Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE: w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie odcinka sieci wodociągowej w celu doprowadzenia wody do trzech działek o nr geod. 149/2, 150/3, 150/4 obręb 2 miasto Suchań przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nasz znak: GP.6733.4.2013                                                                                                                              Suchań, dnia 19.08.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

 

w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na.:

„Budowie odcinka sieci wodociągowej w celu doprowadzenia wody do trzech działek o nr geod. 149/2, 150/3 i 150/4 obręb 2 miasto Suchań przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”

Inwestycja prowadzona na działkach nr geod. Nr 282, 24/4, 176 obręb 2 miasto Suchań.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami ),
w związku z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami ), na wniosek Pani Grażyny Makuch zam. w Suchaniu.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Budowie odcinka sieci wodociągowej w celu doprowadzenia wody do trzech działek o nr geod. 149/2, 150/3 i 150/4 obręb 2 miasto Suchań przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.- strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego z możliwością zgłaszania pisemnie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, w pok. 13 Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72 w godzinach urzędowania.

 

 

 

Obwieszczenie umieszcza się:

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suchaniu;

  2. Na stronie internetowej UM

    pod adresem: www.bip.suchan.pl

  3.  a/a


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Banaś

Data wytworzenia:
21 sie 2013

Osoba dodająca informacje

Adam Banaś

Data publikacji:
21 sie 2013, godz. 14:31

Osoba aktualizująca informacje

Adam Banaś

Data aktualizacji:
21 sie 2013, godz. 14:31