 224

w obrębie geodezyjnym Sadłowo ”

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami ), w związku z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami ), na wniosek firmy Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa,

 

zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii średniego napięcia i światłowodu w gminie Suchań w obrębie Sadłowo służącej do wyprowadzenia energii elektrycznej, która będzie produkowana przez Farmę elektrowni wiatrowych Suchań.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.- strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego z możliwością zgłaszania pisemnie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, w pok. 38 Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72 w godzinach urzędowania.

 

Obwieszczenie umieszcza się:

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suchaniu;

  2. Tablica ogłoszeń w sołectwie Sadłowo;

  3. Na stronie internetowej UM

    pod adresem: www.bip.suchan.pl

  4. a/a


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Kiszel

Data wytworzenia:
13 kwi 2011

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kiszel

Data publikacji:
22 kwi 2011, godz. 11:43

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Kiszel

Data aktualizacji:
22 kwi 2011, godz. 11:44