Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 142/2022 Burmistrza Suchania z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań 2022-12-21 14:02:33
dokument Zarządzenie Nr 140/2022 Burmistrza Suchania z dnia 06 grudnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2022-12-07 08:08:31
dokument Zarządzenie nr 1/2022 w spr. informacji o planie dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych 2022-08-26 08:58:43
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 w spr. planu fin. zadań które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 2022-08-26 08:59:13
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 w spr. wys. ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej 2022-08-26 08:59:58
dokument Zarządzenie Nr 4/2022 w spr. upoważnienia Kierownika OPS do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w spr. dodatku osłonowego. 2022-08-26 09:00:20
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 w spr. powołania Komisji Konkursowej do powierzania jej realizacji 2022-08-26 09:00:46
dokument Zarządzenie Nr 6/2022 w spr. analizy poniesionych w 2021 wydatków na wynagr. nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego 2022-08-26 09:01:05
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 w spr. ustalenia harmonogramu w post. rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2022-2023 2022-08-26 09:01:26
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 w spr. wyznaczenia przedstawiciela gminy do udziału w zgromadzeniu 2022-08-26 09:01:49
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 w spr. ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchom. komunalnych 2022-08-26 09:02:17
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Suchania z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w Gminie Suchań 2022-01-20 14:47:10
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 w spr. planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2022-08-26 09:02:36
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Suchania z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w Gminie Suchań 2022-01-25 09:09:08
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Suchania z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2022-01-27 13:34:05
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 w spr. zmian budżetu i planu finansowego budżetu na 2022 2022-08-26 09:03:09
dokument Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego 2022-08-26 09:03:49
dokument Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Suchania z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań 2022-02-22 14:45:23
dokument Zarządzenie Nr 17/2022 w spr. utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2022-08-26 09:04:15
dokument Zarządzenie Nr 18/2022 w spr. zmian zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UM w Suchaniu 2022-08-26 09:04:52
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Suchania z dnia 03 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2022-03-03 14:46:32
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 w spr. powołania komisji do spraw szacowania strat powst. w wyn. zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 2022-08-26 09:05:11
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Suchania z dnia 10 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2022-03-10 14:17:55
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 w spr. zatwierdzania list obecności pracowników oraz ewidencji godzin zleceniobiorcy 2022-08-26 09:05:27
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej 2022-08-26 09:05:53
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 w spr. przepr. konsultacji społ. dot. miejsca instalacji masztu z flagą przed budynkiem SP w Suchaniu 2022-08-26 09:06:12
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 w spr. ustalenia trybu weryfikacj bezp. udziału członków OSP w dział. ratowniczych 2022-08-26 09:06:31
dokument Zarządzenie Nr 26/2022 w spr. wyznaczenia jednostki org. do obsługi świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy 2022-08-26 09:06:48
dokument Zarządzenie Nr 27/2022 w spr. zmian budżetu i planu finansowego budżetu na 2022 2022-08-26 09:07:06
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:07:22
dokument Zarządzenie Nr 29/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:07:49
dokument Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Suchaniu do prowadzenia postępowań i wydania decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy 2022-08-26 09:08:09
dokument Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie upoważnienia Inspektora ds. Wymiaru podatków i opłat do wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych 2022-08-26 09:08:25
dokument Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Suchania z dnia 04 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2022-04-04 13:54:29
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-08-26 09:08:42
dokument Zarządzenie Nr 34/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:08:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 35/2022 Burmistrza Suchania z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie: aktualizacji wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Suchań. 2022-04-25 09:02:59
dokument Zarządzenie Nr 36/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:09:15
dokument Zarządzenie Nr 37/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:19:45
dokument Zarządzenie Nr 38/2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2022-08-26 09:20:04
dokument Zarządzenie Nr 39/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:20:25
dokument Zarządzenie Nr 40/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:20:44
