Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Szkoły Podstawowej w Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019-2020 i 2020-2021

Zamówienie publiczne obejmuje przywóz uczniów Szkoły Podstawowej w Suchaniu z miejsca zamieszkania (z przystanków wskazanych przez zamawiającego) do siedziby Szkoły Podstawowej w Suchaniu, ul. Kardynała Augusta Hlonda 1, zgodnie z załączonym rozkładem jazdy oraz odwiezienie ich do miejsca zamieszkania po zajęciach szkolnych. Przewozy uczniów realizowane będą przy pomocy 3 autobusów z kierowcami oraz opiekunami. Przewozy uczniów będą odbywały się na trzech trasach obejmujących miejscowości: 1) trasa 1 obejmująca miejscowości: Wapnica, Nosowo, Suchanówko, 2) trasa 2 obejmująca miejscowości: Modrzewo, Tarnowo, Suchanki, Słodkowo, 3) trasa 3 obejmująca miejscowości: Sadłowo, Żukowo, Brudzewice, Brudzewice kolonia, Słodkówko. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku awarii autobusu, zapewnić autobus zastępczy we własnym zakresie. Czas podstawienia autobusu zastępczego nie może być dłuższy niż 60 minut. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć, zaakceptować i wypełnić następujące warunki wykonania zamówienia, dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci przewozami szkolnymi: 1) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983, ze zm.); 2) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć autobusy, którymi realizowane jest zamówienie oraz pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Środki transportu przeznaczone do przewozu muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne badania techniczne, muszą być utrzymywane w należytej czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów oraz muszą posiadać wystarczającą ilość siedzeń tak aby wszyscy przewożeni uczniowie mieli zapewnione miejsca siedzące. Dowozy i odwozy będą realizowane na podstawie imiennych miesięcznych biletów wydawanych osobom uprawnionym do przejazdu na podstawie imiennych wykazów uczniów przekazywanych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. Planowane dzienne przywozy oraz odwozy określone zostały w początkowym rozkładzie jazdy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Rozkład jazdy może podlegać modyfikacjom, w zakresie godzin odjazdów i przyjazdów, w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga zapewnienia opieki nad uczniami podczas przewozu, wsiadania i wysiadania. Prawo opcji: zamawiający przewiduje, że liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i w okresie realizacji zamówienia, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zakresie do 20 %. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do świadczenia usługi objętej zamówieniem, 2) świadczenie opieki nad przewożonymi uczniami. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób, kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego oraz przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWIZ. 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 471.70Kb) 2019-06-28 08:31:16 244

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zal_1-5_ Formularze.zip (ZIP, 118.65Kb) 2019-06-28 08:32:15 107
Zal_6_wzor_umowy.pdf (PDF, 331.71Kb) 2019-06-28 08:32:32 122
Zal_7_Rozklad_jazdy.pdf (PDF, 684.64Kb) 2019-06-28 08:33:34 116
Zal_8_przystanki.pdf (PDF, 425.05Kb) 2019-06-28 08:33:49 121
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf (PDF, 7.80Mb) 2019-06-28 08:31:57 147

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 334.31Kb) 2019-07-10 13:09:03 267

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Dowozy wybor oferty najorzystniejszej.pdf (PDF, 377.10Kb) 2019-07-30 09:51:38 239

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Udzielenie zamowienia dowozy.pdf (PDF, 147.73Kb) 2019-08-02 13:07:33 222

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Siwek

Data wytworzenia:
28 cze 2019

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Siwek

Data publikacji:
28 cze 2019, godz. 08:31

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Siwek

Data aktualizacji:
28 cze 2019, godz. 08:31