Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Program współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 2022-11-21 12:33:54
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r. 2022-05-05 12:05:21
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok 2021-05-24 13:01:18
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r. 2018-05-07 13:56:13
UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2015. 2015-07-07 13:33:47
UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 2015-07-07 13:32:40
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchań. 2015-07-07 13:31:40
UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorim z tytułu wykonania budżetu na rok 2014. 2015-07-07 13:30:43
UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2014. 2015-07-07 13:29:16
UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2015. 2015-03-18 12:02:35
UCHWAŁA NR III/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. 2015-03-18 12:00:52
UCHWAŁA NR III/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2015 roku. 2015-03-18 11:59:11
UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 2015-03-18 11:57:47
UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Suchań na lata 2014 -2020. 2015-03-18 11:56:52
UCHWAŁA NR III/18/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. 2015-03-18 11:49:44
UCHWAŁA NR III/17/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014r. 2015-03-18 11:48:33
UCHWAŁA NR III/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 2015-03-18 11:47:36
UCHWAŁA NR III/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 2015-03-18 11:46:38
UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015. 2015-01-05 13:45:02
UCHWAŁA NR II/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2015-2020. 2014-12-31 12:54:12
UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2015. 2014-12-31 12:52:56
UCHWAŁA NR II/12/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2014. 2014-12-31 12:51:22
UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2014-12-31 12:50:02
UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody - dwóch drzew z gatunku dąb szypułkowy, znajdujących się na dz. nr 40 obręb 2 miasto Suchań. 2014-12-31 12:47:48
UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn.\"Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - V\". 2014-12-31 12:43:51
UCHWAŁA NR II/8/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań". 2014-12-31 12:41:47
Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy SUCHAŃ na rok 2015. 2014-12-30 14:08:15
UCHWAŁA NR I/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2014. 2014-12-10 13:45:18
UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015. 2014-12-10 13:44:13
UCHWAŁA NR I/5/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. 2014-12-10 13:43:12
UCHWAŁA NR I/4/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. 2014-12-10 13:42:12
UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. 2014-12-10 13:40:52
UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchaniu. 2014-12-10 13:37:52
Uchwała Nr XXVIII/243/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2014.  2014-10-13 14:15:26
Uchwała Nr XXVIII/242/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy w Suchaniu.  2014-10-13 14:14:31
Uchwała Nr XXVIII/241/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  2014-10-13 14:13:36
Uchwała Nr XXVIII/240/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchań, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  2014-10-13 14:12:42
Uchwała Nr XXVIII/239/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  2014-10-13 14:11:48
Uchwała Nr XXVIII/238/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Suchań na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. 2014-10-13 14:10:36
Uchwała Nr XXVIII/236/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Suchań.  2014-10-13 14:08:18
Uchwała Nr XXVIII/235/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchaniu.  2014-10-13 14:07:17
UCHWAŁA NR XXVII/234/14 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2014. 2014-06-27 14:07:29
UCHWAŁA NR XXVII/233/14 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2013. 2014-06-27 14:06:29
UCHWAŁA NR XXVII/232/14 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2013. 2014-06-27 14:05:20
Uchwała Nr XXVI/231/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Suchania.  2014-06-03 12:45:26
Uchwała Nr XXVI/230/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2014.  2014-06-03 12:34:56
Uchwała Nr XXVI/229/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu.  2014-06-03 12:28:23
Uchwała Nr XXVI/228/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu.  2014-06-03 12:27:10
Uchwała Nr XXVI/227/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań w obrębach Żukowo i Sadłowo. 2014-06-03 12:25:11
Uchwała Nr XXVI/226/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań. 2014-06-03 12:23:10
Uchwała Nr XXVI/225/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Stargardzkiego.  2014-06-03 12:16:01
UCHWAŁA NR XVI/137/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Suchań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2014-04-17 14:41:01
Uchwała Nr XXV/224/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Wapnica. 2014-04-17 10:12:50
Uchwała Nr XXV/223/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2014-04-17 10:11:49
Uchwała Nr XXIV/222/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Suchania. 2014-04-17 10:08:23
Uchwała Nr XXIV/221/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Suchania. 2014-04-17 10:06:57
Uchwała Nr XXIV/220/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2014-2020. 2014-04-17 10:02:48
Uchwała Nr XXIV/219/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2014. 2014-04-17 10:01:28
Uchwała Nr XXIV/218/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu Współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013r. 2014-04-17 09:59:58
Uchwała Nr XXIV/217/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2014 roku. 2014-04-17 09:58:37
Uchwała Nr XXIV/216/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Suchań na lata 2014-2016. 2014-04-17 09:57:37
Uchwała Nr XXIV/215/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013r. 2014-04-17 09:56:16
Uchwała Nr XXIV/214/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r. 2014-04-17 09:54:54
Uchwała Nr XXIV/213/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie akceptacji kierunku działania Burmistrza Suchania polegającego na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2014-04-17 09:52:28
UCHWAŁA NR XXIV/212/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 2014-04-17 09:47:18
