Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Urząd Miejski

|--- Dane

Organ

|--- Burmistrz

|--- Zastępca Burmistrza

|--- Skarbnik Gminy

|--- Referaty

      |--- INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

      |--- REFERAT ORGANIZACYJNY

      |--- REFERAT FINANSOWY

      |--- STANOWISKA SAMODZIELNE

      |--- ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI ŚWIETLIC

      |--- PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

      |--- OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- KOORDYNATORZY DS. DOSTĘPNOŚCI

|--- Rada Miejska

      |--- VIII Kadencja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

            |--- Lista Radnych

            |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

            |--- Komisja Rewizyjna

            |--- Komisja Spraw Społecznych

            |--- Dyżury Radnych

      |--- VII Kadencja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- Skład Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- Komisja Rewizyjna

            |--- Komisja Spraw Społecznych

            |--- Dyżury Radnych

      |--- VI Kadencja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- Skład Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- Komisja Rewizyjna

            |--- Komisja Spraw Społecznych

            |--- Dyżury Radnych

      |--- Komisje V kadencji

|--- Zadania i kompetencje

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Rok 2023

            |--- Oświadczenia majątkowe - radni

      |--- Rok 2022

            |--- Oświadczenia majątkowe - radni

            |--- Oświadczenia majątkowe - pracownicy

      |--- Rok 2021

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 r. - Radni

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 r. - pracownicy

      |--- Rok 2020

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 r. - Radni

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 r. - pracownicy

      |--- 2019 - Radni

      |--- Rok 2019 - pracownicy

      |--- 2019 - Oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji Burmistrz

      |--- 2019 - Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie kadencji Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe 2 miesiące przed upływem kandencji 2018

      |--- Rok 2018 - pracownicy

      |--- Rok 2018 - radni

      |--- Rok 2017 - radni

      |--- Rok 2017 - pracownicy

      |--- Rok 2016 - radni

      |--- Rok 2016 - pracownicy

|--- Sołectwa

|--- Projekt "Włącz Myślenie"

      |--- Klasa 3

      |--- Klasa 2

Informacje

|--- Ochrona danych osobowych

      |--- Senior plus

      |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

      |--- Urząd Miejski

|--- Petycje

      |--- Rok 2022

            |--- Petycje składane do Burmistrza Suchania

            |--- Petycje składane do Rady Miejskiej w Suchaniu

      |--- 2021 rok

            |--- Petycja dotyczy udziału w plebiscycie ,,Lider Usług Publicznych"

      |--- 2020 rok

      |--- Petycja z dnia 24.10.2019 - Druga edycja akcji "Się gra się ma"

      |--- Petycja z dnia 25.03.2019 r. - dotyczy serwisu mikroporady.pl

      |--- Petycja z dnia 15.11.2018 r. - elektronizacja zamówień publicznych

      |--- Petycja z dnia 28.09.2018 r. - wzorowa łazienka

      |--- Petycja z dnia 04.05.2018 r. - walczmy ze smogiem

|--- Jednostki organizacyjne

|--- Jak załatwić sprawę

|--- Budżet

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

            |--- Sprawozdanie budżetowe Gminy Suchań za 2022 rok

            |--- Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2022 r.

      |--- Rok 2021

            |--- Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za 2021 r.

            |--- Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2021 r.

            |--- Sprawozdanie budżetowe Gminy Suchań za 2021 rok

      |--- Rok 2019

            |--- Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania Budżetu Gminy Suchań za rok 2019

            |--- Sprawozdania budżetowe Gminy Suchań za 2019 rok

      |--- Rok 2020

            |--- Sprawozdania finansowe Gminy Suchań za 2020 rok

            |--- Sprawozdania budżetowe Gminy Suchań za 2020 rok

      |--- Sprawozdania finansowe Gminy Suchań za 2018 rok

      |--- Sprawozdanie finansowe OPS za rok 2018

      |--- Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu za rok 2018

      |--- Sprawozdania budżetowe za rok 2018

      |--- Sprawozdania budżetowe za rok 2017

      |--- Sprawozdania budżetowe za rok 2016

      |--- Informacja WPF za I półrocze 2013

      |--- Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.

