Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OGŁASZANE W 2024 ROKU
Minął termin składania ofert
2024-01-04 10:25:15
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OGŁASZANE W 2023 ROKU
Minął termin składania ofert
2022-12-01 08:38:00
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OGŁASZANE W 2022 ROKU
Minął termin składania ofert
2022-01-19 12:50:31
Modernizacja przeciwpożarowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2022-01-05 10:51:28
Modernizacja świetlicy w Szkole Podstawowej w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2021-10-28 10:04:07
Modernizacja przeciwpożarowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2021-10-06 08:04:57
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brudzewicach
Minął termin składania ofert
2021-08-17 10:23:38
Przebudowa drogi gminnej na działce geodezyjnej nr 121/10 obręb Żukowo
Minął termin składania ofert
2021-08-06 08:18:10
Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Szkoły Podstawowej w Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2021 - 2022
Minął termin składania ofert
2021-06-30 07:39:57
Opracowanie projektu przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr 10 do działek 294, 298/1 i 298/8 obręb 2 miasto Suchań
Minął termin składania ofert
2021-06-25 08:42:26
Przebudowa drogi na odcinku Brudzewice - Kolonia Zaolzie gmina Suchań
Minął termin składania ofert
2021-06-16 09:11:16
Opracowanie projektu przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr 10 do działek 294, 298/1 i 298/8 obręb 2 miasto Suchań
Minął termin składania ofert
2021-06-08 12:17:53
Modernizacja świetlicy w Szkole Podstawowej w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2021-06-07 10:38:42
Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Żukowo do granicy Gminy Suchań
Minął termin składania ofert
2021-06-01 08:13:47
Modernizacja przeciwpożarowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2021-05-21 11:22:07
Modernizacja świetlicy w Szkole Podstawowej w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2021-04-23 09:07:50
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchanówko
Minął termin składania ofert
2021-04-14 07:59:39
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Brudzewicach
Minął termin składania ofert
2021-03-19 12:23:04
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchanówko
Minął termin składania ofert
2021-03-03 09:11:00
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brudzewice gmina Suchań na działkach geodezyjnych nr 330, 430 i 341/3
Minął termin składania ofert
2021-02-08 08:19:56
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchań
Minął termin składania ofert
2020-12-04 12:29:34
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Suchań oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2020-10-29 09:32:48
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchań
Minął termin składania ofert
2020-10-19 09:47:28
Remont kominów w części ponad dachem na budynku świetlicy Gminnego Domu Kultury w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2020-09-04 10:38:32
Przebudowa drogi do miejscowości Żukowo
Minął termin składania ofert
2020-07-03 12:08:09
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
Minął termin składania ofert
2020-04-30 12:51:25
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wapnicy poprzez wymianę urządzeń technologicznych
Minął termin składania ofert
2020-04-03 09:41:34
Utwardzenie terenu za Urzędem Miejskim w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2020-02-27 13:19:15
Przebudowa drogi gminnej na ulicy Strzeleckiej w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2020-02-20 09:37:47
Obsługa bankowa budżetu Gminy Suchań i jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku
Minął termin składania ofert
2019-11-22 13:17:54
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchań oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy
Minął termin składania ofert
2019-11-14 11:59:00
Obsługa bankowa budżetu Gminy Suchań i jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku
Minął termin składania ofert
2019-10-30 13:22:52
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchań oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy
Minął termin składania ofert
2019-10-17 13:41:44
Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Szkoły Podstawowej w Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019-2020 i 2020-2021
Minął termin składania ofert
2019-06-28 08:31:16
Przebudowa dwóch odcinków drogi wewnętrznej na działce 157 w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2019-04-29 12:20:41
Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2019-04-08 13:18:27
Budowa drogi na ulicy Kwiatowej i Słonecznej w miejscowości Suchań
Minął termin składania ofert
2019-03-27 12:15:28
Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2019-03-14 13:39:45
Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych - Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2019-03-05 13:54:09
Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2019-02-21 11:47:11
Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych - Przebudowa drogi wewnętrznej prowadzącej do kompleksu lekkoatletycznego wraz z budową miejsc parkingowych na obszarze rewitalizacji
Minął termin składania ofert
2019-01-11 11:44:36
Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Suchaniu oraz termomodernizacja Strażnicy OSP i Ośrodka Zdrowia w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2019-01-03 14:00:23
Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Szkoły Podstawowej w Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku
Minął termin składania ofert
2018-12-14 09:23:20
Wykonanie i montaż ścianki systemowej PCV wraz ze skrzydłem drzwiowym w Gminnym Punkcie Rehabilitacyjnym w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2018-11-15 14:18:07
Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w 2018 roku
Minął termin składania ofert
2018-10-15 15:11:19
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę opału w sezonie grzewczym 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-09-19 13:47:51
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchań oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy
Minął termin składania ofert
2018-09-18 12:02:09
Przebudowa drogi w miejscowości Sadłowo
Minął termin składania ofert
2018-08-17 11:22:28
Budowa wiaty rekreacyjnej Modrzewo, Tarnowo, Brudzewice
Minął termin składania ofert
2018-07-02 10:47:21
Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w celu uruchomienia punktu rehabilitacyjnego w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2018-06-21 11:37:56
Przebudowa drogi w miejscowości Sadłowo
Minął termin składania ofert
2018-06-19 08:52:16
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach Żukowo, Tarnowo, Modrzewo i Brudzewice w celu utworzenia otwartych stref aktywności w Gminie Suchań
Minął termin składania ofert
2018-06-14 17:15:27
Usługa organizacji wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek projektu pn. BĄDŹ AKTYWNY - TO SIĘ OPŁACA.
