Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Suchania z dnia 27 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2021-09-27 14:04:27
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Suchania z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań 2021-08-27 14:13:59
dokument Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Suchania z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2021-08-26 14:26:08
dokument Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Suchania z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2021-07-27 14:29:47
dokument Zarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Suchania z dnia 22 lipca 2021 r. w spr. zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2021-07-23 07:46:31
dokument Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Suchania z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2021-06-29 14:40:31
dokument Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Suchania z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań 2021-06-29 14:39:17
dokument Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Suchania z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań 2021-06-18 09:21:17
dokument Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Suchania z dnia 08 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań 2021-06-08 14:56:42
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Suchania z dnia 20 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań. 2021-05-20 13:53:44
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Suchania z dnia 18 maja 2021r. 2021-05-18 14:54:18
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 z 7 stycznia 2021 r. w spr. ustalenia informacji o ostatecznych kwotach planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Suchań dla jednostek organizacyjnych Gminy na 2021 rok 2021-05-17 10:52:25
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 z 7 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2021-05-17 10:54:58
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 z 7 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu do prowadzenia postępowań 2021-05-17 10:55:32
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 z 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego 2021-05-17 10:55:57
dokument Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Suchania z dnia 11.01.2021 r. 2021-01-11 15:07:15
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 z 22 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej i obuwia roboczego 2021-05-17 10:56:24
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 z 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-05-17 10:56:48
dokument Zarządzenie nr 8/2021 z 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Suchaniu i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej 2021-05-17 10:57:47
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 z 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych 2021-05-17 10:58:15
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu 2021-05-17 10:59:18
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Suchania z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie analizy poniesionych w 2020 roku wydatków na wynagrodzenie nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego. 2021-01-15 08:30:12
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i zmian palny finansowego budżetu na 2021r. 2021-05-17 10:59:49
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydania polecenia wykonania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2021-05-17 11:00:15
dokument Zarządzenie 14-2021 Burmistrza Suchania 2021-01-20 11:00:01
dokument Zarządzenie 15-2021 Burmistrz Suchania 2021-01-20 11:00:22
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza spisowego i utworzenie Gminnego Biura Spisowego 2021-05-17 11:01:49
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad przyznania dodatku specjalnego dla Skarbnika Miejskiego 2021-05-17 11:02:13
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Suchania z dnia 28.01.2021r. 2021-01-28 14:44:55
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zdań publicznych 2021-05-17 11:02:47
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2021-05-17 11:03:07
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Suchania z dnia 09 lutego 2021r. 2021-02-09 14:27:59
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2021-05-17 11:04:03
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 z 15 lutego 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie zawieszenia działalności 2021-05-17 11:04:26
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 z 15 lutego 2021 r. w sprawie odwołania czasowego zawieszenia funkcjonowania świetlic wiejskich 2021-05-17 11:04:47
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 z 16 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2021-05-17 11:05:10
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Suchania z dnia 16 lutego 2021r. 2021-02-16 14:06:17
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 z 18 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Suchaniu 2021-05-17 11:05:33
dokument Zarządzenie Nr 29/2011 z 1 marca 2021 r. w sprawie wydania polecenia wykonania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2021-05-17 11:05:53
dokument Zarządzenie nr 30/2021 z 1 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-05-17 11:06:20
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Suchania z dnia 02 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań. 2021-03-02 14:29:44
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 z 9 marca 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe 2021-05-17 11:06:46
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 z 12 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2021-05-17 11:07:23
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Suchania z dnia 16 marca 2021r. 2021-03-16 14:56:07
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 z 18 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2021r. 2021-05-17 11:07:44
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 z 23 marca 2021 r. w sprawie aktualizacji wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Suchań 2021-05-17 11:08:06
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 z 23 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Janusza Kusocińskiego w Suchaniu 2021-05-17 11:08:32
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 z 29 marca 2021 r. w sprawie wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2021-05-17 11:08:51
dokument Zarządzenia Nr 39/2021 Burmistrza Suchania z dnia 31 marca 2021r. 2021-03-31 12:48:48
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 z 31 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 2021-05-17 11:09:57
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 z 9 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2021-05-17 11:10:22
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 z 9 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe 2021-05-17 11:10:48
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 1 maja 2021 r. 2021-05-17 10:50:41
dokument Zarządzenie nr 44/2021 z 16 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2021-05-17 11:11:13
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 z 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn.Poprawa jakości powietrza... 2021-05-17 11:11:41
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 z 19 kwietnia 2021 r. w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2021-05-17 11:12:04
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 z 19 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad przyznawania dodatku specjalnego dla Skarbnika Miejskiego 2021-05-17 11:12:24
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 z 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za energię cieplną dostarczaną przez kotłownie stanowiące własność gminy dla indywidualnych odbiorców 2021-05-17 11:12:48
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 z 23 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2021-05-17 11:17:22
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 z 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania 2021-05-17 11:17:44
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 z 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2021 2021-05-17 11:18:07
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 z 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2021r. 2021-05-17 11:18:29
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 z 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2021-05-17 11:19:17
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 z 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2021r 2021-05-17 11:19:41
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 z 6 maja 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe 2021-05-17 11:20:03
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 z 7 maja 2021 r. w sprawie wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2021-05-17 11:20:26
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Suchania z dnia 11 maja 2021r. 2021-05-11 14:07:12