Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2008


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ w roku 2008 2009-05-21 10:46:20
WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ w 2008 roku 2009-05-21 10:45:44
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUCHAŃ ZA 2008 ROKwedług działów klasyfikacji budżetowej 2009-05-21 10:45:07
WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓWIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOw roku 2008 2009-05-21 10:44:36
WYKONANIE DOCHODÓW ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃw 2008 rokuwedług działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 2009-05-21 10:43:42
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2009-05-21 10:42:49
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ 2009-05-21 10:41:55
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ (OGÓŁEM) w 2008 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 2009-05-21 10:41:21
WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA ROK 2008 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej 2009-05-21 10:40:34
WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH OGÓŁEMZA 2008 ROK według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej- część opisowa 2009-05-21 10:25:55
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2008 rok 2009-05-21 10:21:39
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii za 2008 rok 2009-05-21 10:20:13
WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓWMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2009-05-21 10:18:16
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 2009-05-21 10:17:43
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA 2008 ROK 2009-05-21 10:10:08
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIAZ WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008 2009-05-21 10:06:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Kucharczyk

Data wytworzenia:
19 maj 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Kucharczyk

Data publikacji:
19 maj 2009, godz. 15:24

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Kucharczyk

Data aktualizacji:
19 maj 2009, godz. 15:24