Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchań w 2016 roku


0x01 graphic

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchań
w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wstęp

W 2016 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie realizowane były przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego.

Poniżej przeanalizowano zagadnienia zgodnie z art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

I. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania na terenie gminy Suchań. Zgodnie z umową odpady te przekazywane były do instalacji wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa.

II. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy został utworzony gminny punkt zbierania odpadów komunalnych. Odpady komunalne z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają przede wszystkim rozbudowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności zakupu pojemników oraz wyposażenia wiaty na terenie punktu w dodatkowe ściany zabezpieczające przed kradzieżą i niszczeniem elektroodpadów zgromadzonych na terenie punktu.

III. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Zestawienie nr. 1. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2016 r.

Miesiąc

Kwota

I

22 280,18 zł

brutto

II

28 127,09 zł

brutto

III

24 384,46 zł

brutto

IV

30 580,20 zł

brutto

V

39 160,58 zł

brutto

VI

25 761,24 zł

brutto

VII

25 268,54 zł

brutto

VIII

32 349,46 zł

brutto

IX

25 658,86 zł

brutto

X

28 940,33 zł

brutto

XI

29 844,72 zł

brutto

XII

24 609,74 zł

brutto

Łącznie za rok 2016 koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszanych na terenie gminy Suchań wyniosły 336 965,40 zł

Zestawienie nr. 2. Wykres z kosztów poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2016 r.

0x08 graphic

Na przedstawionym zestawieniu widoczny jest znaczny wzrost kosztów w miesiącu maj, spowodowany odbiorem 33 ton odpadów wielkogabarytowych. Natomiast wzrost kosztów w miesiącu sierpień, spowodowany był odbiorem blisko 20 ton szkła.

  1. Liczba mieszkańców:

Liczba osób zameldowanych w gminie na dzień 31.12.2016 r.: 4209

Liczba mieszkańców według deklaracji: 3256

Zestawienie nr 3. Ilość osób objętych systemem gospodarowania odpadami z terenu gminy Suchań z podziałem na osoby i gospodarstwa segregujące i nie segregujące odpady (według złożonych deklaracji - stan na dzień 31.12.2016 r.)

0x08 graphic

Spośród 3256 osób objętych systemem odbioru odpadów:

  1. 2683 zamieszkuje gospodarstwa deklarujące segregacje tj. 82,4 %,

  2. 573 zamieszkuje gospodarstwa deklarujące nie segregacje tj. 17,6 %.

W odniesieni do roku 2015 (segregujących było 84%) liczba osób segregujących zmniejszyła się o 117.

V. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z nieruchomości niezamieszkałych t.j. działalności gospodarcze., 99% podmiotów posiada zawarte umowy z firmą odbierającą odpady. Od działalności gospodarczych odebrano 210 ton zmieszanych odpadów komunalnych.

VI. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

Z terenu gminy Suchań odpady odbierane są z dwóch rodzajów nieruchomości to jest z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych:

  1. W 2016 r. z nieruchomości zamieszkałych odebranych zostało 726,42 ton odpadów komunalnych, szczegółowy podział zebranych odpadów przedstawia zestawienie nr 4.

Miesiąc

Zmieszane

Plastik

Szkło

Papier

Bio

Gruz

Elektro

Wielko-gabarytowe

Styczeń

41,76

2,34

-

-

-

-

-

-

Luty

43,82

3,06

8,48

0,7

0,92

4,3

-

-

Marzec

44,59

3,26

-

0,76

0,68

-

-

-

Kwiecień

50,45

3,26

7,12

-

0,96

-

-

3,16

Maj

42,61

2,82

3

-

-

-

2,8

33,08

Czerwiec

42,35

4,94

6,94

1,32

0,9

-

-

-

Lipiec

43,41

3,4

5,72

1,12

-

-

-

-

Sierpień

44,69

5,36

19,72

-

-

3,04

-

2,54

Wrzesień

26,19

3,22

2,34

0,94

1

-

1,26

22,02

Październik

48,77

5,34

4,38

0,62

1,32

0,74

-

0,44

Listopad

47,55

3,14

12,04

-

4,06

-

-

-

Grudzień

42,91

7,52

-

1,24

-

-

-

-

Suma

519,1

47,66

69,74

6,7

9,84

8,08

4,06

61,24

Zestawianie nr 4. Ilości i rodzaj zebranych odpadów komunalnych w kolejnych miesiącach 2016 roku w tonach zebranych z nieruchomości zamieszkałych.

Zestawienie nr 5. Procentowy udział poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Suchań.

0x08 graphic
Z ogólnodostępnych pojemników typu „dzwon” oraz z GPZO w Suchaniu odebrano 207,32 tony odpadów selektywnie zbieranych. Poziom recyklingu za 2016 rok wyniósł 31,21 % w stosunku do szacowanych ilości wytworzonych odpadów komunalnych wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Zestawienie nr 6. Ilości odebranych odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie w poszczególnych miesiącach 2016 roku.

0x08 graphic

Średnia miesięczna ilość odebranych zmieszanych odpadów komunalnych wynosi 42,21 ton i nie odbiega od roku 2015 (43,41 ton na miesiąc).

2. W 2016 r. z nieruchomości niezamieszkałych odebrano 210 ton zmieszanych odpadów komunalnych.

VII. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy;

W 2016 r. do składowania (proces D5) przekazano 392,851 ton odpadów (19 05 99) powstałych w procesie odzysku (od R1 do R13) z 738,860 ton przyjętych przez ZZO Stargard Sp. z o.o. zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01). Przyjęto też 32,440 ton odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) które w całości poddano recyklingowi w procesie R13 oraz R3 (kompostowanie).Miejscowość

Osoby

Gospodarstwa

Liczba mieszkańców miejscowości

Procentowa ilość osób segregujących odpady

Segregujący

Nie-segregujący

Segregujące

Nie-

Segregujące

Ilość

Osoby

Ilość

Osoby

Suchań

739

340

5

31

3

20

1130

68,14%

Wapnica

404

51

2

11

466

89,06%

Brudzewice

237

46

13

92

375

87,73%

Żukowo

202

7

5

32

241

97,10%

Suchanówko

166

17

3

21

204

91,67%

Tarnowo

109

42

5

32

183

77,05%

Sadłowo

153

7

2

12

172

95,93%

Słodkowo

92

6

1

7

105

94,29%

Nosowo

107

11

8

56

174

93,68%

Modrzewo

94

1

3

20

115

99,13%

Słodkówko

43

13

1

7

63

79,37%

Suchanki

10

12

1

6

28

57,14%

Razem

2356

553

49

327

3

20

3256

82,40%

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchań w 2016 roku.pdf (PDF, 1.86Mb) 2017-02-28 15:19:59 288 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Szalewicz 28-02-2017 15:19:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szalewicz 28-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Marek Szalewicz 28-02-2017 15:19:59