Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej Operatora P4 nadziałce numer 229/1 obręb Słodkowo gm. Suchań


Suchań, dnia 29.06.2010 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn.: Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej Operatora P4 nadziałce numer 229/1 obręb Słodkowo gm. Suchań”

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717z późn. zmianami), na wniosek firmy Systemy elektrotechniczne i informatyczne Doradztwo-Projektowanie-Wykonawstwo-Wdrażanie InLogic ul. Tytusa 13, 72-006 Mierzyn działającego z upoważnienia Operatora P4.

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4, na działce numer 229/1 obręb Słodkowo gmina Suchań, nr projektu: STS0601A.

Zgodnie z art.10 § 1 k.p.a. - strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego z możliwością zgłaszania pisemnie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, w pok. 38 Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72 w godzinach urzędowania.

 

 

Obwieszczenie umieszcza się:

1/ tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Suchań;

2/ tablicy ogłoszeń sołectwa Słodkowo;

3/ na stronie internetowej UM

pod adresem: www.bip.Suchan.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Kiszel

Data wytworzenia:
14 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kiszel

Data publikacji:
12 lip 2010, godz. 11:24

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Kiszel

Data aktualizacji:
12 lip 2010, godz. 11:26