Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja za 2006r.


Zgodnie z art. 14 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z poź.zm.) podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

A) wykonanie budżetu Gminy Suchań w roku 2006 w tym kwotę nadwyżki lub deficytu:

- budżet Gminy Suchań za rok 2006 został wykonany w następujący sposób:

a) dochody: plan: 9.614.269,50 zł

wykonanie: 9.461.501,80 zł co stanowi 98,41% wykonania planu dochodów.

b) wydatki: plan: 10.615.825,50 zł

wykonanie: 9.584.000,67 zł co stanowi 90,28 % wykonania planu wydatków

Deficyt za rok 2006 wyniósł 122.498,87 zł.

B) Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2006r.

C) W 2006roku Gmina Suchań nie przekazywała ani nie otrzymała dotacji jednostkom samorządu terytorialnego.

D) W roku 2006 Gmina Suchań nie udzielała poręczeń i gwarancji

E) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2006:

Odroczenia lub rozłożenia spłaty na raty

  1. Agro- Handel Spółka z o.o. z siedzibą w Wapnicy

  2. Stankiewicz Barbara

  3. Mac Jerzy

  4. Dąbek Bartłomiej

  5. Erwiński Adam

  6. Wilk Katarzyna

  7. Kaliciński Józef

  8. Chrzanowski Andrzej

  9. Niemczynowicz Daniel

  10. Garstecka Maria

Umorzenia

Lp.

Imię i nazwisko podatnika

(nazwa podatnika)

Kwota

umorzona

Przyczyny umorzenia

1.

Mac Jerzy

2 281,00 zł

Trudna sytuacja materialna

2.

Łyzan Tomasz

1 452,80 zł

Trudna sytuacja losowa spowodowana śmiercią w rodzinie

3.

Szulc Genowefa

1 275,40 zł

Trudna sytuacja losowa spowodowana ubytkiem w inwentarzu żywym

4.

Grzegorczyk Marek

764,80 zł

Chwilowo trudna sytuacja finansowa

5.

Lipka Jerzy

882,00 zł

Sytuacja losowa spowodowana wypadkiem syna

6.

Witucka Zdzisława

4 333,10 zł

Trudna sytuacja finansowa spowodowana chorobą i śmiercią współwłaściciela

7.

Szulc Stefania

686,90 zł

Sytuacja losowa spowodowana śmiercią podatnika

8.

Niemczynowicz Fryderyk

1 845,00 zł

Sytuacja losowa spowodowana wypadkiem podatnika

9.

Woźniak Marianna

627,10 zł

Sytuacja losowa spowodowana śmiercią podatnika

10.

Kwiecień Ewa

613,00 zł

Sytuacja losowa spowodowana chorobą w rodzinie

Ulgi z tytułu nabycia

  1. Broszko Marcin

  2. Kaca Zbigniew

  3. Urban Jan i Beata

  4. Byrski Tomasz

F) Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2006:

 1. Kurant Dariusz

 2. Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska” w Suchaniu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bogumiła Wiaderska

Data wytworzenia:
18 maj 2007

Osoba dodająca informacje

Daniel Wieczorkiewicz

Data publikacji:
31 maj 2007, godz. 15:12

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Wieczorkiewicz

Data aktualizacji:
31 maj 2007, godz. 15:12