Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA ROK 2011


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011 w Gminie Suchań 2012-06-12 10:24:18
SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE BUDŻETU GMINY SUCHAŃ za rok 2011 2012-06-12 10:22:29
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii za 2011 rok 2012-06-12 10:20:32
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ w roku 2011 2012-06-12 10:19:39
WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ w 2011 roku 2012-06-12 10:18:47
WYKONANIE WYDATKÓW BUDZETU GMINY SUCHAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2011r. 2012-06-12 10:17:18
WYKONANIE WYDATKÓW BUDZETU GMINY SUCHAŃ ( ogółem) w 2011r. 2012-06-12 10:16:29
WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w roku 2011 2012-06-12 10:15:33
WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA ROK 2011 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej 2012-06-12 10:14:46
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUCHAŃ ZA 2011 ROK według działów klasyfikacji budżetowej 2012-06-12 10:13:53
WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w roku 2011 2012-06-12 10:12:45
WYKONANIE DOCHODÓW ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ w 2011 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 2012-06-12 10:11:52
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2011 roku według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej 2012-06-12 10:10:54
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ (OGÓŁEM) w 2011 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 2012-06-12 10:09:42
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA 2011 ROK według działów klasyfikacji budżetowej 2012-06-12 10:08:48
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA ROK 2010 2012-06-12 09:32:05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Kiszel

Data wytworzenia:
12 cze 2012

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kiszel

Data publikacji:
12 cze 2012, godz. 09:28

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-