Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji


Suchań, dnia 23.09.2010 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

 

w sprawie: zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Burmistrz Suchania zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.:

„Farma wiatrowa Suchań”

 

Decyzja wydana została dla inwestora Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczej 16/22 w Warszawie.

 

Z decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w pok. 38 Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72 /w godzinach urzędowania/.

 

Od decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

Ogłoszenie umieszcza się:

1/ na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Suchań;

2/ na tablicy ogłoszeń sołectwa Żukowo i Sadłowo;

3/ na stronie internetowej UM

pod adresem: www.bip.Suchan.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Kiszel

Data wytworzenia:
14 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kiszel

Data publikacji:
27 wrz 2010, godz. 10:38

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Kiszel

Data aktualizacji:
27 wrz 2010, godz. 10:40