Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Opracowanie projektu przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr 10 do działek 294, 298/1 i 298/8 obręb 2 miasto Suchań

Przejdź do załączników

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr 10 do działek 294, 298/1 i 298/8 obręb 2 miasto Suchań i winien zostać wykonany na podstawie wydanych przez GDDKiA w Szczecinie warunków znak: O.Sz.Z-3.4241.16.2021.3.uj, tj.:
Funkcja zjazdu – zjazd indywidualny, na parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 19999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem widoczności i odwodnienia:
1) szerokość całkowita zjazdu, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 4,5 m, w tym: szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń – nie mniejsza niż 3,0 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu przecięcia z osią zjazdu,
2) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,0m;
3) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5% zaprojektowane tak, aby zapobiec spływowi wód opadowych z terenu nieruchomości na jezdnię drogi krajowej;
4) konstrukcja zjazdu z kostki betonowej, krawężnik na połączeniu z istniejącą jezdnią bitumiczną obniżony do światła równego max 5cm ( szczegół rozwiązania winien znaleźć się w projekcie technicznym);
5) konstrukcja poboczy, jako utwardzone;
6) występujący pod zjazdem przepust należy przebudować, z zastosowaniem ścianki czołowej przepusty wykonanej pod skosem.
Dokumentacja projektowa obejmuje:
1) projekt budowlany – 4 egzemplarze,
2) przedmiar robót – 2 egzemplarze
3) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egzemplarze,
4) kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze
5) komplet dokumentacji projektowej na nośniku elektronicznym – 1 egzemplarz.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 87.79Kb) 2021-06-25 09:25:10 97

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik 1 Formularz oferty.docx (DOCX, 29.39Kb) 2021-06-25 09:25:26 97
Zalacznik 2 Oswiadczenie niepodleganie wykluczeniu spelnianie warunkow.docx (DOCX, 23.08Kb) 2021-06-25 09:25:37 86
Zalacznik 3 postanowienia umowy.pdf (PDF, 594.08Kb) 2021-06-25 09:25:53 99
Zalacznik 4 Dane zamowienia na minniPortalu.docx (DOCX, 15.87Kb) 2021-06-25 09:26:13 94
Zalacznik 5 Warunki GDDKIA.pdf (PDF, 416.78Kb) 2021-06-25 09:26:25 93
Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf (PDF, 811.35Kb) 2021-06-25 09:25:10 100

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wybor oferty najkorzystniejszej - Projekt zjazdu.pdf (PDF, 49.05Kb) 2021-07-14 10:45:26 85

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o wyniku postępowania - Zjazd z drogi.pdf (PDF, 62.67Kb) 2021-07-22 13:54:22 83

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Siwek

Data wytworzenia:
25 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Siwek

Data publikacji:
25 cze 2021, godz. 08:42

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Siwek

Data aktualizacji:
22 lip 2021, godz. 13:54