      |--- SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA ROK 2012

      |--- Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r

      |--- SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA ROK 2011

      |--- Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2010

      |--- Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2009

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2008

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za 2006r

      |--- Budżet 2006

|--- Przetargi

      |--- Przetargi 2021 rok

      |--- Przetargi 2019

      |--- Przetargi 2017

      |--- Przetargi 2016

      |--- Przetargi 2013

      |--- Przetargi 2009

      |--- Przetargi 2008

      |--- Przetargi 2006

            |--- Dowozenie dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Suchaniu oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w latach szkolnych 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009

      |--- Przetargi 2005

      |--- Przetargi na zbycie nieruchomości

      |--- Ogłoszenia

            |--- Przetarg na : Dostawa słomy lub siana do opalania kotłowni w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu w sezonie grzewczym 2004/2005

            |--- Przetarg na : Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Wapnica WYNIK

            |--- Przetarg na : Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Wapnica UNIEWAŻNIENIE

      |--- Zamowienia

|--- Oferty Inwestycyjne

|--- Obwieszczenia

|--- Rejestry i Ewidencje

      |--- Rejestr Instytucji Kultury Prowadzony Przez Gminę Suchań

      |--- Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

      |--- Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

      |--- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

|--- Informacje

      |--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

      |--- Powszechny Spis Rolny w 2020 r.

|--- Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia do 130 tys. zł

      |--- Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suchaniu

|--- Zamówienia do 14 tys. euro

|--- Zamówienia do 30 tys. euro

|--- Plany zamówień publicznych

|--- Praca

      |--- Stanowisko ds. ochrony środowiska

      |--- Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

      |--- Stanowisko ds. ochrony środowiska

      |--- Nabór na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i nieruchomości

      |--- Nabór na st. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu

      |--- Nabór na stanowisko ds. oświaty i promocji gminy

      |--- Nabór na stanowisko informatyk

      |--- Nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu

      |--- Nabór na stanowisko informatyk

      |--- Nabór na st. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu

      |--- Nabór na st. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu

      |--- nabór na stanowisko ds. inspektor ds. księgowości budżetowej

      |--- Nabór na stanowisko informatyk

      |--- Nabór na st. ds. ochrony środowiska

      |--- Nabór na st. pracownik socjalny w OPS w Suchaniu

      |--- Nabór na st. ds. ochrony środowiska

      |--- Nabór na st. asystenta rodziny w OPS w Suchaniu

      |--- Nabór na st. asystenta rodziny w OPS w Suchaniu

      |--- Nabór na st. głównego księgowego w ZSP w Suchaniu

      |--- Nabór na st. ds. obsługi finansowej jednostek budżetowych

      |--- Nabór na stanowisko informatyka

      |--- Nabór na st. głównego księgowego w ZSP w Suchaniu

      |--- Nabór na st. głównego księgowego w OPS

      |--- Nabór na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

      |--- Nabór na stanowisko asystenta koordynatora projektu PO KL - Włącz myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego

      |--- Nabór na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej w Suchaniu

      |--- Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Suchaniu

|--- Nieruchomości - sprzedaż

|--- Gospodarka komunalna

      |--- Badania wody

      |--- Badania wody 2019

            |--- Wrzesień

            |--- Grudzień

            |--- Sierpień

            |--- Maj

            |--- Marzec

      |--- Badania wody 2020

            |--- Grudzień

            |--- Sierpień

            |--- Maj

            |--- Marzec

      |--- Badania wody 2021

            |--- Sierpień

                  |--- Wyniki badań wody

            |--- Maj

                  |--- Wyniki badań wody

            |--- Marzec

|--- Ogłoszenia

      |--- Zamówienie do którego nie stosuje sie przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych"

|--- Komunikaty dla rolników

|--- Dostępność

|--- Akty planowania przestrzennego - GML

Prawo lokalne

|--- Statut

      |--- Treść Statutu

|--- Regulamin

      |--- Regulamin organizacyjny

            |--- Zmiana czerwiec 2022 r.

            |--- Zmiana maj 2022 r.

            |--- Zmiana wrzesień 2021 r.

            |--- Zmiana październik 2020 r.

            |--- IV zmiana wrzesień 2019 r.

            |--- III zmiana maj 2019 r.

            |--- II zmiana kwiecień 2019 r.

            |--- I zmiana kwiecień 2019

            |--- Zmiana październik 2018 r.

            |--- Zmiana maj 2018 r.

