Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budżet


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Rok 2024 2024-05-13 08:03:54
Rok 2023 2023-01-18 10:34:12
Rok 2022 2021-12-22 13:12:40
Rok 2021 2020-12-18 10:29:17
Rok 2019 2020-05-25 08:56:29
Rok 2020 2020-01-17 12:28:08
Sprawozdania finansowe Gminy Suchań za 2018 rok 2019-05-10 10:14:54
Sprawozdanie finansowe OPS za rok 2018 2019-05-10 10:09:59
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu za rok 2018 2019-04-19 11:02:55
Uchwała Nr CCCLX.638.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez gminę Suchań 2018-09-19 10:56:12
Uchwała Nr CLXXVI.338.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Suchań 2018-09-05 13:50:25
Uchwała NR CLXXVI.337.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Suchań na 2018 rok 2018-09-05 13:46:06
Uchwała Nr CCCXXVIII.574.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Suchań za pierwsze półrocze 2018 r. 2018-09-05 13:40:57
Uchwała Nr CXVII.220.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suchań za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 2018-09-05 13:37:24
Zarządzenie Burmistrza Suchania z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian WPF Gminy Suchań na lata 2018-2026 2018-09-05 13:16:20
Uchwała Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie WPF Gminy Suchań na lata 2018-2026 2018-09-05 13:14:09
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2018 r. 2018-09-05 13:09:29
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Suchania - WPF 2018-07-06 14:08:00
Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2017 2018-06-20 08:34:38
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I kwartał 2018 r. 2018-05-11 13:54:16
Sprawozdania budżetowe za rok 2018 2018-05-11 13:43:12
Zarządzenie Burmistrza zmieniające uchwałę WPF na lata 2018 - 2024 2018-03-23 13:34:02
Uchwała Nr XI.27.2018 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Suchań 2018-01-16 11:09:40
Uchwała Nr XI.28.2018 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Suchań na 2018 rok. 2018-01-16 11:05:32
Uchwała WPF 2018 2017-12-21 11:10:25
Informacja WPF za 2017 r. 2017-12-21 10:55:49
Uchwała Nr XXIII/198/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2017 - 2023. 2017-10-03 10:54:07
Uchwała Nr CCLXII.432.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Suchań za pierwsze półrocze 2017 r. 2017-09-04 11:18:53
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2017 r. 2017-08-25 12:10:56
Sprawozdania budżetowe za rok 2017 2017-08-25 10:36:09
Uchwała Nr XX/171/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2016. 2017-06-13 14:06:22
Uchwała Nr XX/170/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2016. 2017-06-13 14:04:06
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2017-04-20 12:20:01
Informacja Burmistrza Suchania za rok 2016 2017-04-20 11:38:35
Uchwała Nr XCIV.171.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opini o przedłożonym przez Burmistrza Suchania sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia. 2017-04-20 11:36:38
Sprawozdania budżetowe za rok 2016 2017-03-15 09:48:42
Uchwała Nr XII.34.2017 2017-01-17 14:13:46
Uchwała Nr XII.33.2017 2017-01-17 14:12:49
Uchwała Nr CCCXXXI.580.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2017-2023 2016-12-14 13:28:41
Uchwała Nr CCCXXXI.579.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Suchań na 2017 rok. 2016-12-14 13:26:59
Uchwała Nr CCCXXXI.578.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Suchań na 2017 rok. 2016-12-14 13:12:13
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za III kwartał 2016 r. 2016-11-21 14:20:22
Uchwała nr CCXXXVIII.407.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Suchań 2016-09-13 11:40:28
Uchwała nr CCXXXVIII.408.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez gminę Suchań 2016-09-13 11:38:37
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za i półrocze 2016 roku 2016-09-05 13:05:26
Informacja Burmistrza Suchania za I kwartał 2016 r. 2016-05-07 23:49:37
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za 2015 rok. 2016-04-15 12:29:09
Informacja Burmistrza Suchania za III kw. 2015 2015-12-09 10:12:20
Informacja Burmistrza Suchania za I pół. 2015 2015-08-27 18:47:44
Informacja WPF za I pół. 2015 r. 2015-08-27 18:46:03
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I kwartał 2015 r. 2015-05-05 13:52:45
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za 2014 rok. 2015-05-05 10:34:21
Uchwała nr XII.14.2015 składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Suchań 2015-01-30 14:30:43
Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy SUCHAŃ na rok 2015. 2014-12-30 14:08:15
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za III kwartał 2014r. 2014-10-23 09:51:42
Sprawozdanie projekt 2014-06-25 2014-07-01 10:06:40
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I kwartał 2014r. 2014-05-08 18:04:28
Uchwała nr II.3.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Suchań. 2014-01-14 10:25:59