Minął termin składania ofert
2018-05-30 14:48:11
Usługa organizacji wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek projektu pn. BĄDŹ AKTYWNY - TO SIĘ OPŁACA.
Minął termin składania ofert
2018-05-21 15:09:29
Przebudowa drogi wewnętrznej w Wapnicy
Minął termin składania ofert
2018-04-20 10:44:58
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku
Minął termin składania ofert
2018-03-30 14:01:48
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Wapnica
Minął termin składania ofert
2018-02-23 12:57:35
Budowa instalacji oświetleniowej, wodociągowej oraz ciągów pieszych na terenie istniejącego cmentarza w Suchaniu, dz. nr geod. 158 obr. 2 miasta Suchań
Minął termin składania ofert
2018-02-16 10:37:11
Zakup i dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych oraz tuszy i tonerów do drukarek do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w roku 2018? OS.2600.1.2017
Minął termin składania ofert
2017-12-27 15:23:37
Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn. "Bądź aktywny - to się opłaca"
Minął termin składania ofert
2017-12-27 11:56:46
Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Szkoły Podstawowej w Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w 2018 roku
Minął termin składania ofert
2017-12-22 10:43:04
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2017-12-06 13:16:48
Zapytanie ofertowe dot. wykonania badań jakości wody
Minął termin składania ofert
2017-11-23 15:14:29
Wykonanie umocnionego pobocza naprzeciw terenu kościoła w Żukowie
Minął termin składania ofert
2017-06-13 08:57:48
Dostawa kosiarko-rozdrabniacza na potrzeby Gminy Suchań
Minął termin składania ofert
2017-05-22 10:37:57
Wykonanie umocnionego pobocza przy świetlicy wiejskiej w Żukowie
Minął termin składania ofert
2017-04-25 11:53:42
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słodkowo oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w prasę do osadów ściekowych
Minął termin składania ofert
2017-03-22 09:55:49
Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Suchań
Minął termin składania ofert
2017-01-11 10:45:22
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nosowo, Żukowo i Suchanówko
Minął termin składania ofert
2016-12-08 14:49:28
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchań oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy
Minął termin składania ofert
2016-10-11 11:59:45
Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Zespołu Szkół Publicznych Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w 2017 roku
Minął termin składania ofert
2016-10-05 09:45:22
Obsługa bankowa budżetu Gminy Suchań oraz gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2016-2019
Minął termin składania ofert
2016-03-23 10:07:04
Obsługa bankowa budżetu Gminy Suchań oraz gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2016-2019
Minął termin składania ofert
2016-03-02 13:21:39
Adaptacja pomieszczeń Gminnego Domy Kultury w Suchaniu na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w ramach Programu Wieloletniego Senior ? WIGOR na lata 2015-2020
Minął termin składania ofert
2015-09-29 14:05:13
Adaptacja pomieszczeń Gminnego Domy Kultury w Suchaniu na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w ramach Programu Wieloletniego Senior - WIGOR na lata 2015-2020 (unieważniony)
Minął termin składania ofert
2015-09-11 12:54:41
Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w latach szkolnych 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018
Minął termin składania ofert
2015-06-01 13:02:58
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Suchanówko
Minął termin składania ofert
2015-04-13 11:40:40
Opracowanie kart pracy do e-Doświadczeń dla klasy I, II i III w ramach projektu Włącz myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego
Minął termin składania ofert
2015-04-10 10:15:48
Opracowanie kart pracy do e-Doświadczeń dla klasy I, II i III w ramach projektu Włącz myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego (unieważniony)
Minął termin składania ofert
2015-03-25 14:29:10
Dostawa i montaż 23 lamp uliczno-parkowych (hybrydowych z turbiną).
