Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania.

Suchań, 28.07.2017 r.

 

Znak: OŚ 6220.3.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

 

 

zawiadamia się,

 

że na wniosek Powiatu Stargardzkiego w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Ireneusza Sinicę, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania”.

 

 

W związku z powyższym informuję, że:

  1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  2. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń.

  3. Burmistrz Suchania jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie.

  4. Dokumentacja dotycząca sprawy jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72 pok. 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie:

  1. Tablice Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suchaniu oraz w Sołectwie Słodkowo,

  2. www.bip.suchan.pl.

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Obwieszczenia OŚ.6220.3.2017 z dnia 28.07.2017.pdf (PDF, 400.63Kb) 2017-07-31 15:06:37 322
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Szalewicz

Data wytworzenia:
28 lip 2017

Osoba dodająca informacje

Marek Szalewicz

Data publikacji:
31 lip 2017, godz. 15:06

Osoba aktualizująca informacje

Marek Szalewicz

Data aktualizacji:
31 lip 2017, godz. 15:07