Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchań

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZ SUCHANIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchań

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27. marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277) oraz Uchwały Nr XXXI/262/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia
5 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu,  

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchań w obrębach Brudzewice i Słodkówko, z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania oraz prognozy oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w dniach od 22.08.2011 r. do 19.09.2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, w pokoju nr 38 w godzinach od 800 do 1500. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 15.09.2011 r. o godz. 1200 w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Suchania, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2011 r.

 

 

BURMISTRZ SUCHANIA

   


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Banaś

Data wytworzenia:
22 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Adam Banaś

Data publikacji:
11 sie 2011, godz. 08:14

Osoba aktualizująca informacje

Adam Banaś

Data aktualizacji:
11 sie 2011, godz. 08:19