Minął termin składania ofert
2015-03-19 12:25:04
Remont istniejącego BIOBLOKU na oczyszczalni ścieków w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2015-03-05 12:25:48
Remont istniejącego BIOBLOKU na oczyszczalni ścieków w Suchaniu (unieważniony)
Minął termin składania ofert
2015-01-23 14:37:15
Pełnienie funkcji koordynatora administracyjno-merytorycznego projektu Włącz myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu nauczania
Minął termin składania ofert
2015-01-15 14:15:46
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchań oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy
Minął termin składania ofert
2014-11-25 13:22:08
Pełnienie funkcji specjalisty ds. wdrożenia programu w ramach projektu Włącz myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego
Minął termin składania ofert
2014-08-18 14:01:02
Budowa siłowni zewnętrznej w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2014-08-12 10:16:33
Dostawa dodatkowego wyposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu - Niech się dzieci śmieją, niech będą radosne
Minął termin składania ofert
2014-08-05 11:36:11
Przygotowanie merytoryczne ePoradnika dla nauczycieli wdrażających Innowacyjny Program Nauczania w ramach projektu Włącz myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego
Minął termin składania ofert
2014-08-04 12:34:49
Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami.
Minął termin składania ofert
2014-07-24 10:58:35
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2014-07-09 11:34:18
Budowa siłowni zewnętrznej w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2014-07-07 13:21:35
Opracowanie techniczne i graficzne innowacyjnego programu nauczania, scenariuszy oraz ePoradnika, w ramach projektu Włącz myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego
Minął termin składania ofert
2014-06-26 14:58:03
Opracowanie techniczne i merytoryczne filmów wideo na podstawie scenariuszy w ramach projektu Włącz myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego
Minął termin składania ofert
2014-06-24 15:03:58
Wykonanie ogrodzenia w obiekcie świetlicy wiejskiej w Wapnicy
Minął termin składania ofert
2014-06-24 13:03:43
Opracowanie scenariuszy zajęć w ramach projektu Włącz myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego
Minął termin składania ofert
2014-06-02 09:45:11
Dostawa materiałów budowlanych i wyposażenie do dostosowania toalet dla dzieci w ramach projektu - Niech się dzieci śmieją, niech będą radosne
Minął termin składania ofert
2014-05-13 10:26:08
Pełnienie funkcji koordynatora administracyjno - merytorycznego projektu Włącz myślenie innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego
Minął termin składania ofert
2014-05-09 13:51:46
Opracowanie Innowacyjnego Programu Nauczania w ramach projektu Włącz myślenie - innowacyny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego
Minął termin składania ofert
2014-05-05 13:40:31
Dostawa materiałów budowlanych i wyposażenie do dostosowania toalet dla dzieci w ramach projektu - Niech się dzieci śmieją, niech będą radosne
Minął termin składania ofert
2014-04-14 10:30:46
Wymiana stolarki okiennej w części budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2014-03-28 13:38:14
Dostawa wyposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu - Niech się dzieci śmieją, niech będą radosne
Minął termin składania ofert
2014-03-28 10:43:51
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku wielorodzinnym w Żukowie 5
Minął termin składania ofert
2014-03-28 08:30:10
Dostawa materiałów budowlanych do docieplenia budynku szkolnego w Suchaniu - skrzydło sportowe
Minął termin składania ofert
2014-03-27 09:56:15
Dostawa materiałów budowlanych i wyposażenie do dostosowania toalet dla dzieci w ramach projektu - Niech się dzieci śmieją, niech będą radosne
Minął termin składania ofert
2014-03-25 11:32:42
Organizacja placu zabaw w ramach projektu - Niech się dzieci śmieją, niech będą radosne
Minął termin składania ofert
2014-03-12 11:15:17
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Suchanówko
Minął termin składania ofert
2014-02-26 12:07:09
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2014-02-21 12:21:37
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żukowie
Minął termin składania ofert
2014-02-11 11:25:46
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2014-02-06 11:16:50
