Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa " Zespołu Elektrowni Wiatrowych Suchanówko " .

 

                                                                                                                                                           Suchań, dnia 03.11.2011 r.

OŚ.601.2.3.2011

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

 

w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnegodotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa  „ Zespołu Elektrowni Wiatrowych  Suchanówko” .

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) na wniosek Przedsiębiorstwa  Renpro Sp. z o. o. ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Zespołu Elektrowni Wiatrowych  składających się maksymalnie z trzech turbin, każda o mocy do 3 MW na działce 689/1 obręb Suchanówko  gmina Suchań.

 

Zgodnie z art.10 § 1 k.p.a. - strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego z możliwością zgłaszania pisemnie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, w pok. 39 Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72 w godzinach urzędowania.

 

 

 

Obwieszczenie umieszcza się:

1/ tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Suchań;

2/ tablica ogłoszeń sołectwa Suchanówko;

3/ na stronie internetowej UM

pod adresem: www.bip.Suchan.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Danuta Chrzanowska

Data wytworzenia:
26 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Adam Banaś

Data publikacji:
04 lis 2011, godz. 12:22

Osoba aktualizująca informacje

Adam Banaś

Data aktualizacji:
04 lis 2011, godz. 12:23