Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2010


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010 w Gminie Suchań 2011-06-29 09:53:39
SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE BUDŻETU GMINY SUCHAŃ za rok 2010 2011-06-29 09:51:29
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2010 rok 2011-06-29 09:49:40
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii za 2010 rok 2011-06-29 09:47:07
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ w roku 2010 2011-06-29 09:46:04
WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ w 2010 roku 2011-06-29 09:44:48
WYKONANIE WYDATKÓW BUDZETU GMINY SUCHAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2010r. 2011-06-29 09:43:37
WYKONANIE WYDATKÓW BUDZETU GMINY SUCHAŃ ( ogółem) w 2010r. 2011-06-29 09:41:54
WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w roku 2010 2011-06-29 09:40:27
WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA ROK 2010 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej 2011-06-29 09:39:22
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUCHAŃ ZA 2010 ROK według działów klasyfikacji budżetowej 2011-06-29 09:36:51
WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w roku 2010 2011-06-29 09:35:08
WYKONANIE DOCHODÓW ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ w 2010 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 2011-06-29 09:34:10
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2010 roku według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej 2011-06-29 09:32:17
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ (OGÓŁEM) w 2010 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 2011-06-29 09:31:07
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA 2010 ROK według działów klasyfikacji budżetowej 2011-06-29 09:29:08
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA ROK 2010 2011-06-29 09:21:29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Kiszel

Data wytworzenia:
29 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kiszel

Data publikacji:
29 cze 2011, godz. 09:18

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Kiszel

Data aktualizacji:
29 cze 2011, godz. 09:18