Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Opracowanie projektu przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr 10 do działek 294, 298/1 i 298/8 obręb 2 miasto Suchań

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr 10 do działek 294, 298/1 i 298/8 obręb 2 miasto Suchań i winien zostać wykonany na podstawie wydanych przez GDDKiA w Szczecinie warunków znak: O.Sz.Z-3.4241.16.2021.3.uj, tj.:
Funkcja zjazdu – zjazd indywidualny, na parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 19999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem widoczności i odwodnienia:
1) szerokość całkowita zjazdu, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 4,5 m, w tym: szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń – nie mniejsza niż 3,0 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu przecięcia z osią zjazdu,
2) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,0m;
3) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5% zaprojektowane tak, aby zapobiec spływowi wód opadowych z terenu nieruchomości na jezdnię drogi krajowej;
4) konstrukcja zjazdu z kostki betonowej, krawężnik na połączeniu z istniejącą jezdnią bitumiczną obniżony do światła równego max 5cm ( szczegół rozwiązania winien znaleźć się w projekcie technicznym);
5) konstrukcja poboczy, jako utwardzone;
6) występujący pod zjazdem przepust należy przebudować, z zastosowaniem ścianki czołowej przepusty wykonanej pod skosem.
Dokumentacja projektowa obejmuje:
1) projekt budowlany – 4 egzemplarze,
2) przedmiar robót – 2 egzemplarze
3) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egzemplarze,
4) kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze
5) komplet dokumentacji projektowej na nośniku elektronicznym – 1 egzemplarz.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 87.KB) 2021-06-25 09:25:10 87.KB 20 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf 2021-06-25 09:25:10 811KB 21 razy
2 Zalacznik 1 Formularz oferty.docx 2021-06-25 09:25:26 29.KB 17 razy
3 Zalacznik 2 Oswiadczenie niepodleganie wykluczeniu spelnianie warunkow.docx 2021-06-25 09:25:37 23.KB 14 razy
4 Zalacznik 3 postanowienia umowy.pdf 2021-06-25 09:25:53 594KB 14 razy
5 Zalacznik 4 Dane zamowienia na minniPortalu.docx 2021-06-25 09:26:13 15.KB 18 razy
6 Zalacznik 5 Warunki GDDKIA.pdf 2021-06-25 09:26:25 416KB 18 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Kwota na sfinansowanie zamowienia - zjazd z drogi.pdf (PDF, 27.KB) 2021-07-06 11:03:46 27.KB 12 razy
2 Informacja z otwarcia ofert - Zjazd z drogi.pdf (PDF, 32.KB) 2021-07-06 12:35:37 32.KB 15 razy
Wynik postępowania
1 Wybor oferty najkorzystniejszej - Projekt zjazdu.pdf (PDF, 49.KB) 2021-07-14 10:45:26 49.KB 9 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie o wyniku postępowania - Zjazd z drogi.pdf (PDF, 62.KB) 2021-07-22 13:54:22 62.KB 8 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 25-06-2021 08:42:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 25-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 22-07-2021 13:54:22