Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Opracowanie kart pracy do e-Doświadczeń dla klasy I, II i III w ramach projektu Włącz myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego (unieważniony)

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 480 kart pracy do e-Doświadczeń tj.: nakręconych filmów wideo z doświadczeniami (e-Doświadczeń Młodego Naukowca e-DMN) dla klas I, II i III szkoły podstawowej przygotowanych w oparciu o założenia innowacyjnego programu nauczania. 2. Wykonane karty powinny być uzupełnieniem powstałych, w ramach realizowanego przez zamawiającego projektu, e-DMN i stanowić będą wzór zastosowany do każdego e-Doświadczenia Młodego Naukowca. Karta powinna zawierać opis materiałów potrzebnych do wykonania doświadczenia, etapy jego przeprowadzenia oraz wnioski w postaci np. obrazków, rozsypanek zdaniowych, umysłowych. Karty pracy powinny zawierać symbole klasyfikujące zakres doświadczenia na działy np. doświadczenia z wodą, powietrzem itp. 3. Pojedyncza karta pracy powinna zawierać minimum 1-2 strony tekstu A-4 czcionką dostosowaną do potrzeb dziecka i powinna zawierać treści merytoryczne i szatę graficzną. 4. Nadzór nad realizacją kart pracy oraz ich zatwierdzeniem sprawować będą koordynatorzy administracyjno-merytoryczni, którzy będą również konsultowali i odbierali prace pod względem merytorycznym. 5. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić wstępną wersję kart pracy - zawierającą treści merytoryczne oraz oprawę graficzną (koncepcję), która po konsultacjach z nauczycielami klas wczesnoszkolnych ze szkół biorących udział w projekcie oraz koordynatorami administracyjno-merytorycznymi zostanie zatwierdzona do opracowania. 6. Wykonawca będzie zobowiązany przekazać wykonane karty pracy w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD lub DVD wraz z przekazaniem praw autorskich określonych we wzorze umowy. 7. Wersja elektroniczna powinna zostać przekazana w formie edytowalnej tj. w formacie doc lub odt, np. MS Office Word lub LibreOffice Writer lub OpenOffice Writer oraz w formacie PDF. 8. Przedmiot zamówienia będzie realizowany ramach projektu Włącz myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia. 9. Nadzór nad harmonogramem prac realizować będzie Koordynator projektu oraz koordynatorzy administracyjno-merytoryczni.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie karty.pdf (PDF, 1.65Mb) 2015-03-25 14:29:10 586

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zal6_wzor_umowy.pdf (PDF, 282.53Kb) 2015-03-25 14:30:52 171
Zal7_wniosek o dofinasowanie.pdf (PDF, 4.69Mb) 2015-03-25 14:31:41 154
Zal8_IPN.pdf (PDF, 538.61Kb) 2015-03-25 14:32:01 1953
Formularze.zip (ZIP, 71.09Kb) 2015-03-25 14:30:25 157
SIWZ.pdf (PDF, 5.64Mb) 2015-03-25 14:30:09 168

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Uniewaznienie karty pracy.pdf (PDF, 382.72Kb) 2015-04-07 09:58:37 551

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Siwek

Data wytworzenia:
25 mar 2015

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Siwek

Data publikacji:
25 mar 2015, godz. 14:29

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Siwek

Data aktualizacji:
25 mar 2015, godz. 14:29