Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Suchań.


Uchwała Nr I/5/06

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 27 listopada 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Suchań.

Na podstawie art.25 ust.4 oraz 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W §1 uchwały Nr XVIII/98/05 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Suchań wprowadza się następujące zmiany:

  1. w pkt 1 na końcu zdania dodaje się wyrazy:

„ - dla zastępców przewodniczących komisji - 350 zł „

  1. dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„ 3) w przypadku nieobecności radnych wymienionych w pkt 1 na sesji lub komisji miesięczną dietę pomniejsza się o 50%.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Warszawski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Wieczorkiewicz 08-12-2006 08:15:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Wieczorkiewicz 08-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Daniel Wieczorkiewicz 08-12-2006 08:15:41