Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w Suchaniu w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku.

Burmistrz Suchania zaprasza  do  złożenia  oferty  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na  usługę o wartości mniejszej niż  równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie:

 

Zapytanie o cenę na wykonanie  projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w Suchaniu w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku.

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub ze względu na zakres prac zgłoszenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę wraz pismem o nie wnoszeniu sprzeciwu dla inwestycji: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w Suchaniu w celu  utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku”.

Opracowanie ma obejmować zagospodarowanie terenu poprzez m.in.: wykonanie drogi wewnętrznej, oświetlenia terenu, zieleń, miejsce do grillowania, miejsce do plażowania, altanę, małą architekturę krajobrazu (ławki, kosze na śmieci itp.). Główny zakres opracowania obejmuje działki 238/2,240/1, 240/2, 241/1 obręb 1 Suchań. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 2 koncepcji zagospodarowania terenu w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy. Po wybraniu optymalnego wariantu przez Zamawiającego na podstawie koncepcji,  Wykonawca wykona w pierwszej kolejności wizualizacje, a następnie dokumentację projektową i złoży wniosek o pozwolenie na budowę lub ze względu na zakres prac zgłoszenie prac nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym   w Stargardzie.

Wizualizacja powinna być wykonana w formacie A3 – minimum 2 rysunki i przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej i papierowej.

 

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

1) Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zezwoleniami i opiniami - 2 egzemplarze;

2) Projekt wykonawczy - 2 egzemplarzy;

 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 2 egzemplarze;

4) Przedmiar robót - 2 egzemplarze;

5) Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze;

 6) Wersja elektroniczna dokumentacji na płycie CD - 1 egzemplarz;

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:

a) sporządzenie mapy do celów projektowych;

b) uzyskanie wszelkich uzgodnień, warunków technicznych, opinii, decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego lub ze względu na zakres prac zgłoszenia prac nie wymagających zezwolenia na budowę.;

c) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących uzgodnienia koncepcji zagospodarowania terenu,

d) przeniesienie praw autorskich na zamawiającego po skończonym przedmiocie umowy.

3. Dokumentacja projektowa musi być poprawna pod względem technicznym. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów.

4. Zadanie należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami techniczno-budowlanymi.

5. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

6.W projekcie należy uwzględnić adekwatnie do przedmiotu zamówienia dostosowanie do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

7. Projekt powinien zawierać  wykaz  czynności, których wykonanie polega na wykonaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 22 czerwca 1974 r. zgodnie z przedmiarem robót.

8. Wykonawca w dokumentacji projektowej powinien opisywać proponowane materiały i urządzenia za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

Lokalizacja miejsca objętego opracowaniem została zaznaczona na mapce orientacyjnej – załącznik  nr 4

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do dnia 25 grudnia 2016 r.  

Szczegółowe informacje w załączeniu do zapytania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 2.85Mb) 2016-10-14 12:20:26 480 razy
2 Zal1_formularz_oferty.doc (DOC, 46.50Kb) 2016-10-14 12:20:26 409 razy
3 Zal2_spelnianie_warunkow.doc (DOC, 35.50Kb) 2016-10-14 12:20:26 404 razy
4 Zal3_główne_usługi.doc (DOC, 35.50Kb) 2016-10-14 12:20:26 401 razy
5 zal. nr 4.pdf (PDF, 206.95Kb) 2016-10-14 12:20:26 449 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 14-10-2016 12:20:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Krzysztofik 14-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 14-10-2016 12:20:26