Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Opracowanie scenariuszy zajęć w ramach projektu Włącz myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariuszy zajęć. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w ramach realizacji projektu Włącz myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia. 2. W ramach realizacji zamówienia publicznego Wykonawca powinien opracować 958 scenariuszy zajęć, w tym: 1) 310 scenariuszy zajęć dla klas I szkoły podstawowej, 2) 310 scenariuszy zajęć dla klas II szkoły podstawowej, 3) 338 scenariuszy zajęć dla klas III szkoły podstawowej. 3. Każdy scenariusz powinien składać się z 2 - 5 stron formatu A-4 zapisanych czcionką 12. 4. Scenariusze powinny być opracowywane przez zespół minimum 10 specjalistów. 5. Zakres i podział obowiązków nad pracami zespołu będzie spoczywał na koordynatorze administracyjno-merytorycznym ds. obudowy dydaktycznej, który będzie również konsultował i odbierał prace pod względem merytorycznym. 6. Opracowane scenariusze zajęć powinny spełniać następujące warunki: 1) pełna zgodność z zapisami: a) Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego Dla Szkół Podstawowych (I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna) b) Wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 8), 2) scenariusze zajęć muszą być opracowane w oparciu o m.in. metody: empiryczne i projektu edukacyjnego, 3) każdy scenariusz zajęć musi uwzględniać w szczególności: a) stosowanie rozwiązań rozwijających myślenie naukowe, b) uwarunkowania występujące w niewielkich, ubogich gminach wiejsko-miejskich do 25 tys. mieszkańców (uczniowie i nauczyciele tych gmin będą odbiorcami scenariuszy zajęć), c) zróżnicowane podejście do uczniów klas I-III szkół podstawowych pod względem wieku rozpoczęcia nauki (6 i 7 latkowie), d) potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tzn. wynikającymi z specyficznych trudności w uczeniu się i zaniedbań środowiskowych wynikających z sytuacji bytowej ucznia i jego rodziny, e) oraz inne szerzej opisane we wniosku o dofinansowanie. 4) wartość merytoryczna zawarta w każdym scenariuszu zajęć musi być przewidziana i możliwa do realizacji na przestrzeni 2 godzin lekcyjnych 5) każdy scenariusz zajęć musi zawierać szczegółowy opis doświadczenia oraz zasobów niezbędnych do jego przeprowadzenia, stanowiący punkt wyjścia do prowadzenia zajęć. Wymaga się, aby spośród 958 scenariuszy: a) 478 scenariuszy zajęć zawierało proste doświadczenia możliwe do wykonania samodzielnie przez nauczyciela w oparciu o rekwizyty i zasoby ogólnodostępne w każdej klasie/szkole (np. demonstracja prawa grawitacji na przykładzie upadającego długopisu). Podział scenariuszy zajęć na lata edukacyjne: - I klasa SP: 150, - II klasa SP: 150, - III klasa SP: 178, b) 480 scenariuszy zajęć zawierało szczegółowy opis doświadczenia, które będzie nagrywane kamerą video i montowane przez zespół zew. specjalistów, a następnie emitowane na lekcji za pośrednictwem komputera/telewizora. Wymaga się, ażeby każde tego typu doświadczenie zawierało: opis scenerii (miejsca nagrania- obszar Polski), wykaz rekwizytów niezbędnych do jego wykonania (maksymalny koszt jednostkowy zakupu rekwizytów do 1 filmu to 100 zł brutto, preferowane doświadczenia oparte na powszechnie dostępnych bezpłatnych rekwizytach np. patyk, szyszka, drzewo itp), wykaz aktorów występujących w filmach (max. 3 w jednym filmie), dialogi aktorów występujących w doświadczeniach, tekst czytany przez lektora, cel doświadczenia, pointa doświadczenia. Wymaga się jednocześnie, aby min 80% (384 sztuki) wszystkich nagrywanych doświadczeń, miało miejsce na terenie Gmin Suchań, Marianowo, Chociwel. Podział scenariuszy zajęć na lata edukacyjne: - I klasa SP: 160, - II klasa SP: 160, - III klasa SP: 160, 6) scenariusze zajęć należy przekazać w formie elektronicznej na płycie cd/dvd w plikach o formacie doc lub odt, np. - MS Office Word lub LibreOffice Writer lub OpenOffice Writer, w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego szablon scenariusza zatwierdzony przez koordynatora merytoryczno-administracyjnego, 7) miejsce wykonywania pracy: wymaga się ażeby minimum 80% czasu pracy zespołu złożonego z minimum 10 specjalistów wykonywano bezpośrednio w budynkach należących do Zamawiającego (Zamawiający obliguje się do zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia). 8) tematyka scenariuszy zajęć musi być związana z następującymi obszarami tematycznymi: boisko szkolne, sala gimnastyczna, dom: a) pokój dziecka, b) kuchnia, c) łazienka; ogród działkowy, park, bieżnia sportowa wraz z boiskiem do piłki nożnej, sklep spożywczy, ulica w mieście, las, łąka, pole uprawne, sad, góry, brzeg jeziora/morza/rzeki, samochód osobowy, zagroda/stodoła. 7. Opracowane scenariusze zajęć wraz z wypracowanymi narzędziami będą wdrożone pilotażowo w szkołach podstawowych w Suchaniu, Marianowie, Chociwlu. 8. Scenariusze zajęć powinny zawierać 1) Temat lekcji, 2) Imię i nazwisko autora, 3) Realizowany cel podstawy programowej, 4) Cele ogólne i szczegółowe lekcji, 5) Stosowane metody pracy - w tym metoda doświadczalna powinna mieć charakter wiodący w scenariuszu, 6) Opisaną formę zajęć, 7) Dokładny przebieg lekcji, 8) Załącznik w postaci scenariusza doświadczenia, zawierającego wytyczne do jego przeprowadzenia. 9. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ - wniosek o dofinansowanie.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie scenariusze.pdf (PDF, 1.17Mb) 2014-06-02 09:45:11 703

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zal6_wzor_umowy.pdf (PDF, 361.41Kb) 2014-06-02 09:45:50 212
Formularze.zip (ZIP, 64.67Kb) 2014-06-02 09:45:32 206
Siwz.pdf (PDF, 3.92Mb) 2014-06-02 09:45:11 214
Wniosek o dofinansowanie.pdf (PDF, 2.12Mb) 2014-06-02 09:46:23 193

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Scenariusze wybor oferty.pdf (PDF, 313.05Kb) 2014-06-17 09:34:58 669

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Scenariusze udzielenie zamowienia.pdf (PDF, 241.71Kb) 2014-07-03 12:33:16 1009

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Siwek

Data wytworzenia:
02 cze 2014

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Siwek

Data publikacji:
02 cze 2014, godz. 09:45

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Siwek

Data aktualizacji:
02 cze 2014, godz. 09:45