Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Szkoły Podstawowej w Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019-2020 i 2020-2021

Zamówienie publiczne obejmuje przywóz uczniów Szkoły Podstawowej w Suchaniu z miejsca zamieszkania (z przystanków wskazanych przez zamawiającego) do siedziby Szkoły Podstawowej w Suchaniu, ul. Kardynała Augusta Hlonda 1, zgodnie z załączonym rozkładem jazdy oraz odwiezienie ich do miejsca zamieszkania po zajęciach szkolnych. Przewozy uczniów realizowane będą przy pomocy 3 autobusów z kierowcami oraz opiekunami. Przewozy uczniów będą odbywały się na trzech trasach obejmujących miejscowości: 1) trasa 1 obejmująca miejscowości: Wapnica, Nosowo, Suchanówko, 2) trasa 2 obejmująca miejscowości: Modrzewo, Tarnowo, Suchanki, Słodkowo, 3) trasa 3 obejmująca miejscowości: Sadłowo, Żukowo, Brudzewice, Brudzewice kolonia, Słodkówko. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku awarii autobusu, zapewnić autobus zastępczy we własnym zakresie. Czas podstawienia autobusu zastępczego nie może być dłuższy niż 60 minut. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć, zaakceptować i wypełnić następujące warunki wykonania zamówienia, dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci przewozami szkolnymi: 1) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983, ze zm.); 2) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć autobusy, którymi realizowane jest zamówienie oraz pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Środki transportu przeznaczone do przewozu muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne badania techniczne, muszą być utrzymywane w należytej czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów oraz muszą posiadać wystarczającą ilość siedzeń tak aby wszyscy przewożeni uczniowie mieli zapewnione miejsca siedzące. Dowozy i odwozy będą realizowane na podstawie imiennych miesięcznych biletów wydawanych osobom uprawnionym do przejazdu na podstawie imiennych wykazów uczniów przekazywanych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. Planowane dzienne przywozy oraz odwozy określone zostały w początkowym rozkładzie jazdy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Rozkład jazdy może podlegać modyfikacjom, w zakresie godzin odjazdów i przyjazdów, w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga zapewnienia opieki nad uczniami podczas przewozu, wsiadania i wysiadania. Prawo opcji: zamawiający przewiduje, że liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i w okresie realizacji zamówienia, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zakresie do 20 %. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do świadczenia usługi objętej zamówieniem, 2) świadczenie opieki nad przewożonymi uczniami. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób, kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego oraz przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWIZ. 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 471KB) 2019-06-28 08:31:16 471KB 147 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf 2019-06-28 08:31:57 7.8MB 58 razy
2 Zal_1-5_ Formularze.zip 2019-06-28 08:32:15 118KB 29 razy
3 Zal_6_wzor_umowy.pdf 2019-06-28 08:32:32 331KB 28 razy
4 Zal_7_Rozklad_jazdy.pdf 2019-06-28 08:33:34 684KB 28 razy
5 Zal_8_przystanki.pdf 2019-06-28 08:33:49 425KB 29 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 334KB) 2019-07-10 13:09:03 334KB 176 razy
Wynik postępowania
1 Dowozy_wybor_oferty_najorzystniejszej.pdf (PDF, 377KB) 2019-07-30 09:51:38 377KB 132 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamowienia dowozy.pdf (PDF, 147KB) 2019-08-02 13:07:33 147KB 127 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 28-06-2019 08:31:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 02-08-2019 13:07:33