Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Słodkówko, Słodkowo, Tarnowo, Wapnica, Suchanówko, Suchań 1, Sadłowo w gminie Suchań


 

 

Suchań, 20 maja 2011 r.

 

Nasz znak: GP.6721.1.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Słodkówko, Słodkowo, Tarnowo, Wapnica, Suchanówko, Suchań 1, Sadłowo w gminie Suchań

 

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 39, ust. 1 w powiązaniu z art. 46, pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suchaniu Uchwały Nr IV/29/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Słodkówko, Słodkowo, Tarnowo, Wapnica, Suchanówko, Suchań 1, Sadłowo w gminie Suchań.

Przedmiotem planu jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy terenów objętych opracowaniem planu, których granice określono na załączniku graficznym do uchwały, w tym przeznaczenie terenów o dotychczasowym użytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z możliwością lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w brzmieniu obowiązującym od 21 października 2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Suchania.

Z dokumentacją procedury sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Suchaniu.

 

Burmistrz Suchania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Kiszel

Data wytworzenia:
18 maj 2011

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kiszel

Data publikacji:
20 maj 2011, godz. 09:51

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Kiszel

Data aktualizacji:
20 maj 2011, godz. 09:54