Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania"

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

z dnia 24.08.2017 r.

 

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

 

zawiadamia się wszystkie strony

 

postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania”, że Burmistrz Suchania w dniu 24.08.2017 r. wydał postanowienie znak: OŚ.6220.3.2017 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejszym informuje się, że strony postępowania maja możliwość zapoznania się z wydanym postanowieniem oraz zebrana w toku postępowania dokumentacją, w tym opinii Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

Dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, ul. Pomorska 72 w godzinach pracy organu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 91 5624015 wew. 26.

 

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca Kodeks postępowania administracyjnego, Burmistrz Suchania zawiadamia strony postępowania w przedmiotowej sprawie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie:

  1. Tablice Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suchaniu oraz w miejscowości Słodkowo.

  2. www.bip.suchan.pl.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 24.08.2017 r..pdf (PDF, 416.73Kb) 2017-08-24 14:35:56 309
Postanowienie OŚ.6220.3.2017 z dnia 24.08.2017 r..pdf (PDF, 1.99Mb) 2017-08-24 14:35:56 338
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Szalewicz

Data wytworzenia:
24 sie 2017

Osoba dodająca informacje

Marek Szalewicz

Data publikacji:
24 sie 2017, godz. 14:35

Osoba aktualizująca informacje

Marek Szalewicz

Data aktualizacji:
24 sie 2017, godz. 14:36