dokument Zarządzenie Nr 41/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:21:03
dokument Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Suchania z dnia 16 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2022-05-16 13:52:14
dokument Zarządzenie Nr 43/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:21:28
dokument Zarządzenie Nr 44/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:21:42
dokument Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:21:58
dokument Zarządzenie Nr 46/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:22:15
dokument Zarządzenie Nr 47/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:22:31
dokument Zarządzenie Nr 48/2022 w spr. zmian budżetu i planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:22:47
dokument Zarządzenie Nr 49/2022 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu 2022-08-26 09:23:05
dokument Zarządzenie Nr 50/2022 w spr. zmian budżetu i planu finansowego budżetu na 2022 2022-08-26 09:23:24
dokument Zarządzenie Nr 51/2022 zmieniające Zarządzenie w spr. nadania Regulaminu Org. dla UM w Suchaniu 2022-08-26 09:23:41
dokument Zarządzenie Nr 52/2022 w spr. wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w UM w Suchaniu 2022-08-26 09:24:02
dokument Zarządzenie Nr 53/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022 2022-08-26 09:24:18
dokument Zarządzenie Nr 54/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022 2022-08-26 09:24:49
dokument Zarządzenie Nr 55/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022 2022-08-26 09:25:04
dokument Zarządzenie Nr 56/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022 2022-08-26 09:25:53
dokument Zarządzenie Nr 57/2022 w spr. ustalenia przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2021-2022 2022-08-26 09:26:13
dokument Zarządzenie Nr 58/2022 w spr. upoważnienia do podpisywania dokumentów dot. ewidencji ludności 2022-08-26 09:27:19
dokument Zarządzenie Nr 59/2022 w spr. upoważnienia do podpisywania dokumentów dot. wydawania dowodów osobistych 2022-08-26 09:27:39
dokument Zarządzenie Nr 60/2022 w spr. aktualizacji wys. dotacji na 1 ucznia przedszkola 2022-08-26 09:28:51
dokument Zarządzenie Nr 61/2022 w spr. upoważnienia do podpisywania dokumentów dot. wydawania dowodów osobistych 2022-08-26 09:46:58
dokument Zarządzenie Nr 62/2022 w spr. upoważnienia do podpisywania dokumentów dot. ewidencji ludności 2022-08-26 09:47:29
dokument Zarządzenie Nr 63/2022 w spr. zasad rachunkowości dot. zadań realizowanych w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy 2022-10-17 13:52:15
dokument Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Suchania z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2022-06-27 15:04:43
dokument Zarządzenie Nr 65/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022 2022-08-26 09:48:05
dokument Zarządzenie Nr 66/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022 2022-08-26 09:48:55
dokument Zarządzenie Nr 67/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022 2022-08-26 09:49:46
dokument Zarządzenie Nr 68a/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi OPS w Suchaniu 2022-08-26 09:50:23
dokument Zarządzenie Nr 68/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022 2022-08-26 09:50:03
dokument Zarządzenie Nr 69/2022 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej 2022-08-26 09:50:43
dokument Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Suchania z dnia 25 lipca 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2022-07-25 14:11:59
dokument Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2022-08-26 09:51:12
dokument Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:51:31
dokument Zarządzenie Nr 73/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:51:48
dokument Zarządzenie Nr 74/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:52:05
dokument Zarządzenie Nr 75/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r 2022-08-26 09:52:23
dokument Zarządzenie Nr 76/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciel ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-26 09:52:44
dokument Zarządzenie Nr 77/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2022-08-26 09:53:01
dokument Zarządzenie Nr 78/20222 Burmistrza Suchania z dnia 16 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2022-08-16 14:24:30
dokument Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Suchania z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań 2022-08-18 14:52:48
dokument Zarządzenie Nr 80/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-10-17 13:52:35
dokument Zarządzenie Nr 81/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-10-17 13:52:54
dokument Zarządzenie Nr 82/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-10-17 13:53:15
dokument Zarządzenie Nr 83/2022 w spr. powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Suchaniu i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej 2022-10-17 13:53:38
dokument Zarządzenie Nr 84/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 2022-10-17 13:54:02
dokument Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Suchania z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań 2022-08-30 14:06:09
dokument Zarządzenie Nr 86/2022 w spr. aktualizacji wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Suchań 2022-10-17 13:54:36
dokument Zarządzenie Nr 87/2022 w spr. wprowadzenia Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem z projektu TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY SUCHAŃ 2022-10-17 13:55:17
dokument Zarządzenie Nr 88/2022 w spr. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu 2022-10-17 13:55:40