UCHWAŁA NR XXIII/211/14 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2014. 2014-03-20 15:30:57
UCHWAŁA NR XXIII/210/14 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. 2014-03-20 15:30:07
UCHWAŁA NR XXIII/209/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania \"Pomoc gminy w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020. 2014-03-20 15:29:23
UCHWAŁA NR XXIII/208/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020. 2014-03-20 15:28:06
UCHWAŁA NR XXIII/207/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie akceptacji kierunku działania Burmistrza Suchania polegającego na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2014-03-20 15:26:46
UCHWAŁA NR XXIII/206/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studim uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań. 2014-03-20 15:26:07
UCHWAŁA NR XXIII/205/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. 2014-03-20 15:25:01
UCHWAŁA NR XXIII/204/14 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Suchań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-03-20 15:23:44
Uchwała nr II.3.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Suchań. 2014-01-14 10:25:59
UCHWAŁA NR XXII/199/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchań. 2014-01-08 15:19:12
UCHWAŁA NR XXII/198/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa. 2014-01-08 15:18:08
Uchwała nr XXI/184/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 27 listopdada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014 2014-01-08 14:06:06
Uchwała Nr XIX/175/13 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2013 2013-06-19 15:56:33
Uchwała Nr XIX/172/13 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych oraz w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2013-06-19 15:53:29
Uchwała Nr XIX/171/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 2013-06-19 15:52:14
Uchwała Nr XIX/170/13 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchań na lata 2013 ? 2018 2013-06-19 15:51:33
Uchwała Nr XIX/169/13 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suchań 2013-06-19 15:50:48
Uchwała Nr XIX/168/13 w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 2013-06-19 15:49:41
Uchwała Nr XIX/167/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2012 2013-06-19 15:48:52
Uchwała Nr XVIII/165/13 w sprawie uchwalenia diet dla radnych Gminy Suchań 2013-05-08 14:18:37
Uchwała Nr XVIII/164/13 w sprawie uchwalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Suchań 2013-05-08 14:17:50
Uchwała Nr XVIII/163/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Suchania 2013-05-08 14:16:51
Uchwała Nr XVIII/162/13 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2013 2013-05-08 14:15:16
Uchwała - Nr XVIII/161/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2013-2020 2013-05-08 14:13:41
Uchwała Nr XVIII/160/13 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości drogowych od Powiatu Stargardzkiego 2013-05-08 14:12:35
Uchwała Nr XVIII/159/13 w sprawie nadania nazwy ulic na terenie miasta Suchań 2013-05-08 14:10:59
Uchwała Nr XVIII/158/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2013r. 2013-05-08 14:09:56
Uchwała Nr XVIII/157/13 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych we wsi Wapnica 2013-05-08 14:08:57
Uchwała Nr XVII/156/13 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2013 2013-03-13 11:12:08
Uchwała Nr XVII/155/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu 2013-03-13 11:11:04
Uchwała Nr XVII/154/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2013-03-13 11:10:01
Uchwała Nr XVII/153/13 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2013-03-13 11:08:57
Uchwała Nr XVII/152/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-13 11:07:36
Uchwała Nr XVII/150/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchań, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2013-03-13 11:05:22
Uchwała Nr XVII/149/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 2013-03-13 11:04:17
Uchwała XVII/148/13 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 2013-03-13 11:03:18
Uchwała Nr XVII/147/13 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Suchań a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2013-03-13 11:02:09
Uchwała Nr XVII/146/13 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016, 2013-03-13 11:00:45
UchwałaNr XVII/142/13 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 2013-03-13 10:54:53
Uchwała Nr XVII/141/13 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2013-03-13 10:53:35
Uchwała Nr XVI/140/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 2012-12-27 09:40:33
Uchwała Nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2013-2020 2012-12-27 09:39:12
Uchwała Nr XVI/138/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy SUCHAŃ na rok 2013 2012-12-27 09:37:52
Uchwała Nr XVI/137/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Suchań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-12-27 09:36:21
Uchwała Nr XV/136/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-12-11 12:53:54
Uchwała Nr XV/135/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 12:52:17
Uchwała Nr XV/134/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 12:50:33
Uchwała Nr XV/133/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2012-12-11 12:48:28
Uchwała Nr XV/132/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchań 2012-12-11 12:46:16
Uchwała Nr XIV/127/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 14 listopdada 2012 r. w sprawieobniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczenia podatku rolnego na rok 2013  2012-11-19 10:07:35
Uchwała Nr XIV/126/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 14 listopdada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  2012-11-19 10:03:24
Uchwała Nr XI/119/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2012.  2012-07-26 09:10:31
Uchwała Nr XI/118/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia14 czerwca 2012 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2011. 2012-07-26 09:08:35
Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2011 2012-07-26 09:06:27
Uchwała Nr X/101/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-04-13 09:25:00
Uchwała Nr IX/91/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Brudzewice na lata 2011 - 2018 2012-04-13 08:33:24
Uchwała Nr IX/90/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Modrzewo na lata 2011 - 2018 2012-04-13 08:31:42
Uchwała Nr X/95/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków 2012-04-13 08:28:11
Uchwała Nr VII/70/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu rejonowego w Staragrdzie Szczecińskim na kadencję przypadającą na lata 2012-2015 2011-11-18 14:36:50
