Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką Nr 127/2 o pow. 0,0681 ha, położona w obrębie 1 m. Suchań, Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, oznaczona działką nr 44/2 o pow. 0,0320 ha


 

 

 

 

 

 

 

 

RGG.72240-6/2006

 

 

 

 

Burmistrz Suchania

 

 

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603)

 

 

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu na 99 lat.

 

 

 

 

 

1/ Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką Nr 127/2 o pow. 0,0681 ha, położona w obrębie 1 m. Suchań . Nieruchomość posiada KW SZ1T/ 00104274/3 .

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.259,00 zł

 

słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100.

 

 

 

2/ Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, oznaczona działką nr 44/2 o pow. 0,0320 ha, położona w obrębie 1 m. Suchań przy ul. Pomorskiej. Nieruchomość posiada KW SZ1T/00093995/2.

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.827,00 zł

 

w tym udział w gruncie 76/100 cz.: 4.774,00 zł

 

udział w budynku 76/100 cz.: 4.053,00 zł

 

Przedmiotowa nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do dnia 31.03.2011 r. Nabywca nieruchomości zgodnie z art.678 § 1 kodeksu cywilnego wstępuje w stosunek dzierżawy w miejsce gminy.

 

 

 

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 25% ceny gruntu plus 22 %podatku VAT osiągniętej w przetargu, płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy na konto PKO BP O/Stargard 03 1020 4867 000 1302 8808.

 

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 3% w stosunku rocznym liczonej od ceny uzyskanej w przetargu płatna od 2007 r. w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego na konto. Do opłaty rocznej doliczany

 

będzie podatek VAT w wysokości 22%.Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana na wskutek zmiany jego wartości w okresach nie krótszych niż 1 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 5 września 2006 r. o godz. 10


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Wieczorkiewicz

Data wytworzenia:
03 sie 2006

Osoba dodająca informacje

Daniel Wieczorkiewicz

Data publikacji:
03 sie 2006, godz. 09:52

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Wieczorkiewicz

Data aktualizacji:
03 sie 2006, godz. 09:52