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Suchań
Minął termin składania ofert
2014-01-16 13:24:13
Wykonanie układów pomiarowych w budynku mieszkalnym w Brudzewicach 75
Minął termin składania ofert
2013-09-18 12:54:32
Zakup pojemników do segregacji odpadów
Minął termin składania ofert
2013-09-12 11:02:34
Dostawa ławek do parku w Suchaniu ul. Młyńska
Minął termin składania ofert
2013-08-30 08:37:16
Zakup pojemników do segregacji odpadów (unieważniony)
Minął termin składania ofert
2013-07-30 09:51:57
Zakup pojemników do segregacji odpadów (unieważniony - brak ofert)
Minął termin składania ofert
2013-07-05 11:19:48
Wymiana słupa oświetleniowego na ul. Kard. A. Hlonda 1 w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2013-06-19 13:44:39
Zakup pojemników do segregacji odpadów (unieważniony - brak ofert)
Minął termin składania ofert
2013-06-19 10:29:18
Utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów
Minął termin składania ofert
2013-06-07 08:29:16
Dobudowa klatki schodowej i docieplenie budynku mieszkalnego zlokalizowanego Żukowo 5 dz. nr geod. 244/1, 242, 245/1 obręb Żukowo gm. Suchań
Minął termin składania ofert
2013-05-24 10:19:50
Zagospodarowanie terenu z utworzeniem miejsc do odpoczynku i rekreacji na ulicy Młyńskiej w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2013-04-30 10:51:55
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchań
Minął termin składania ofert
2013-04-19 11:38:23
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego w Brudzewicach, działka nr 385/1
Minął termin składania ofert
2013-04-10 11:07:58
Przebudowa drogi wewnętrznej w Suchaniu ul. Kard. Augusta Hlonda 1 (dz. nr 24/1, 24/4, 21 i 22)
Minął termin składania ofert
2013-03-14 09:31:56
Usługa dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej do obiektów gminy Suchań
Minął termin składania ofert
2013-02-26 11:50:46
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modrzewo gmina Suchań (etap III)
Minął termin składania ofert
2013-02-11 09:01:56
Przebudowa części budynku położonego w Brudzewicach dz. nr 385/1 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale socjalne
Minął termin składania ofert
2013-01-28 12:19:42
Organizacja i prowadzenie biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywanie dokumentów związanych z czynnościami funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie popełnionych wykroczeń na drogach publicznych gminy Suchań
Minął termin składania ofert
2012-10-16 15:02:25
Udzielenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
Minął termin składania ofert
2012-08-27 13:37:48
Położenie płytek z terakoty w budynku gospodarczo-sanitarnym na plaży w Wapnicy
Minął termin składania ofert
2012-08-17 09:19:19
Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań
Minął termin składania ofert
2012-08-10 12:04:54
Remont świetlicy wiejskiej w Brudzewicach
Minął termin składania ofert
2012-07-11 12:28:04
Przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza
Minął termin składania ofert
2012-07-06 13:33:56
Przebudowa skrzyżowania drogi wewnętrznej z drogą powiatową w miejscowości Wapnica
Minął termin składania ofert
2012-06-26 12:47:27
Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w latach szkolnych 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015
Minął termin składania ofert
2012-04-05 13:32:14
Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Wapnica
Minął termin składania ofert
2012-02-07 14:02:48
Przebudowa drogi wewnętrznej - działka 221/4 w Wapnicy
Minął termin składania ofert
2011-12-15 13:38:07
Budowa sieci wodociągowej PE 100 - 157,55 mb.
Minął termin składania ofert
2011-11-14 11:48:24
Zorganizowanie i prowadzenie biura wspomagającego pracę Straży Miejskiej w zakresie popełnionych wykroczeń na drogach publicznych gminy Suchań
Minął termin składania ofert
2011-10-28 12:28:08
Budowa sieci wodociągowej PE 100 - 15,35 mb
Minął termin składania ofert
2011-09-08 11:31:44
Udzielenie kredytu bankowego
Minął termin składania ofert
2011-08-31 13:43:40
Przebudowa dróg publicznych - wewnętrznych w miejscowości Wapnica
Minął termin składania ofert
2011-07-21 09:42:13
Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2011-06-29 14:17:15
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnowo i Suchanki gm. Suchań (II etap).
Minął termin składania ofert
2011-02-17 12:08:08
Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Suchań w 2010 r.
