Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia Burmistrza Suchania 2007


Zarządzenia do wglądu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w pok. 29

Numer uchwały

Data podjęcia

Przedstawienie uchwały (treść)

Postanowienie w sprawie

1

02.01.2007

Zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tarnowo

2

02.01.2007

Zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Modrzewo

3

05.01.2007

Zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Słodkówko

4

05.01.2007

Zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wapnica

5

08.01.2007

Zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Żukowo

6

08.01.2007

Zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Brudzewice

7

08.01.2007

Zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Słodkowo

8

09.01.2007

Zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Suchanówko

9

11.01.2007

Upoważnienia Inspektora ds. Wymiaru podatków i opłat

10

11.01.2007

Upoważnienie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Suchaniu

11

11.01.2007

Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

12

18.01.2007

Ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Suchań na 2007 r.

13

19.01.2007

Powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości

14

19.01.2007

Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

15

20.01.2007

W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

16

05.02.2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

17

05.02.2007

Nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Suchaniu

18

22.02.2007

Zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

19

22.02.2007

Odroczenia terminu zapłaty wierzytelności z tytułu nabycia nieruchomości

20

06.03.2007

Organizacji imprezy pt „Dni Suchania 2007”

21

08.03.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układu wykonawczego budżetu na 2007 r.

22

22.03.2007

Wykonania prawa pierwokupu nabycia nieruchomości

23

23.03.2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

24

23.03.2007

Ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu

25

23.03.2007

Upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych i innych dokumentów

26

23.03.2007

Upoważnienia Sekretarza do składania oświadczeń woli

27

23.03.2007

Upoważnienia Sekretarza do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy

28

30.03.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układu wykonawczego budżetu na 2007r.

29

06.04.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układu wykonawczego budżetu na 2007r.

30

17.04.2007

Powołania Komisji Rekrutacyjnej

31

04.05.2007

Powołania Komisji Rekrutacyjnej

32

17.05.2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

33

18.05.2007

Zmiany zarządzania w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Suchaniu

34

18.05.2007

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu

35

18.05.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układy wykonawczego budżetu na 2007r.

36

24.05.2007

Likwidacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

37

24.05.2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

38

28.05.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układy wykonawczego budżetu na 2007r.

39

31.05.2007

Przyznania stypendiów sportowych

40

06.06.2007

Upoważnienia Sekretarza do wydawania decyzji i innych dokumentów w sprawach podatkowych

41

14.06.2007

Ustalenia opłat za energię cieplną dostarczaną przez kotłownie stanowiącą własność gminy dla indywidualnych odbiorców

42

14.06.2007

Ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Suchaniu

43

22.06.2007

Przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

44

25.06.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układy wykonawczego budżetu na 2007r.

45

28.06.2007

Zmieniające zarządzenie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej

46

29.06.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układy wykonawczego budżetu na 2007r.

47

02.07.2007

Upoważnienia Sekretarza do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej

48

02.07.2007

Upoważnienia Sekretarza do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych

49

02.07.2007

Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej

50

05.07.2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

51

ANULOWANO

ANULOWANO

52

06.07.2007

Przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

53

23.07.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układy wykonawczego budżetu na 2007r.

54

02.08.2007

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

55

08.08.2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

56

17.08.2007

Przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

57

20.08.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układy wykonawczego budżetu na 2007r.

58

23.08.2007

Nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Suchaniu

59

23.08.2007

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Suchaniu

60

23.08.2007

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu

61

23.08.2007

Zaliczenia poniesionych nakładów na poczet wierzytelności

62

27.08.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układy wykonawczego budżetu na 2007r.

63

31.08.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układy wykonawczego budżetu na 2007r.

64

12.09.2007

Nadania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

65

18.09.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układy wykonawczego budżetu na 2007r.

66

20.09.2007

Ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu

67

21.09.2007

Przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

68

27.09.2007

Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

69

28.09.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układy wykonawczego budżetu na 2007r.

70

04.10.2007

Rozłożenia wierzytelności na raty

71

11.10.2007

Ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego

72

11.10.2007

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

73

12.10.2007

Przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

74

15.10.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układy wykonawczego budżetu na 2007r.

75

25.10.2007

Umorzenia wierzytelności

76

26.10.2007

Odroczenia terminu zapłaty wierzytelności z tytułu nabycia nieruchomości

77

02.11.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układy wykonawczego budżetu na 2007r.

78

08.11.2007

Umorzenia wierzytelności

79

08.11.2007

Przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

80

12.11.2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

81

16.11.2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dierżawy

82

22.11.2007

Zmian budżetu Gminy Suchań i zmian układy wykonawczego budżetu na 2007r.

83

04.12.2007

Ustalenia zasad realizacji w Urzędzie Miejskim oraz Ośrodku Pomocy Społecznej ustawy o dostępie do informacji publicznej

84

04.12.2007

Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz baz danych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

85

05.12.2007

Powołania Komisji Rekrutacyjnej

86

14.12.2007

Ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form na które przeznaczone jest dofinansowanie w 2007r.

87

19.12.2007

Przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

88

20.12.2007

Zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

89

27.12.2007

Rozłożenie wierzytelności na raty

90

27.12.2007

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

91

28.12.2007

Zmiana budżetu i zmiana układu wykonawczego budżetu na 2007r.

92

31.12.2007

Zmiana budżetu i zmiana układu wykonawczego budżetu na 2007r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Wieczorkiewicz 16-01-2008 12:15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chodak 04-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Wieczorkiewicz 16-01-2008 12:15:43