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za III kwartał 2013 r. 2013-11-12 09:18:56
Informacja WPF za I półrocze 2013 2013-09-26 13:20:28
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r. 2013-09-26 13:03:15
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA ROK 2012 2013-08-29 10:28:52
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu za 2012 rok 2013-05-24 10:29:59
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania Budżetu Gminy Suchań za I kwartał 2013 roku 2013-05-17 11:27:40
Uchwała NR V/17/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2013-01-29 09:36:16
Uchwała Nr CXLVI/479/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2012-12-05 10:22:43
Uchwała Nr CXLVI/478/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2012-12-05 10:20:39
nformacja Burmistrza Suchania z wykonania Budżetu Gminy Suchań za III kwartał 2012 roku 2012-11-23 13:09:51
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r 2012-09-10 14:28:40
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA ROK 2011 2012-06-12 09:28:05
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania Budżetu Gminy Suchań za I kwartał 2012 roku 2012-05-09 07:58:19
Uchwała Nr XVI/77/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2012-02-01 09:27:33
Uchwała Nr CCXXXVII/526/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2011-12-02 08:43:00
Uchwała Nr CCXXXVII/525/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2011-12-02 08:42:13
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r 2011-12-02 08:06:14
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2010 2011-06-29 09:18:15
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu za 2010 rok 2011-06-03 09:47:00
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I kwartał 2011 r. 2011-04-27 13:35:56
Uchwała nr IV/18/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2011r. 2011-02-04 10:24:09
Uchwała nr III/9/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2011r. 2011-02-04 10:22:48
Uchwała nr CXXXII/363/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2010r. 2010-12-08 11:03:04
Uchwała nr CXXXII/364/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2010r. 2010-12-08 11:02:52
Uchwała nr CXXXII/363/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2010r. 2010-12-08 11:01:06
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r. 2010-10-25 14:13:18
Infirmacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r. 2010-10-25 14:09:58
Informcja za 2009 rok 2010-06-21 09:12:41
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I kwartał 2010 roku 2010-06-21 09:10:07
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 2010-06-14 10:36:14
Uchwała nr CXXVIII/335/2009 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2009 2009-12-11 09:45:18
Uchwała nr CXXVIII/334/2009 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2009 2009-12-11 09:40:40
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za III kwartał 2009 roku 2009-11-18 08:19:21
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2009 roku 2009-09-18 13:31:19
Uchwała nr LXXXV/243/2009 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2009 2009-09-18 13:23:42
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 2009-05-19 15:24:25
Informacja o wykonaniu budżetu Gminu Suchań za I kwartał 2009r 2009-05-19 15:24:00
Uchwała nr CXXXVIII/356/2008 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2008 2009-01-20 15:13:50
Uchwała nr CXXXVIII/357/2008 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2008 2008-12-04 12:41:38
Informacja z wykonania budżetu Gminy Suchań za III kwartał 2008 r. 2008-10-31 15:12:36
Informacja z wykonania budżetu Gminy Suchań za II kwartał 2008 r. 2008-08-21 11:31:31
Informacja z wykonania budżetu Gminy Suchań za I kwartał 2008 r. 2008-08-21 11:30:00
Uchwała nr CLXXXVI/492/2007 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2007 2008-01-08 12:54:51
Uchwała nr CXC/527/2007 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2007 2008-01-08 12:53:25
Informacja z wykonania budżetu Gminy Suchań za III kwartał 2007r. 2007-11-06 15:09:46
Informacja z wykonania budżetu Gminy Suchań z II kwartał 2007r. 2007-07-31 10:32:05
Informacja za 2006r. 2007-05-31 15:12:51
Informacja z wykonania budżetu Gminy Suchań z I kwartał 2007r. 2007-04-27 10:39:25
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za 2006r 2007-04-05 09:42:58
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2007-02-09 09:03:12
Sprawozdanie z wykonania Budzetu 2005r 2006-06-02 13:37:01
Informacja z wykonania budżetu Gminy Suchań z I kwartał 2006r. 2006-06-01 10:16:49
Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce i defiycie 31.03.06 2006-05-10 09:41:16
Budżet 2006 2006-02-17 12:00:21
Budżet Gminy Suchań na 2004r. 2004-02-09 12:12:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Wieczorkiewicz

Data wytworzenia:
09 lut 2004

Osoba dodająca informacje

Redaktor BIP

Data publikacji:
09 lut 2004, godz. 12:12

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Wieczorkiewicz

Data aktualizacji:
09 lut 2004, godz. 12:12