Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i odbudowie przepławek dla ryb na działkach nr geod. 447, 449 obręb Suchanówko, na działce nr geod. 233 obręb 1 miasto Suchań.

 

Suchań dn. 24.10.2012r.

 Znak: GP.6733.1.2012

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 24 października 2012r. po uzyskaniu wymaganych uzgodnień została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i odbudowie przepławek dla ryb na działkach nr geod. 447, 449 obręb Suchanówko, na działce nr geod. 233/3 obręb 1 m. Suchań gmina Suchań woj. zachodniopomorskie

Inwestor: Dyrektor Zachodniopomorskiego

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Szczecinie

Od niniejszej decyzji strony postępowania administracyjnego mają prawo złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania administracyjnego

  2. A/a

 

POUCZENIE

1) Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

2) Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. całość akt sprawy znajduje się do wglądu stron w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, ul. Pomorska 72 (II piętro, pokój nr 35), tel. 91/56 24 015 ( wew. 30), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 730  do 1530


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Banaś

Data wytworzenia:
30 paź 2012

Osoba dodająca informacje

Adam Banaś

Data publikacji:
30 paź 2012, godz. 08:41

Osoba aktualizująca informacje

Adam Banaś

Data aktualizacji:
30 paź 2012, godz. 08:41