Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Sesja XXVII

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXVII/232/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018. 2018-03-15 13:25:33
dokument UCHWAŁA NR XXVII/231/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2018-03-15 13:24:57
dokument UCHWAŁA NR XXVII/230/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. 2018-03-15 13:24:05
dokument UCHWAŁA NR XXVII/229/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suchań do Klastra Energii Odnawialny Chociwel. 2018-03-15 13:23:07
dokument UCHWAŁA NR XXVII/228/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Gminy Suchań na lata 2018-2021. 2018-03-15 13:21:04
dokument UCHWAŁA NR XXVII/227/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2018 roku. 2018-03-15 13:20:29
dokument UCHWAŁA NR XXVII/226/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Suchań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-03-15 13:19:39
dokument UCHWAŁA NR XXVII/225/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznego porozumienia z Gminą ? Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu interwencyjno ? motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie gminy Suchań. 2018-03-15 13:18:43
dokument UCHWAŁA NR XXVII/224/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Suchań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-15 13:18:03
dokument UCHWAŁA NR XXVII/223/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. 2018-03-15 13:17:14
dokument UCHWAŁA NR XXVII/222/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Suchań oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2018-03-15 13:16:39
dokument UCHWAŁA NR XXVII/221/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 2018-03-15 13:15:48
dokument UCHWAŁA NR XXVII/220/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r. 2018-03-15 13:14:49
dokument UCHWAŁA NR XXVII/219/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017r. 2018-03-15 13:14:05
dokument UCHWAŁA NR XXVII/218/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. 2018-03-15 13:12:52