Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obsługa bankowa budżetu Gminy Suchań i jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku

Przejdź do załączników

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na obsłudze bankowej budżetu Gminy Suchań i jednostek organizacyjnych Gminy Suchań od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (36 miesięcy). Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Suchań: 1) Gmina Suchań, 2) Szkoła Podstawowa w Suchaniu, 3) Gminna Biblioteka Publiczna w Suchaniu, 4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu, 5) Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Suchaniu. W ramach obsługi bankowej Wykonawca jest zobowiązany do: 1) otwarcia rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz w walutach obcych w okresie obowiązywania umowy, 2) prowadzenia rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz w walutach obcych w okresie obowiązywania umowy, 3) przyjmowania wpłat gotówkowych własnych i obcych (obejmuje wpłaty podatków i opłat lokalnych oraz innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej), w tym naliczanie odsetek i kosztów upomnień, 4) sporządzania i udostępniania potwierdzeń dokonywanych operacji na rachunkach bankowych (wyciągi bankowe) na koniec każdego dnia roboczego wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów, wyciągi bankowe dostępne będą następnego dnia po dokonaniu operacji, 5) zapewnienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej służącego do realizacji przelewów oraz jego serwisowanie, 6) dokonywania wszystkich przelewów elektronicznych wychodzących od wykonawcy i jednostek organizacyjnych objętych umową, 7) realizowania transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków tradycyjnych lub równoważnych wystawionych przez zamawiającego w formie elektronicznej, składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na podstawie dyspozycji wypłaty, 8) przechowywania depozytów, 9) wydawania opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek zamawiającego i obsługiwanych jednostek w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia złożenia wniosku, 10) wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnej ze standardem IBAN) oraz zapewnienia współpracy tej usługi z zintegrowanym systemem informatycznym zamawiającego, 11) „zerowania” rachunków bieżących jednostek budżetowych Gminy zgodnie z dyspozycjami samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunki bieżące Gminy, 12) przeksięgowania w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia każdego roku na wskazany przez kierowników jednostek rachunek bankowy dochodów budżetowych. Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu, w każdym roku, odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym jednostki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu gminy, zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Informacje dotyczące wielkości zamówienia: 1) dochody, stan na 31.12.2018 r. – 22 143 356,81 zł, 2) wydatki, stan na 31.12.2018 r. – 24 066 497,09 zł, 3) ilość aktualnie obsługiwanych rachunków bankowych: 11 (Gmina – 6, Ośrodek Pomocy Społecznej – 1, Szkoła Podstawowa – 2, Biblioteka Publiczna – 1, Dzienny Dom „Senior-Wigor” – 1), 4) miesięczna szacunkowa ilość wypłat gotówkowych: 135, 5) miesięczna szacunkowa ilość wpłat gotówkowych: 516, 6) miesięczna szacunkowa ilość dokonywanych przelewów: 1305, 7) miesięczna szacunkowa ilość przelewów wewnętrznych i między jednostkami: 30, 8) miesięczna szacunkowa ilość pobranych czeków: 10, 9) ilość stanowisk elektronicznej realizacji przelewów: 3 (Gmina – 1, Ośrodek Pomocy Społecznej – 1, Szkoła Podstawowa – 1).


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 405.20Kb) 2019-10-30 13:22:52 185

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zal1-5_Formularze.zip (ZIP, 120.06Kb) 2019-10-30 13:24:09 103
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf (PDF, 16.80Mb) 2019-10-30 13:23:54 116

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 301.13Kb) 2019-11-19 14:29:59 145

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Uniewaznienie postepowania na obsluga bankowa.pdf (PDF, 259.24Kb) 2019-11-21 12:23:50 157

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Udzielenie zamowienia obsluga bankowa.pdf (PDF, 153.56Kb) 2019-11-22 08:12:04 159

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Siwek

Data wytworzenia:
30 paź 2019

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Siwek

Data publikacji:
30 paź 2019, godz. 13:22

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Siwek

Data aktualizacji:
30 paź 2019, godz. 13:22