Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości


GN.6845.5.2016

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości.

1/ część działki nr 307 o pow. 1,00 ha położona w miejscowości Nosowo uwidoczniona w KW 91386 z przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania na rolnicze- łaki, cena wywoławcza:3,40q

2/ część działki nr 307 o pow.0,50 ha położona w miejscowości Nosowo uwidoczniona w KW 91386 z przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania na rolnicze- łaki, cena wywoławcza:1,70q

3/ część działki nr 185 o pow.3,03 ha położona w miejscowości Nosowo uwidoczniona w KW 91386 z przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania na rolnicze- łaki, cena wywoławcza:10,30q.

Czynsz za dzierżawę nieruchomości płatny na konto Urzędu Pyrzycko - Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010 do 15 maja i 15 listopada każdego roku na okres 10 lat.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości ilości q przenicy za 1 ha w stosunku rocznym.

W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2016r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 14 II p.

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem

„Przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości dnia 27.05 2016 r.

działki………o pow……….” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem

tj. do dnia 24.05.2016 r.

Organizator przetargu zawiadomi ustaloną osobę jako dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie podpisania umowy dzierżawy.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli   oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie  nieruchomości,

8) podpis oferenta.

 Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 17 lub pod nr tel.(91)        5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

 Suchań, dnia 22.04.2016r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 22.04.2016r. do 24.05.2016 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Franczak 22-04-2016 12:08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Franczak 22-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Franczak 22-04-2016 12:08:43