Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest demontaż oraz załadunek, transport i utylizacja 65,76 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z dachów budynków mieszkalnych oraz gospodarczych położonych na terenie miasta i gminy Suchań.

 

2.    Wykaz nieruchomości objętych usuwania pokryć dachu z eternitu:

 

Lp

Adres nieruchomości

Masa przeznaczonych do unieszkodliwienia

(Mg)

Uwagi

1

ul. Młyńska 35a, 73-132 Suchań

1,89

-

2

ul. Młyńska 37, 73-132 Suchań

12,6

-

3

ul. Pomorska 3/1, 73-132 Suchań

0,65

-

4

ul. Pomorska 101, 73-132 Suchań

3,6

-

5

ul. Pomorska 62, 73-132 Suchań

2,88

-

6

ul. K.A. Hlonda 43, 73-132 Suchań

1,08

-

7

ul. K.A Hlonda 55, 73-132 Suchań

7,2

-

8

Żukowo 23, 73-132 Suchań

2,88

-

9

Żukowo 30, 73-132 Suchań

5,67

-

10

Żukowo 56, 73-132 Suchań

7,2

-

11

Żukowo 66, 73-132 Suchań

1,35

-

12

Słodkowo 13, 73-132 Suchań

1,62

-

13

Słodkowo 24, 73-132 Suchań

4,63

-

14

Słodkowo 24, 73-132 Suchań

1,15

Eternit ściągnięty

15

Tarnowo 57, 73-132 Suchań

3,98

-

16

Słodkówko 14, 73-132 Suchań

7,36

-

Razem

65,76

 

 

3.    Wykonawca prac dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest jest zobowiązany do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

 

4.    Podmiot gospodarczy świadczący usługi polegające na transporcie odpadów obowiązany jest posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce siedziby podmiotu gospodarczego.

 

5.    Przewóz odpadów azbestowych odbywać się będzie odpowiednio przystosowanymi i oznakowanymi pojazdami, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych.

 

6.    Odpady zawierające azbest będą składowane na składowisku przystosowanym do tego celu tj. składowisku odpadów niebezpiecznych, celem utylizacji.

 

7.    Obowiązki dotyczące dokumentowania wykonanych prac:

1)    prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będą w porozumieniu Wykonawcy z właścicielami nieruchomości,

2)    wykonawca sporządzi protokół demontażu i odbioru wyrobów z nieruchomości potwierdzony przez właściciela,

3)    wykonawca dokona ważenia odebranego eternitu i udokumentuje wynik ważenia,

4)    Wykonawca przekaże zamawiającemu dowód oddania eternitu do utylizacji.

5)    Wykonawca, przed rozpoczęciem robót dotyczących demontażu płyt eternitowych, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu inspektorowi pracy (§ 6 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.).


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie.pdf (PDF, 165.36Kb) 2012-08-10 12:04:54 720

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Oferta_cenowa.doc (DOC, 55.50Kb) 2012-08-10 12:07:13 154
Osw_warunki.doc (DOC, 41.50Kb) 2012-08-10 12:08:01 139
Osw_wykluczenie .doc (DOC, 40.00Kb) 2012-08-10 12:07:40 143
Siwz.pdf (PDF, 581.34Kb) 2012-08-10 12:06:21 145
Wykaz_uslug.doc (DOC, 50.50Kb) 2012-08-10 12:08:24 158
Wzor_umowy.pdf (PDF, 211.36Kb) 2012-08-10 12:09:18 144

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wyjasnienie 1.pdf (PDF, 311.67Kb) 2012-08-17 13:06:27 729

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wybor oferty.pdf (PDF, 404.01Kb) 2012-09-03 13:16:04 798

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Udzielenie zamowienia.pdf (PDF, 760.61Kb) 2012-09-06 08:20:47 739

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Siwek

Data wytworzenia:
10 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Siwek

Data publikacji:
10 sie 2012, godz. 12:04

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Siwek

Data aktualizacji:
10 sie 2012, godz. 12:04