Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Sesja Rady Nr IV

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu za 2006 r. 2007-04-20 11:01:50
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-04-20 11:01:13
dokument Załącznik do uchwały Nr IV/30/07 2007-04-20 11:00:59
dokument w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2007r. 2007-04-20 11:00:30
dokument w sprawie współdziałania z Gminą Dobrzany w celu realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej Modrzewo - Sierakowo 2007-04-20 11:00:12
dokument w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Suchań, własności nieruchomości będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. 2007-04-20 10:59:52
dokument w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 2007-04-20 10:59:36
dokument w sprawie wyboru członka Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Iny. 2007-04-20 10:59:20
dokument w sprawie udzielenia rekomendacji dla Burmistrza Suchania do reprezentowania Gminy Suchań w Stowarzyszeniu WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju Gmin Chociwel, Marianowo, Stargard Szczeciński, Suchań. 2007-04-20 10:59:03
dokument w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”. 2007-04-20 10:58:50
dokument uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową. 2007-04-20 10:58:40
dokument w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za wyniki sportowe 2007-04-20 10:58:25
dokument w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia. 2007-04-20 10:58:07
dokument w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r. 2007-04-20 10:57:42
dokument w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Suchania na lata 2006 – 2010. 2007-04-20 10:57:27
dokument w sprawie wyznaczenia pełnomocnika gminy do reprezentowania na Zgromadzeniu Komunalnego Związku Celowego Pomorza Zachodniego „Pomerania”. 2007-04-20 10:57:10
dokument w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. 2007-04-20 10:56:54
dokument w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Suchaniu na 2007r. 2007-04-20 10:56:43
dokument w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobów ich przyznawania 2007-04-20 10:56:26