Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań


OBWIESZCZENIE

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań

Na podstawie art. 17 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami), art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr VI/64/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 września 2011 r. zmieniającą Uchwałę Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań w obrębach geodezyjnych Słodkówko, Słodkowo, Tarnowo, Wapnica, Suchanówko, Suchań 1, Sadłowo dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 lipca do 29 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, w godz. od 8 00 do 15 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, w sali konferencyjnej o godzinie 12oo.

Zgodnie z art. 18, ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej,   ustnie do protokołu,   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Burmistrza Suchania z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2016 r.

Burmistrz Suchania

Stanisława Bodnar


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
obwieszczenie.doc (DOC, 31.50Kb) 2016-07-01 09:14:02 440
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Franczak

Data wytworzenia:
01 lip 2016

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Franczak

Data publikacji:
01 lip 2016, godz. 09:14

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Franczak

Data aktualizacji:
01 lip 2016, godz. 09:14