Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacje


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Suchania znak:GN.6730.18.2024 z dnia 17 czerwca 2024r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-06-17 15:17:25
Informacja Burmistrza Suchania dotycząca ,,Raportu Burmistrza Suchania o stanie Gminy Suchań za 2023 r." 2024-05-31 13:57:41
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok 2024-05-31 13:04:45
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-03-11 08:53:50
INFORMACJA O DZIAŁANIACH LOBBINGOWYCH PODEJMOWANYCH W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA W 2023 ROKU PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ 2024-02-14 08:11:43
ROZPORZĄDZENIE NR 4/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego - (artykuł stracił ważność) 2024-02-06 09:52:38
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców 2023-09-08 12:03:15
Zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. 2023-07-19 09:58:39
Informacja Burmistrza Suchania dotycząca ,,Raportu Burmistrza Suchania o stanie Gminy Suchań za 2022 r." 2023-05-23 13:44:51
Sprawozdanie zrealizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za 2022 r. 2023-04-28 09:45:01
INFORMACJA O DZIAŁANIACH LOBBINGOWYCH PODEJMOWANYCH W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA W 2022 ROKU PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ 2023-03-01 14:38:02
Informacja o planowanym zgromadzeniu 2023-01-30 14:26:22
INFORMACJA O OBOWIĄZKU PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ KONTROLI ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE KWALIFIKACJE KOMINIARSKIE 2022-12-16 15:16:13
Program współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 2022-11-21 12:33:54
Informacja Burmistrza Suchania dot. ,,Raportu Burmistrza Suchania o stanie Gminy Suchań za 2021 r." 2022-05-31 12:02:52
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r. 2022-05-05 12:05:21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2022 2021-12-27 09:58:58
Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa - Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu "Senior+" 2021-12-14 17:46:59
Informacja Burmistrza Suchania dot. ,,Raportu Burmistrza Suchania o stanie Gminy Suchań za 2020 r." 2021-06-07 12:53:16
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok 2021-05-24 13:01:18
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchań za 2020 r. 2021-04-29 13:47:14
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2021-02-01 10:32:27
Powszechny Spis Rolny w 2020 r. 2020-06-15 12:25:53
Informacja Burmistrza Suchania dot. ,,Raportu Burmistrza Suchania o stanie Gminy Suchań za 2019 r. 2020-06-09 14:15:56
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. 2020-05-26 13:46:31
Rozporządzenie Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-04-29 11:01:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni słonecznej 2019-09-16 14:32:05
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - (Program 300+) 2019-07-23 08:44:51
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO - (Program 500+) 2019-07-23 08:42:44
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 2019-06-04 13:28:23
Informacja Burmistrza Suchania dot. ,,Raportu Burmistrza Suchania o stanie Gminy Suchań za 2018 rok" 2019-06-03 14:09:59
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok 2019-05-24 10:11:16
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r. 2018-05-07 13:56:13
Informacja Burmistrza Suchania 2017-10-18 12:04:36
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji 2017-08-29 08:21:24
Informacja Burmistrza Suchania w sprawie sieci szkół prowadzonych przez Gminę Suchań od dnia 1 września 2017 r. 2017-05-24 14:18:08
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2017-05-10 13:49:06
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021" 2017-02-27 12:01:24
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019 2017-02-27 12:00:01
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących "Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r." 2017-02-27 11:58:56
Udostępnianie aktów normatywnych 2015-10-21 12:21:51
Prawo pomocy 2015-10-15 08:41:52
Ogloszenie o otwartym konkursie ofert. Gmina Suchań reprezentowana przez Burmistrza Suchania zaprasza do składania ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie miejskich, wiejskich i szkolnych klubów sportowych. 2015-01-30 14:26:32
Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Suchań 2012-11-30 15:05:38
Informacja - wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2008/2009 2008-08-08 12:13:52
W dniu 23.05.2008r. (piątek) Urząd Miejski w Suchaniu będzie nieczynny. 2008-05-15 11:05:17
Zawiadomienie o dyżurze pracownika Urzędu Skarbowego 17 kwietnia 2008r 2008-04-09 10:11:31
Wydanie lub wymiana dowodu osobistego 2007-06-13 08:50:48
Ogłoszenie o wyborze ławników 2007-06-12 10:18:33
UCHWAŁA NR CLXXXI/456/2002 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2002 r. 2004-02-23 09:16:50
REGULAMIN KONKURSU NA NAJESTETYCZNIEJSZĄ ZAGRODĘ I POSESJĘ GMINY SUCHAŃ 2003-12-29 12:37:42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Wieczorkiewicz

Data wytworzenia:
29 gru 2003

Osoba dodająca informacje

Redaktor BIP

Data publikacji:
29 gru 2003, godz. 12:37

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Wieczorkiewicz

Data aktualizacji:
29 gru 2003, godz. 12:37