Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku 3 lokalowym w Sadłowie nr 45 usytuowany na działce nr geodezyjny 261 o pow. 0,16 ha, Nieruchomość lokalowa – lokal handlowy nr 2 położony w budynku Nr 45-47 pr

Przejdź do załączników

RGG.72240-5/2006

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowań oraz oddanie w użytkowanie wieczyste gruntuna 99 lat.

1/ lokal mieszkalny nr 2 w budynku 3 lokalowym w Sadłowie nr 45 usytuowany na działce nr geodezyjny 261 o pow. 0,16 ha, nieruchomość posiada KW SZ1T/ 00052988/1 .

Cena wywoławczanieruchomości wynosi: 8.577,00 zł

w tym lokal mieszkalny: 7.079,00 zł

udział w gruncie 100/1000cz.:1.498,00 zł

słownie: osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu plus 22 %podatku VATosiągniętej w przetargu, płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy na konto PKO BP O/Stargard 03 1020 4867 000 1302 8808.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 1% w stosunku rocznym liczonej od ceny uzyskanej w przetargu płatna od 2007 r. w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego na konto. Do opłaty rocznej doliczany

będzie podatek VAT w wysokości 22%.Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana na wskutek zmiany jego wartości w okresach nie krótszych niż 1 rok.

2/ Nieruchomość lokalowa - lokal handlowy nr 2 położony w budynku Nr 45-47 przy ul. Pomorskiej w Suchaniu usytuowany na działce nr geodezyjny 66 o pow. 0,1243 ha Obr. 2 Suchań. Nieruchomość posiada KW SZ1T/00054792/4.

Cena wywoławczanieruchomości wynosi:55.186,00 zł

w tym wartość udziały 147/1000cz. w gruncie dz.66:3.695,00 zł

wartość komórki lokatorskiej :364,00 zł

wartość lokalu handlowego: 51.127,00 zł

słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100

Przedmiotowa nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do dnia 30.06.2010 r. Nabywca nieruchomości zgodnie z art.678 § 1 kodeksu cywilnego wstępuje w stosunek dzierżawy w miejsce gminy.

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 25% ceny gruntu plus 22 %podatku VATosiągniętej w przetargu, płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy na konto PKO BP O/Stargard 03 1020 4867 000 1302 8808.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 3% w stosunku rocznym liczonej od ceny uzyskanej w przetargu płatna od 2007 r. w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego na konto. Do opłaty rocznej doliczany

będzie podatek VAT w wysokości 22%.Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana na wskutek zmiany jego wartości w okresach nie krótszych niż 1 rok.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi26 września 2006 r. o godz. 10


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Wieczorkiewicz

Data wytworzenia:
24 sie 2006

Osoba dodająca informacje

Daniel Wieczorkiewicz

Data publikacji:
24 sie 2006, godz. 08:34

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Wieczorkiewicz

Data aktualizacji:
24 sie 2006, godz. 08:34