Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia do 30 tys. euro


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suchaniu w latach 2021-2022. 2020-11-17 17:36:22
Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy - Program REMIZA 2020-09-18 07:59:55
Zawiadomienie dot. wyboru oferty najkorzystniejszej - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Suchań w roku szkolnym 2020/2021 2020-08-31 09:21:36
Zapytanie ofertowe na " Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Suchań w roku szkolnym 2020/2021 " 2020-08-20 14:43:32
Zapytanie ofertowe na " Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań " 2020-05-22 09:56:28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn" Wykonanie badań na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Suchaniu oraz w Wapnicy" 2020-03-27 12:35:21
Zapytanie ofertowe na " Wykonanie badań na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Suchaniu oraz Wapnicy" 2020-03-03 15:19:10
Zapytanie ofertowe na - Doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług VAT i inne doradztwo 2020-02-27 10:49:07
Zapytanie ofertowe na " Usuwanie folii rolniczych i innych odpadow pochodzących z działalności rolniczej w gminie Suchań" 2019-12-12 14:33:48
Zaytanie ofertowe: " Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchań w 2020 roku" 2019-11-18 13:18:52
zapytanie ofertowe na:" wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchań w 2020 roku" 2019-11-08 10:56:19
Zaytanie ofertowe: " Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchań w 2020 roku" 2019-10-25 11:20:13
Zapytanie ofertowe na " Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań " 2019-10-17 11:18:55
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy Suchań w roku szkolnym 2019/2020 2019-09-02 07:55:21
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy Suchań w roku szkolnym 2019/2020 2019-08-19 14:56:19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wykonanie badań na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Suchaniu oraz w Wapnicy 2019-04-15 10:24:40
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchań na lata 2019-2023" 2019-04-01 10:29:00
Zapytanie ofertowe pt. "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchań na lata 2019-2023" 2019-03-07 12:21:00
Zapytanie ofertowe pt. "Wykonanie badań na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Suchaniu oraz w Wapnicy" 2019-03-07 12:18:28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wykonanie wycinki 9 drzew z terenu Gminy Suchań 2019-03-05 08:51:51
Wykonanie wycinki 9 drzew z terenu Gminy Suchań 2019-02-15 15:15:01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. "Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchań w 2019 roku". 2019-02-07 10:42:47
Zapytanie ofertowe dot. "Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchań w 2019 roku". 2018-12-28 11:18:23
Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suchaniu w latach 2019-2020" 2018-12-14 12:08:46
Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych oraz tuszy i tonerów do drukarek do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w roku 2019" 2018-12-12 13:10:54
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację wyjazdu socjoterapeutycznego dla kilentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2018-11-07 12:42:30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchań - 2018 2018-11-05 09:57:24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług terapeuty/socjoterapeuty dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2018-10-31 13:29:44
Ogłoszenie o zamówieniu na organizację wyjazdu socjoterapeutycznego dla kilentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2018-10-26 12:51:14
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług terapeuty/socjoterapeuty dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2018-10-24 11:45:52
Zawiadomienie o unieważnieniu oferty na świadczenie usług terapeuty/socjoterapeuty dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2018-10-23 12:34:34
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług terapeuty/socjoterapeuty dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2018-10-19 12:52:44
Zapytanie ofertowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchań - 2018 2018-10-17 11:28:53
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług terapeuty/socjoterapeuty dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2018-10-11 09:35:56
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Suchań w roku szkolnym 2018/2019 2018-10-05 18:41:44
Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Suchanówko, Nosowo i Sadłowo na terenie Gminy Suchań 2018-05-21 13:06:49
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko - prace przygotowawcze i instalacyjne 2018-03-28 13:26:28
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko 2018-03-14 09:46:44
Zapytanie o cenę na sporządzenie operatu wodnoprawnego 2018-02-21 09:33:28
Wykonanie projektu budowlanego Wymiany płyty boiska w Suchaniu. - (artykuł stracił ważność) 2018-02-16 09:59:26
Wykonanie projektu graficznego flagi Gminy Suchań - (artykuł stracił ważność) 2018-02-14 13:22:21
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań - (artykuł stracił ważność) 2018-01-23 13:54:52
Wykonanie usunięcia 7 drzew oraz karczowanie 409 m2 krzewów z pobocza drogi znajdującej się na działce nr geodezyjny 430 obr. Brudzewice, gmina Suchań - (artykuł stracił ważność) 2018-01-15 14:58:29
Wykonanie badań na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni w miejscowościach Suchań oraz Wapnica - (artykuł stracił ważność) 2018-01-04 15:38:50
Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z tereny Gminy Suchań w 2018 r. - (artykuł stracił ważność) 2017-12-14 14:27:41
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchań - 2017 - (artykuł stracił ważność) 2017-08-07 14:48:23
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej - (artykuł stracił ważność) 2017-05-30 11:32:47
Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zadania polegającego na "Wymianie przepalonych źródeł światła oraz przeglądzie i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na Placu Rynek w Suchaniu". 2017-04-28 12:59:00
Wykonanie wycinki 13 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 3 drzew z terenu gminy Suchań - (artykuł stracił ważność) 2017-01-25 12:51:31
Wykonanie badań na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni w miejscowościach Suchań oraz Wapnica - (artykuł stracił ważność) 2017-01-20 15:10:23
Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z tereny Gminy Suchań w 2017 r. - (artykuł stracił ważność) 2016-12-21 14:21:26
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suchaniu w latach 2017-2018 - (artykuł stracił ważność) 2016-12-08 10:08:49
Zakup i dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych oraz tuszy i tonerów do drukarek do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w roku 2017 2016-12-07 14:28:05
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO DS. OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SUCHAŃ NA LATA 2016-2022 W CELU OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. 2016-11-18 13:59:20
ŚWIADCZENIE USŁUGI EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO DS. OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SUCHAŃ NA LATA 2016-2022 W CELU OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 2016-11-04 10:48:29
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYZ ZBIORNIKU WODNYM NA RZECE RECZYCY W SUCHANIU W CELU UTWORZENIA MIEJSCA REKREACJI I ODPOCZYNKU. 2016-10-31 14:31:45
Zapytanie o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w Suchaniu w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku. 2016-10-14 12:20:26
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI ORAZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZYCH W SUCHANIU 2016-10-04 14:05:07
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE EKSPERTYZY ORNITOLOGICZNEJ I CHIROPTEROLOGICZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZYCH W SUCHANIU 2016-10-04 12:08:55
Opracowanie Studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie na wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu 2016-09-22 14:11:53
Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu - (artykuł stracił ważność) 2016-09-20 13:53:25
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZYCH W SUCHANIU 2016-09-19 14:47:17
Udzielenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - (artykuł stracił ważność) 2016-09-12 13:05:20
Wykonanie audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu - (artykuł stracił ważność) 2016-09-07 15:30:45
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ CZĘŚCIOWEJ TERMOMODERNIZACJI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUCHANIU 2016-08-05 14:27:03
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchań - (artykuł stracił ważność) 2016-07-14 14:17:30
Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej częściowej termomodernizacji Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu - (artykuł stracił ważność) 2016-07-08 13:18:28
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suchaniu - (artykuł stracił ważność) 2015-12-11 09:52:24
Zakup i dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych oraz tuszy i tonerów do drukarek do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w roku 2016 2015-12-10 11:40:20
Dostawa mebli na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Suchaniu w ramach Programu Wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 - (artykuł stracił ważność) 2015-11-09 11:10:03
Dostawa mebli na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Suchaniu w ramach Programu Wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 - (artykuł stracił ważność) 2015-10-06 14:26:52
Dostawa wyposażenia rehabilitacyjnego na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Suchaniu w ramach Programu Wieloletniego Senior ? WIGOR na lata 2015-2020 - (artykuł stracił ważność) 2015-09-22 14:32:09
Dostawa mebli na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Suchaniu w ramach Programu Wieloletniego Senior ? WIGOR na lata 2015-2020 (unieważniony) - (artykuł stracił ważność) 2015-09-15 12:41:58
Dostawa wyposażenia pomieszczenia kuchennego, klubowego oraz pomieszczenia do odpoczynku na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Suchaniu w ramach Programu Wieloletniego Senior ? WIGOR na lata 2015-2020 - (artykuł stracił ważność) 2015-09-04 14:18:22
Dostawa wyposażenia rehabilitacyjnego na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Suchaniu w ramach Programu Wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 (unieważniony) - (artykuł stracił ważność) 2015-09-03 08:14:30
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchań - (artykuł stracił ważność) 2015-07-23 15:14:15
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na kupno serwera komputerowego z oprogramowaniem Windows Server 2012 Standard z 30 licencjami CAL - (artykuł stracił ważność) 2015-07-01 11:39:55
Szkolenie personelu realizującego projekt Włącz myślenie ? innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego - (artykuł stracił ważność) 2014-12-23 10:28:52
Pełnienie funkcji koordynatora projektu Włącz myślenie Innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego - (artykuł stracił ważność) 2014-12-03 12:20:44
Pełnienie funkcji eksperta dokonującego recenzji Innowacyjnego Programu Nauczania projektu Włącz Myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego - (artykuł stracił ważność) 2014-06-10 12:41:51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Wieczorkiewicz

Data wytworzenia:
30 kwi 2014

Osoba dodająca informacje

Redaktor BIP

Data publikacji:
30 kwi 2014, godz. 13:04

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Wieczorkiewicz

Data aktualizacji:
30 kwi 2014, godz. 13:04