Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA ROK 2012


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Część opisowa 2013-08-29 11:49:58
Tabela 1 - Wykonanie Dochodów Budżetu Gminy Suchań za 2012 rok według działów klasyfikacji budżetowej 2013-08-29 11:52:51
Tabela 2 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchań (ogółem) w 2012 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 2013-08-29 11:53:50
Tabela 3 - Wykonanie Dochodów Budżetu Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2013-08-29 11:54:16
Tabela 4 - Wykonanie dochodów za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2013-08-29 11:54:52
Tabela 5 - Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego 2013-08-29 11:55:29
Tabela 6 - Wykonanie wydatków budżetowych gminy według działów klasyfikacji budżetowej 2013-08-29 11:57:01
Tabela 7 - Wykonanie planowanych wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2012 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej 2013-08-29 11:57:35
Tabela 8 - Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012 2013-08-29 11:58:16
Tabela 9 - Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań (ogółem) w 2012 roku 2013-08-29 11:58:53
Tabela 10 - Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacja zadań zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku 2013-08-29 11:59:28
Tabela 11 - Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy suchań w 2012 roku 2013-08-29 11:59:46
Tabela 12 - Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2012 2013-08-29 12:00:15
Tabela 13 - Wykonanie wydatków Budżetu Gminy związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii 2013-08-29 12:00:42
Tabela 14 - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie budżetu Gminy 2013-08-29 12:01:45
Tabela 15 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 w Gminie Suchań 2013-08-29 12:02:18
Tabela 16 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2013-08-29 12:02:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Kiszel

Data wytworzenia:
29 sie 2013

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kiszel

Data publikacji:
29 sie 2013, godz. 10:28

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-