Minął termin składania ofert
2010-08-04 12:28:54
Prowadzenie zajęć z dziećmi w punkcie przedszkolnym w Tarnowie w ramach projketu - Uruchomienie alternatywnych form wychowania przedszkolnego w gminie Suchań w miejscowosciach Suchanówko i Tarnowo
Minął termin składania ofert
2010-07-13 12:21:28
Remont nawierzchni jezdni oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych - ulica Sportowa w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2010-07-09 12:23:47
Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie działki 292/2 w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2010-07-05 11:35:17
Prowadzenie zajęć z dziećmi w punkcie przedszkolnym w Tarnowie w ramach projketu - Uruchomienie alternatywnych form wychowania przedszkolnego w gminie Suchań w miejscowosciach Suchanówko i Tarnowo
Minął termin składania ofert
2010-07-01 11:10:55
Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie działki 292/2 w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2010-06-08 12:28:25
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Suchanówku
Minął termin składania ofert
2010-05-10 13:14:37
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy
Minął termin składania ofert
2010-04-27 12:43:13
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Suchanówku
Minął termin składania ofert
2010-04-14 13:24:22
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy
Minął termin składania ofert
2010-04-07 12:50:01
Przygotowanie i dostarczanie posiłków do punktów przedszkolnych w Suchanówku i Tarnowie w ramach projektu - Uruchomienie alternatywnych form wychowania
Minął termin składania ofert
2010-01-27 15:13:23
Wykonanie usługi pomocy nauczyciela w punkcie przedszkolnym w Suchanówku w ramach projektu - Uruchomienie alternatywnych form wychowania
Minął termin składania ofert
2010-01-27 14:45:08
Prowadzenie zajęć z dziećmi w punkcie przedszkolnym w Suchanówku w ramach projektu - Uruchomienie alternatywnych form wychowania przrdszkolnego w gminie Suchań w miejscowościach Suchanówko i Tarnowo
Minął termin składania ofert
2010-01-27 14:31:25
Wykonanie usługi pomocy nauczyciela w punkcie przedszkolnym w Tarnowie w ramach projektu - Uruchomienie alternatywnych form wychowania
Minął termin składania ofert
2010-01-27 12:06:51
Prowadzenie zajęć z dziećmi w punkcie przedszkolnym w Tarnowie w ramach projektu - Uruchomienie alternatywnych form wychowania przrdszkolnego w gminie Suchań w miejscowościach Suchanówko i Tarnowo
Minął termin składania ofert
2010-01-27 11:50:17
Remont dachu kościoła filialnego p.w. Św. Antoniego w miejscowości Żukowo
Minął termin składania ofert
2010-01-15 12:49:51
Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nosowie wraz z wyposażeniem
Minął termin składania ofert
2009-10-29 10:44:04
Wykonanie izolacji cieplnej w budynku Gminnego Centrum Kultury w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2009-10-13 08:53:59
Remont Gminnego Centrum Kultury w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2009-08-10 13:16:46
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Suchaniu oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w latach szkolnych 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012.
Minął termin składania ofert
2009-04-14 12:37:28
Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 550 000 zlotych na realizację zadania inwestycyjnego Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2009-03-25 14:46:53
Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 550 000 zlotych na realizację zadania inwestycyjnego Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2009-03-09 11:06:44
Wymiana okien i drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w Slodkowie
Minął termin składania ofert
2008-11-17 13:47:36
Dostawa materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-11-05 13:41:10
Wymiana okien i drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-10-23 15:16:31
Dostawa materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-10-23 15:13:55
Wykonanie studni chłonnej przy budynku remizy w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2008-10-17 14:23:01
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2008-10-16 14:29:56
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-10-07 15:03:12
Dostawa materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-09-03 11:36:31
Dostawa materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-08-22 15:03:51
Przebudowa drogi i budowa parkingu przy budynku remizy w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2008-07-29 14:51:32
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2008-07-28 16:26:10
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Suchań
Minął termin składania ofert
2008-07-18 13:35:12
Adaptacja części budynku strażnicy w Suchaniu na Ośrodek Zdrowia
Minął termin składania ofert
2008-07-16 09:57:06
Dostawa materiałów budowlanych do wykonania instalacji wodnej , kanalizacyjnej i wentylacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-07-11 13:30:11
Dostawa materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-07-10 14:11:52
Dostawa materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-07-08 15:06:07
Docieplenie ścian szczytowych wraz z wymianą okien w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2008-07-07 10:50:30
Remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-07-02 14:34:37
Dostawa materiałów budowlanych do wykonania instalacji wodnej , kanalizacyjnej i wentylacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-06-25 12:10:53
Dostawa materiałów budowlanych do wykonania instalacji wodnej , kanalizacyjnej i wentylacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-06-24 09:16:17
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-06-12 13:47:03
Dostawa blachy na pokrycie dachu świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-06-04 14:39:10
Remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-05-29 14:43:05
Dostawa blachy na pokrycie dachu świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-05-13 15:12:12
Dostawa blachy na pokrycie dachu świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-05-13 14:38:06
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-05-08 14:38:06
Remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Słodkowie
Minął termin składania ofert
2008-04-18 15:06:36
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Suchanki"
Minął termin składania ofert
2007-11-26 10:09:35
Remont elewacji frontowej w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2007-10-19 14:35:33
Remont elewacji frontowej w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2007-09-19 14:52:34
Remont elewacji frontowej w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2007-08-24 11:52:36
Wymiana posadzki na wykładzinę PCV w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2007-07-10 15:35:42
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Modrzewo, Tarnowo i Suchanówko"
Minął termin składania ofert
2007-05-30 12:25:58
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Modrzewo, Tarnowo i Suchanówko"
Minął termin składania ofert
2007-05-14 10:39:31
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości. - ogrody przydomowe
Minął termin składania ofert
2007-03-28 08:51:02
Nieruchomość rolna nie zabudowana , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 161 o powierzchni 0,2079 ha, położona w obrębie 1 m. Suchań.
