Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kompetencje Burmistrza

Kompetencje burmistrza

Organem wykonawczym w gminie jest burmistrz, który wykonuje uchwały gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań burmistrza należy w szczególności:

·         przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

·         określanie sposobu wykonywania uchwał,

·         gospodarowanie mieniem komunalnym,

·         wykonywanie budżetu,

·         zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Siwek

Data wytworzenia:
22 lut 2010

Osoba dodająca informacje

Grażyna Siwek

Data publikacji:
22 lut 2010, godz. 12:37

Osoba aktualizująca informacje

Grażyna Siwek

Data aktualizacji:
22 lut 2010, godz. 13:21