Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na działkach nr 202/1, 202/2, 202/3 obręb Żukowo, gmina Suchań.


Suchań, dnia 19 stycznia 2012r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

 

Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),

Burmistrz Suchania zawiadamia, że w dniu 19 stycznia 2012r. wydał decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: OŚ.7624.1.12.2012 w sprawie:

 

Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na działkach nr 202/1, 202/2, 202/3 obręb Żukowo, gmina Suchań

 

Z treścią decyzji oraz materiałami sprawy można zapoznać się w pok. nr 27 Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72; w godz. od 730 do 1530 od pon. do piątku.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez: umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suchaniu oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz tablicy ogłoszeń w Sołectwie Żukowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:

  1. Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suchaniu

  2. bip. suchan

  3. Tablice ogłoszeń w sołectwie Żukowo

  4. a/a


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bartłomiej Dąbek

Data wytworzenia:
19 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kiszel

Data publikacji:
19 sty 2012, godz. 12:54

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Kiszel

Data aktualizacji:
25 sty 2012, godz. 12:56