Minął termin składania ofert
2007-02-07 14:28:05
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę - część działki nr 40 o pow. 18 m² położona obr.1 m. Suchań, z przeznaczeniem pod ustawienie garażu .
Minął termin składania ofert
2007-01-19 10:11:08
Nieruchomość lokalowa – lokal handlowy Nr 2 położony w budynku nr 15 w Modrzewie usytuowany na działce nr geodezyjny 83 o pow. 0,0600 ha.
Minął termin składania ofert
2006-12-19 09:17:15
III etap modernizacji bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu - wymiana drzwi i okien
Minął termin składania ofert
2006-12-08 14:26:20
III etap modernizacji bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu - wymiana drzwi i okien
Minął termin składania ofert
2006-11-24 14:56:54
III etap modernizacji bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu - wymiana drzwi i okien.
Minął termin składania ofert
2006-11-17 13:33:20
lokal mieszkalny nr 2 w budynku 3 lokalowym w Sadłowie nr 45 usytuowany na działce nr geodezyjny 261 o pow. 0,16 ha
Minął termin składania ofert
2006-11-02 15:01:04
Remont chodnika na ulicy Hlonda w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2006-10-23 14:20:12
Remont chodnika na ulicy Hlonda w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2006-10-13 14:39:15
III etap modernizacji bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu - wymiana okien
Minął termin składania ofert
2006-10-06 16:09:23
III etap modernizacji bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu - wymiana okien
Minął termin składania ofert
2006-09-26 14:16:25
Przebudowa układu odprowadzenia spalin z kotłów w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2006-09-11 14:27:30
Część działki nr 96 i 97 o pow. 1600 m² położona obr.2 m. Suchań
Minął termin składania ofert
2006-08-24 08:35:51
Lokal mieszkalny nr 2 w budynku 3 lokalowym w Sadłowie nr 45 usytuowany na działce nr geodezyjny 261 o pow. 0,16 ha, Nieruchomość lokalowa – lokal handlowy nr 2 położony w budynku Nr 45-47 pr
Minął termin składania ofert
2006-08-24 08:34:28
Przebudowa układu odprowadzenia spalin z kotłów w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu
Minął termin składania ofert
2006-08-10 15:39:49
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką Nr 127/2 o pow. 0,0681 ha, położona w obrębie 1 m. Suchań, Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, oznaczona działką nr 44/2 o pow. 0,0320 ha
Minął termin składania ofert
2006-08-03 09:52:14
Część działki nr 40 o pow. 18 m² położona obr.1 m. Suchań, z przeznaczeniem pod ustawienie garażu.
Minął termin składania ofert
2006-07-12 14:22:08
Nieruchomość gruntowa (zabudowana stacją paliw wybudowaną ze środków własnych dzierżawcy), oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2 o powierzchni 0,1108 ha, położona w obrębie 2 m. Suchań .
Minął termin składania ofert
2006-07-06 14:10:02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Wieczorkiewicz

Data wytworzenia:
18 gru 2003

Osoba dodająca informacje

Redaktor BIP

Data publikacji:
18 gru 2003, godz. 20:49

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Wieczorkiewicz

Data aktualizacji:
18 gru 2003, godz. 20:49