dokument Zarządzenie Nr 89/2022 w spr. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu do wykonywania czynności prawnych 2022-10-17 14:00:58
dokument Zarządzenie Nr 90/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-10-17 14:01:16
dokument Zarządzenie Nr 91/2022 w spr. zmian planu finansowego w związku z podjętą uchwałą Nr XXVIII.282.2022 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 31 sierpnia 2022r 2022-10-17 14:01:44
dokument Zarządzenie Nr 92/2022 w spr. powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW 2022-10-17 14:02:06
dokument Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Suchania z dnia 08 września 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2022-09-08 14:11:52
dokument Zarządzenie Nr 94/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-10-17 14:02:24
dokument Zarządzenie Nr 95/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-10-17 14:02:44
dokument Zarządzenie Nr 96/2022 w spr. opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu gminy Suchań na rok 2023 2022-10-17 14:03:04
dokument Zarządzenie Nr 97/2022 w spr. zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2022-10-17 14:03:29
dokument Zarządzenie Nr 98/2022 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Suchaniu 2022-10-17 14:04:04
dokument Zarządzenie Nr 99/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-10-17 14:04:27
dokument Zarządzenie Nr 100/2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-10-17 14:04:46
dokument Zarządzenie Nr 101/2022 w spr. upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wykonywania czynności z zakresu dostępu do informacji publicznej 2022-10-17 14:05:06
dokument Zarządzenie Nr 102/2022 w spr. wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu 2022-10-17 14:05:24
dokument Zarządzenie Nr 103/2022 w spr. upoważnienia Kierownika OPS do prowadzenia postępowań w sprawach dot. wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych 2022-10-17 14:05:45
dokument Zarządzenie Nr 104.2022 w spr. ustalenia opłat za energię cieplną dostarczaną przez kotłownie stanowiące własność gminy dla indywidualnych odbiorców 2022-10-17 14:10:44
dokument Zarządzenie Nr 105/2022 w spr. wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla kierowników jednostek budżetowych Gminy Suchań 2022-10-17 14:11:03
dokument Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Suchania z dnia 26 września 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2022-09-26 13:05:49
dokument Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Suchania z dnia 28 września 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań 2022-09-28 15:11:14
dokument Zarządzenie Nr 108/2022 zmieniające zarządzenie w spr. zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew i wiatrołomów z terenów stanowiących własność, współwłasność lub będących w zarządzie Gminy Suchań 2022-10-17 14:11:56
dokument Zarządzenie Nr 109.2022 w spr. zmian planu finansowego w związku z podjętą uchwałą nr XXIX.286.2022 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26.09.2022r. 2022-11-28 14:36:29
dokument Zarządzenie Nr 110.2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-11-28 14:36:59
dokument Zarządzenie Nr 111.2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-11-28 14:37:43
dokument Zarządzenie Nr 112.2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-11-28 14:38:05
dokument Zarządzenie Nr 113.2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-11-28 14:38:32
dokument Zarządzenie Nr 114.2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-11-28 14:38:56
dokument Zarządzenie Nr 115.2022 w spr. powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu 2022-11-28 14:39:14
dokument Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Suchania z dnia 05.10.2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań 2022-10-05 14:39:16
dokument Zarządzenie Nr 117.2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-11-28 14:39:33
dokument Zarządzenie Nr 118.2022 w spr. aktualizacji wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Suchań 2022-11-28 14:39:53
dokument Zarządzenie Nr 119.2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-11-28 14:40:12
dokument Zarządzenie Nr 120.2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-11-28 14:40:35
dokument Zarządzenie Nr 121.2022 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych 2022-11-28 14:40:56
dokument Zarządzenie Nr 122.2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-11-28 14:41:17
dokument Zarządzenie Nr 124.2022 w spr. wprowadzenia Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców 2022-11-28 14:41:37
dokument Zarządzenie nr 125.2022 w spr. upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Suchaniu do prowadzenia postępowań w spr. dotycz. weryfikacji wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego 2022-11-28 14:53:44
dokument Zarządzenie nr 126.2022 w spr. ogłoszenia konkursu na świadcz. usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Suchań w 2023r. oraz powołania składu komisji 2022-11-28 14:54:09
dokument Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Suchania z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2022-11-10 14:24:03
dokument Zarządzenie Nr 128//2022 Burmistrza Suchania z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2022-11-16 13:41:37
dokument Zarządzenie nr 129.2022 w spr. zmian planu finansowego w związku z podjętą uchwałą Nr XXX.300.2022 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 14.11.2022r. 2022-11-28 14:54:26
dokument Zarządzenie nr 130.2022 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2022r. 2022-11-28 14:54:56
dokument Zarządzenie nr 132.2022 w spr. upoważnienia Sekretarza do podpisywania dokumentów uprawniających do preferencyjnego zakupu paliwa stałego 2022-11-28 14:55:20