Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wyborze ławników


                                                                                                              Suchań, dnia 11.06.2007r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz.1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz.2256, z 2004r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz.1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 188, poz. 1838, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 13, poz.98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz.1398, Nr 169, poz. 1410, Nr 169, poz.1413, Nr 169, poz.1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592) podaję do wiadomości mieszkańcom Gminy Suchań, że Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie ustalił 1 ławnika dla spraw rodzinnych wybieranego przez Radę Miejską w Suchaniu w głosowaniu tajnym na kadencję 2008-2011 (art.160. § 1 wyżej cytowanej ustawy).

 

Zgodnie z art. 158. § 1 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

  1. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatem na ławnika nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Termin zgłoszenia kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2007r.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Rady Miejskiej ( pok. nr 29) w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2007r.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego dostępny jest na naszej stronie internetowej www.suchan.pl.

                                                                                                        Burmistrz Suchania

                                                                                                        Stanisława Bodnar

 

Do pobrania karta zgłoszenia kandydata na ławnika:

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 KARTA_ZG_OSZENIA_KANDYDATA_NA__AWNIKA_S_DOWEGO.doc (DOC, 53.50Kb) 2007-06-12 10:18:33 721 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Wieczorkiewicz 12-06-2007 10:18:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chodak 18-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Wieczorkiewicz 12-06-2007 10:24:15