Uchwała Nr VI/68/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Suchaniu oraz trybu powoływania jej członków 2011-10-26 12:06:02
Uchwała Nr VI/67/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013 2011-10-26 12:02:23
Uchwała Nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie na temat utworzenia Straży Miejskiej w Suchaniu 2011-10-26 11:55:04
Uchwała Nr VI/65/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie nieodpatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz zabudowanej od Spółki Akcyjnej "Polskie Koleje Państwowe" 2011-10-26 11:47:10
Uchwała Nr VI/64/11 Rady Miejskiej w Suchaniu zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań w obrębach geodezyjnych Słodkówko, Słodkowo, Tarnowo, Wapnica, Suchanówko, Suchań, Sadłowo dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej 2011-10-26 11:42:46
Uchwała Nr VI/63/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-10-26 11:25:23
Uchwała Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom prowadzącym działalność w sektorze rolnym i rybołówstwie ze środków budżetu Gminy Suchań na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania 2011-10-26 11:22:50
Uchwała Nr VI/61/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Suchań na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania 2011-10-26 10:48:17
Uchwała Nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Suchaniu zmienająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 2011-10-26 10:38:53
Uchwała Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Suchaniu zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i nieruchomośći w drodze inkasa 2011-10-26 10:34:12
Uchwała Nr VI/58/11 Rady Miejskiej w Suchaniu zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programów i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 2011-10-26 10:30:17
Uchwała Nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu 2011-10-26 10:23:06
Uchwała Nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Suchaniu zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Komisji Spraw Społecznych, jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego 2011-10-26 10:20:19
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie okreslenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2011-08-05 11:50:02
Uchwała Nr V/55/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie "Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań w obrębach geodezyjnych Słodkówko, Słodkowo, Tarnowo, Wapnica, Suchanówko, Suchań 1, Sałowo dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej 2011-07-22 11:37:05
Uchwała Nr V/54/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-07-22 11:33:21
Uchwała Nr V/53/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej przez Burmistrza Suchania w roku budżetowym 2011 2011-07-22 11:32:18
Uchwała Nr V/52/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań 2011-07-22 11:30:33
Uchwała Nr V/51/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie powołania zespołu ds. wydawania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2012 - 2015 2011-07-22 11:28:46
Uchwała Nr V/50/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Suchań 2011-07-22 11:25:37
Uchwała Nr V/49/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zasad używania herbu Gminy Suchań 2011-07-22 11:24:05
Uchwała Nr V/48/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie przyjęcia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań" 2011-07-22 11:22:58
Uchwała Nr V/47/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Suchań 2011-07-22 11:21:13
Uchwała Nr V/46/11 Rady Miejskiej w Suchaniu zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wapnica na lata 2008-2014 2011-07-22 11:19:45
Uchwała Nr V/45/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2011-07-22 11:18:10
Uchwała Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Suchaniu zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2011-07-22 11:16:46
Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Suchaniu zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchaniu 2011-07-22 11:14:17
Uchwała Nr V/42/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej 2011-07-22 11:11:14
Uchwała Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie współpracy z Gminami, Chociwel, Ińsko, Stara Dąbrowa, Marianowo, Dolice w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego JST powiatu stargardzkiego" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 2011-07-22 11:09:16
Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie akceptacji kierunku działania Burmistrza Suchania polegającego na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-07-22 11:06:41
Uchwała Nr V/39/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie współdziałania z Gminą Marianowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Marianowo 2011-07-22 11:04:43
Uchwała Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sorawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2010 2011-07-22 10:58:25
Uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2010 2011-07-22 10:56:25
Uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suchaniu 2011-07-22 10:54:25
Uchwała nr IV/35/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2011-07-22 10:50:42
Uchwała Nr IV/34/11 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchań na lata 2008-2014 2011-07-22 10:45:14
Uchwała Nr IV/33/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Suchania 2011-07-22 10:40:37
Uchwała Nr IV/32/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-07-22 10:37:50
Uchwała Nr IV/31/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu 2011-07-22 10:32:23
Uchwała Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Suchań od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Suchaniu 2011-07-22 10:29:37
Uchwała Nr III/23/11 Rady Miejskiej w Suchaniu zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2011-2020. 2011-07-20 11:37:39
Uchwała Nr III/18/11 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 2011-07-20 11:10:41
Uchwała Nr III/17/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" 2011-07-20 11:02:00
Uchwała Nr III/16/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwaływania człoków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2011-07-20 10:58:16
Uchwała Nr III/15/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie uchwalenia Gminneho Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2011r. 2011-07-20 10:54:29
Uchwała Nr III/14/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010r. 2011-07-20 10:51:50
Uchwała Nr III/12/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2011-07-20 10:45:07