Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE w sprawie uzupełnienia raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt:

 

Suchań, dnia 28.10.2011 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

BURMISTRZ SUCHANIA

podaje do publicznej wiadomości o:

 

uzupełnieniu przez inwestora PROJBUD Sp. z o. o. Sp. k. ul. A. Mickiewicza 132, 71-260 w Szczecinie raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na

terenie gminy Suchań.” zlokalizowanego na działkach 202/1, 202/2, 202/3 obręb Żukowo.

 

 

Zgodnie z art.10 § 1 k.p.a. - strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego z możliwością zgłaszania pisemnie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, w pok. 39 Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72 w godzinach urzędowania.

 

 

Obwieszczenie umieszcza się:

1/ tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Suchań;

2/ tablicy ogłoszeń sołectwa Żukowo;

3/ na stronie internetowej UM

pod adresem: www.bip.Suchan.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Danuta Chrzanowska

Data wytworzenia:
26 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Adam Banaś

Data publikacji:
28 paź 2011, godz. 14:19

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Kiszel

Data aktualizacji:
04 cze 2012, godz. 13:21