Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa układu odprowadzenia spalin z kotłów w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa: Gmina Suchań

Adres pocztowy: ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, woj. zachodniopomorskie.

Osoba upoważniona do kontaktów:

Stanisława Bodnar

telefon: 091/562-40-15 Fax: 091/562-40-15

e-mail: sekretariat@um.suchan.pl

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.suchan.pl.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie roboty budowlanej:
"Przebudowa układu odprowadzenia spalin z kotłów w Zespole Szkół Publicznychych w Suchaniu"
Kategoria wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45331000-6  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie  powietrza.
45231100-6  Ogólne roboty budowlane.
Szczegółowy zakres zamówienia jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze, dostępnych na stronie internetowej:  bip.suchan.pl

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100%.

Terminy:

Termin składania ofert: 21.08.2006 r. do godz. 12.30.

Miejsce składania ofert: Siedziba zamawiającego - 73-132 Suchań, ul. Pomorska 72, pokój 27 (sekretariat).

Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej http://bip.suchan.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 10.08.2006 r. do dnia 21.08.2006 r.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o wszczeciu postepowania.doc (DOC, 23.00Kb) 2006-08-10 15:39:49 592

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Dokumentacja_przetargowa.rar (RAR, 4.96Mb) 2006-08-10 15:39:49 158

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Og oszenie o uniewa nieniu.pdf (PDF, 739.11Kb) 2006-08-22 14:51:30 596

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Siwek

Data wytworzenia:
10 sie 2006

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Siwek

Data publikacji:
10 sie 2006, godz. 15:39

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Siwek

Data aktualizacji:
10 sie 2006, godz. 15:39