Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Sesja XXIX

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXIX/251/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2018-06-27 14:24:33
dokument UCHWAŁA NR XXIX/250/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza. 2018-06-27 14:24:07
dokument UCHWAŁA NR XXIX/249/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Suchań. 2018-06-27 14:23:41
dokument UCHWAŁA NR XXIX/248/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Suchań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2018-06-27 14:23:07
dokument UCHWAŁA NR XXIX/247/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchaniu. 2018-06-27 14:22:34
dokument UCHWAŁA NR XXIX/246/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Suchań oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 2018-06-27 14:21:12
dokument UCHWAŁA NR XXIX/245/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Suchań i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 2018-06-27 14:20:46
dokument UCHWAŁA NR XXIX/244/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Stargardzkiego. 2018-06-27 14:20:17
dokument UCHWAŁA NR XXIX/243/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu flagi, banneru oraz flagi stolikowej gminy. 2018-06-27 14:19:45
dokument UCHWAŁA NR XXIX/242/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018. 2018-06-27 14:19:15
dokument UCHWAŁA NR XXIX/241/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2017. 2018-06-27 14:18:15
dokument UCHWAŁA NR XXIX/240/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2017. 2018-06-27 14:17:32