Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Opracowanie projektu przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr 10 do działek 294, 298/1 i 298/8 obręb 2 miasto Suchań

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr 10 do działek 294, 298/1 i 298/8 obręb 2 miasto Suchań i winien zostać wykonany na podstawie wydanych przez GDDKiA w Szczecinie warunków znak: O.Sz.Z-3.4241.16.2021.3.uj, tj.: Funkcja zjazdu – zjazd indywidualny, na parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 19999r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem widoczności i odwodnienia:
1) szerokość całkowita zjazdu, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 4,5 m, w tym: szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń – nie mniejsza niż 3,0 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu przecięcia z osią zjazdu,
2) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,0m;
3) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5% zaprojektowane tak, aby zapobiec spływowi wód opadowych z terenu nieruchomości na jezdnię drogi krajowej;
4) konstrukcja zjazdu z kostki betonowej, krawężnik na połączeniu z istniejącą jezdnią bitumiczną obniżony do światła równego max 5cm ( szczegół rozwiązania winien znaleźć się w projekcie technicznym);
5) konstrukcja poboczy, jako utwardzone;
6) występujący pod zjazdem przepust należy przebudować, z zastosowaniem ścianki czołowej przepusty wykonanej pod skosem.
Dokumentacja projektowa obejmuje:
1) projekt budowlany – 4 egzemplarze,
2) przedmiar robót – 2 egzemplarze
3) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egzemplarze,
4) kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze
5) komplet dokumentacji projektowej na nośniku elektronicznym – 1 egzemplarz.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 87.80Kb) 2021-06-08 12:56:17 113

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik 1 Formularz oferty.docx (DOCX, 29.40Kb) 2021-06-08 12:56:51 91
Zalacznik 2 Oswiadczenie niepodleganie wykluczeniu spelnianie warunkow.docx (DOCX, 23.08Kb) 2021-06-08 12:57:01 137
Zalacznik 3 postanowienia umowy.pdf (PDF, 593.90Kb) 2021-06-08 12:57:20 96
Zalacznik 4 Dane zamowienia na minniPortalu.docx (DOCX, 15.86Kb) 2021-06-08 12:57:36 111
Zalacznik 5 Warunki GDDKIA.pdf (PDF, 416.78Kb) 2021-06-08 12:57:52 102
Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf (PDF, 821.85Kb) 2021-06-08 12:56:38 96

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Inormacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 30.14Kb) 2021-06-21 13:12:35 91
Kwota na sfinansowanie zamowienia.pdf (PDF, 513.48Kb) 2021-06-21 11:02:40 90

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Uniewaznienie postepowania projekt zjazdu.pdf (PDF, 30.08Kb) 2021-06-23 10:58:35 92

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wynik postepowania projekt zjazdu.pdf (PDF, 54.08Kb) 2021-06-24 11:13:58 104

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Siwek

Data wytworzenia:
08 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Siwek

Data publikacji:
08 cze 2021, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Siwek

Data aktualizacji:
24 cze 2021, godz. 11:13