            |--- Zmiana grudzień 2017

            |--- Zmiana luty 2017

            |--- Regulamin organizacyjny - styczeń 2017

            |--- Regulamin organizacyjny - kwiecień 2016 r.

            |--- Zmiana luty 2016

            |--- Zmiana II grudzień 2015

            |--- Zmiana I grudzień 2015

            |--- Zmiana listopad 2015

            |--- Zmiana październik 2015

            |--- II zmiana wrzesień 2015

            |--- Zmiana wrzesień 2015

            |--- Regulamin organizacyjny styczeń 2015

            |--- Zmiana październik 2014

            |--- Zmiana sierpień 2014

            |--- Zmiana maj 2014

            |--- Zmiana styczeń 2014

            |--- Regulamin organizacyjny kwiecień 2013

|--- Uchwały

      |--- Uchwały 2018

            |--- Sesja XXXIII

            |--- Sesja XXXII

            |--- Sesja XXXI

            |--- Sesja XXX

            |--- Sesja XXIX

            |--- Sesja XXVIII

            |--- Sesja XXVII

      |--- Uchwały 2017

            |--- Sesja XXVI

            |--- Sesja XXV

            |--- Sesja XXIV

            |--- Sesja XXIII

            |--- Sesja XXII

            |--- Sesja XXI

            |--- Sesja XX

            |--- Sesja XIX

            |--- Sesja XVIII

      |--- Uchwały 2016

            |--- Sesja XVII

            |--- Sesja XVI

            |--- Sesja XV

            |--- Sesja XIV

            |--- Sesja XIII

            |--- Sesja XII

            |--- Sesja XI

      |--- Uchwały 2015

            |--- Sesja X

            |--- Sesja IX

            |--- Sesja VIII

            |--- Sesja VII

            |--- Sesja VI

            |--- Sesja V

            |--- Sesja IV

            |--- Sesja III

      |--- Uchwały 2014

            |--- Sesja nr XXIX

            |--- Rada VII kadencja

                  |--- Sesja II

                  |--- Sesja I

            |--- Sesja nr XXVIII

            |--- Sesja nr XXVII

            |--- Sesja nr XXVI

            |--- Sesja nr XXV

            |--- Sesja nr XXIV

            |--- Sesja nr XXIII

      |--- Uchwały 2013

            |--- Sesja nr XXII

            |--- Sesja Nr XXI

            |--- Sesja Nr XX

            |--- Sesja Nr XIX

            |--- Sesja Nr XVIII

            |--- Sesja nr XVII

      |--- Uchwały 2012

            |--- Sesja nr XVI

            |--- Sesja nr XV

            |--- Sesja nr XIV

            |--- Sesja nr XIII

            |--- Sesja nr XII

            |--- Sesja nr XI

            |--- Sesja nr X

      |--- Uchwały 2011

            |--- Sesja nr IX

            |--- Sesja nr VIII

            |--- Sesja Nr VII

            |--- Sesja Nr VI

            |--- Sesja Nr V

            |--- Sesja Nr IV

            |--- Sesja Nr III

      |--- Uchwały 2010

            |--- Rada VI kadencji

                  |--- Sesja II

                  |--- Sesja I

            |--- Sesja XXX

            |--- Sesja XXXI

            |--- Sesja XXIX

            |--- Sesja XXVIII

            |--- Sesja XXVI

            |--- Sesja XXVII

      |--- Uchwały 2009

            |--- Sesja Rady nr XVII

            |--- Sesja Rady nr XVIII

            |--- Sesja Rady nr XIX

            |--- Sesja Rady nr XX

            |--- Sesja Rady nr XXI

            |--- Sesja Rady nr XXII

            |--- Sesja Rady nr XXIII

            |--- Sesja Rady nr XXIV

            |--- Sesja Rady nr XXV

      |--- Uchwały 2008

            |--- Sesja Rady nr XVI

            |--- Sesja Rady nr XV

            |--- Sesja Rady nr XIV

            |--- Sesja Rady nr XIII

            |--- Sesja Rady nr XII

            |--- Sesja Rady nr XI

            |--- Sesja Rady nr X

      |--- Uchwały 2007

            |--- Sesja Rady nr IX

            |--- Sesja Rady Nr VIII

            |--- Sesja Rady Nr VII

            |--- Sesja Rady nr VI

            |--- Sesja Rady Nr V

            |--- Sesja Rady Nr IV

            |--- Sesja Rady Nr III

      |--- Uchwały 2006

            |--- Sesja Rady Nr II

            |--- Sesja Rady Nr I

            |--- Sesja Rady Nr XXIX

            |--- Sesja Rady Nr XXVIII

            |--- Sesja Rady Nr XXVI

            |--- Sesja Rady Nr XXVII

      |--- Uchwały 2005

            |--- Sesja Rady Nr XXII

            |--- Sesja Rady Nr XXI

            |--- Sesja Rady Nr XX

            |--- Sesja Rady Nr XVIII

