Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w 2018 roku

Zakres zamówienia publicznego obejmuje udzielenie oraz obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych). Oprocentowanie kredytu ustalone będzie kwartalnie na podstawie stawki WIBOR 3M, notowanej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres, za który naliczane są odsetki i marży banku (stała w okresie obowiązywania umowy). Powyższe koszty są całkowitą wartością zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do umów żadnych innych kosztów obsługi kredytu. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wykorzystanie kredytu nastąpi w formie przelewu na rachunek Zamawiającego Nr 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010 Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Stargardzie. Wykonawca jest zobowiązany tak skalkulować opłaty i prowizje aby weszły w skład marży to jest jednej stawki procentowej, której wysokość będzie stała w całym okresie spłaty kredytu. Zamawiający wymaga aby wyłoniony Wykonawca wyraził zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu oraz na wykorzystanie tylko części kredytu, jeśli sytuacja finansowa Zamawiającego na to pozwoli. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie przez Wykonawcę marży za wcześniejszą spłatę kredytu oraz za niewykorzystaną część kredytu. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Termin udostępnienia kredytu - 05 grudnia 2018 r. Karencja w spłacie rat kapitału - do 20 stycznia 2019 r. Spłata rat kredytu będzie następowała w okresach miesięcznych. Pierwsza rata 20.01.2019 r, ostatnia rata 20.12.2024 r.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zmiana ogloszenia 1.pdf (PDF, 423.24Kb) 2018-11-05 09:51:35 212
Ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 461.15Kb) 2018-10-15 15:11:19 269

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zal_1-4_Formularze.zip (ZIP, 100.50Kb) 2018-10-15 15:12:15 163
Zal_5-15_dokumenty_finansowe.zip (ZIP, 12.94Mb) 2018-10-15 15:12:57 179
SIWZ.pdf (PDF, 12.21Mb) 2018-10-15 15:12:00 192

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zmiana SIWZ 1.pdf (PDF, 215.07Kb) 2018-11-05 09:51:58 212

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05 11 2018 09 52 12 Zmiana SIWZ 1.pdf (PDF, 215.07Kb) 2018-11-05 09:52:12 216

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SKM C224e18111413350.pdf (PDF, 248.69Kb) 2018-11-14 13:35:54 234

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SKM C3350181123140600.pdf (PDF, 719.29Kb) 2018-11-23 14:26:32 210

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Kredyt udzielenie zamowienia.pdf (PDF, 153.17Kb) 2018-12-18 10:17:02 217

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Siwek

Data wytworzenia:
15 paź 2018

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Siwek

Data publikacji:
15 paź 2018, godz. 15:11

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Siwek

Data aktualizacji:
15 paź 2018, godz. 15:11