            |--- Sesja Rady Nr XIX

      |--- Uchwały 2004

            |--- Sesja Rady Nr XVII

            |--- Sesja Rady Nr XVI

            |--- Sesja Rady Nr XV

            |--- Sesja Rady Nr XIV

            |--- Sesja Rady Nr XIII

            |--- Sesja Rady nr X

            |--- Sesja Rady nr XII

                  |--- Uchwała w sprawie zmian budżetu

            |--- Sesja Rady nr XI

      |--- Uchwały 2002

      |--- Uchwały 2003 r.

|--- Sesje

      |--- Zawiadomienia o terminach sesji i komisji VIII kadencji

      |--- Zawiadomienia o terminach sesji VII kadencji

      |--- Zawiadomienia o terminach sesji VI kadencji

            |--- I sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- III Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- IV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- V sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- VI Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- VII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- XIII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- XI Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- X Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |--- IX Sesja Rady Miejskiej

            |--- VIII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

|--- Podatki i opłaty

      |--- Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje i deklaracje składane przez podatników

      |--- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono: 1) pomocy publicznej 2) ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

      |--- Wzory formularzy obowiązujące od 01.01.2016 r. do 30.06.2019

      |--- Wzory formularzy obowiązujące do 31.12.2015 r.

      |--- Uchwały podatkowe

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

|--- Zarządzenia

      |--- Zarządzenia Burmistrza Suchania z 2023r.

      |--- Zarządzenia Burmistrza Suchania z 2022r.

      |--- Zarządzenia Burmistrza Suchania w 2021 r.

      |--- Zarządzenia Burmistrza Suchania w 2018 r.

      |--- Zarządzenia Burmistrza Suchania w 2020 r.

      |--- Zarządzenia Burmistrza Suchania w 2019 r.

      |--- Zarządzenia 2005 r

|--- Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego

      |--- Stan prawny obowiązujący od 01.01.2017 r.

      |--- Stan prawny obowiązujący do 31.12.2016 r.

Konsultacje aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych

|--- Projekty aktów prawa miejscowego

      |--- Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

      |--- Konsultacje Programu współpracy Gminy Suchan z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

      |--- Konsultacje dotyczące zmiany statutów sołectw Gminy Suchań

|--- Projekty innych aktów prawnych

      |--- 2021

      |--- 2019

      |--- 2014 rok

      |--- 2012 rok

System Rada

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje i zapytania

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Protokoły

|--- Uchwały

|--- Projekty uchwał

WYBORY

|--- Rok 2019

      |--- 2019 - Wybory do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

|--- 2019 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

|--- 2009 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |--- list otwarty

|--- 2018 - Wybory Samorządowe

|--- 2014 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

|--- 2014 - Wybory do Samorządu

|--- 2006 - Wybory samorządowe

|--- Wybory Sejm i Senat

      |--- Rok 2011 - Wybory do Sejmu i Senatu RP

      |--- Rok 2015 - Wybory do Sejmu i Senatu RP

      |--- Rok 2019 - Wybory do Sejmu i Senatu RP

            |--- Wyniki głosowania

                  |--- Sejm

                  |--- Senat

|--- Wybory Prezydenckie

      |--- Rok 2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

      |--- Rok 2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

      |--- Rok 2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

|--- Wybory Izby Rolnicze

      |--- Rok 2015

|--- Referendum Ogólnopolskie

      |--- Rok 2015 - Referendum Ogólnopolskie

|--- Wybory Samorządowe

      |--- 2022 - Wybory uzupełniające

      |--- 2021 - Wybory uzupełniające

      |--- Rok 2010 - Wybory samorządowe - Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suchaniu okęg wyb. nr 1

            |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Suchań w okręgu wyborczym nr 1

      |--- Rok 2010 - Wybory samorządowe